دکتر سیدامیر آل داوود

دکتر سیدامیر آل داوود Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran

دکتر سیدامیر آل داوود

Dr. Amir Aledavood

Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.