دکتر علی داوری

دکتر علی داوری استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر علی داوری

Dr. Ali Davari

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.