سعید حمیدی

 سعید حمیدی ریاست دانشگاه اراک

سعید حمیدی

Saeid Hamidi

ریاست دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آلودگی فوتون ترمزی در باریکه های الکترونی شتاب دهنده خطی پزشکی الکتا مدل Precise (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 4، شماره: 2
2 استخراج طیف چشمه های نوترونی Am-Be142 و Cf252 با استفاده ازسامانه طیف نگار کره های بانر (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 16، شماره: 1
3 بررسی مشخصات اتم های پس زده اولیه (PKA) و آسیب ناشی از تابش نوترون در فولاد زنگ نزن 316 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 9، شماره: 3
4 محاسبات آسیب تابش به منظور شبیه سازی تابش نوترون با تابش یون و توسعه برنامه محاسباتی AMTRACK (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تخت شدگی پاسخ انرژی اتاقک یونش چاهکداربرای چشمه های نقطه ای (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
2 بررسی نقش ایوان در طراحی اقلیمی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
3 تاثیر زیبایی بصری مبلمان شهری در رفتار استفاده کنندگان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
4 زیبایی شناسی از نظر ملاصدرا ( نمونه موردی باغ ایرانی) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
5 نقش نور و رنگ در هنرهای معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری