محمود علی محمدی

 محمود علی محمدی دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

محمود علی محمدی

Mahmood Alimohammadi

دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Concentration levels of heavy metals in irrigation water and vegetables grown in peri-urban areas of Sanandaj, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
2 Determination of Heavy Metals through Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) in Iranian Cheese and Their Potential Health Risks to the Adult Consumers (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
3 Evaluating efficiency of radio waves for microbial removal in water samples (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
4 Removal of natural organic matter from aqueous solutions by electrocoagulation (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی تاثیر اقلیم بر کیفیت شیمیایی آبخوان دشت ورامین با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 2
6 بررسی خصوصیات ژیوشیمیایی آب های بطری شده در ایران با استفاده از مختصات یابی و نسبت های یونی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
7 بررسی عملکرد زیولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلو لهای آبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
8 بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانی با استفاده از ابزار ارزیابی سریع منحصربه فرد (I-RAT). (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شرایط مختلف نگهداری بر مهاجرت فلز سنگین آنتیموان از بطری های پلی اتیلن ترفتالات PET به آبهای بسته بندی شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
2 ارزیابی میزان بیس فنل آ در چندین مارک آب آشامیدنی بطری شده در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
3 بررسی تجزیه بیولوژیکی ترکیبات پلی آروماتیک هیدروکربن ها (PAH*S) موجود در رسوبات (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 بررسی توانایی مخمر کاندیدا آلبیکانس درکاهش رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس درمحیط کشت آزمایشگاهی و گندم (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 بررسی جامع مقدار نیترات در آب های بطری شده ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
6 بررسی حضور سودوموناس آئروژنز در برندهای غیر معروف داخلی آب بطری شده (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 بررسی کیفیت میکروبی آب های بطری شده در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
8 بررسی کیفیت میکروبی در 35 مارک آب بطری شده تولیدی در ایران با روشفیلتراسیون غشایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
9 بررسی میزان آرسنیک، کادمیوم و سرب در خاک و آب زیرزمینی و ارتباط آن با کود شیمیایی در شهرستان قائمشهرسال زراعی 89-88 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
10 بررسی وضعیت رشد و بقای سودوموناس آئروژینوزا درآبهای بطری شده در شرایط مختلف (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 پهنهبندی میزان هدایت الکتریکی در آب آشامیدنی شهر شیراز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و تعیین دقیقترین روش میانیابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
12 تاثیر ازنیراسیون آب درمرحله نم زنی گندم برکاهش میزان رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
13 تدوین یک HACCP-Plan استاندارد جهت بکارگیری در کارخانجات تولید آب معدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
14 حذف مواد آلی طبیعی از محیط های آبی توسط فرآیند الکتروکواگولاسیون (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 دفعات مختلف انجماد آب های بطری شده و ارزیابی خطر سلامتی ناشی از مصرف آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
16 رشد و بقای سودوموناس آئروژینوزا در آب بطری شده در دماهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 کیفیت میکروبی و شیمیایی برندهای غیرمعروف آب های بطری شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده