محمدعلی نجفی

 محمدعلی نجفی عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذای دانشگاه زابل

محمدعلی نجفی

Mohammadali Najafi

عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذای دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تهیه کنسانتره پروتیینی از کنجاله پنبه دانه جهت مصرف انسان به روش مخلوط حلال ها (آب؛ استن؛ هگزان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی هوای شهرتهران به الیاف آزبست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
2 اثر آنتی اکسیدانی آرد سویا در غذاهای تخمیری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 اثر اسید لاکتیک، کیتوزان و بستهبندی در اتمسفر تغییر یافته برروی عوامل فساد میکروبی لاشه بلدرچین در دمای نگهداری 4درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
4 ارزیابی اثر اسید لاکتیک، کیتوزان و بستهبندی در اتمسفر تغییریافته بر روی ویژگیهای شیمیایی لاشه بلدرچین در دماینگهداری 4 درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
5 ارزیابی خصوصیات آنتی اکسیدانی لفاف خوراکی کیتوزان نشاسته سیب زمینی - حاوی عصاره برگ گیاهان علف مار و پنیرباد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
6 انواع حسابرسی و تفاوت آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
7 بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای مختلف کرچک در منطقه بروجرد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 بررسی تاثیر درصدهای مختلفی از سبوس معمولی و تخمیر شده با سایزهای متفاوت در نانهای با فیبر بالا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 بررسی چگونگی مدیریت بر اصلاح بودجه بعد از تصویب بودجه برای دولت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
10 بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و تغذیه ای سوپ تخمیری ایرانی (کشک زرد بومی منطقه سیستان)، غذایی فراسودمند (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 بررسی نقش بودجه ریزی عملیاتی در بهبود مسئولیت پاسخگویی مدیران دستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
12 بسته بندی هوشمند در مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
13 تاثیر اسیدهای آلی(سیتریک، استیک و لاکتیک)، نمک طعام و هیدروژن پراکسید برغیرفعالسازی باکتری اشریشیاکلی در سبزی ریحان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 تاثیر ترکیبات اسانس پرتقال (لینالول و اوکتانول) بر برخی خواص کمی پرتقال تامسون ناول (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 تاثیر مشروط کردن با آب ازون دار بر روی خصو صیات انتخابی آرد گىذم های سخت و نرم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 حسابداری مسئولیتهای اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
17 حسابداری منابع انسانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
18 خصوصیات فیزیکی و ضد میکروبی فیلمهای متیل سلولز و کازیینات سدیم حاوی لاکتوباسیلوس کازیی 1608 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در حسابرسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
20 شناسایی ذرات پراکنده شده در فرایند 2H(p,d)H ،آشکارسازی شده توسط بینا (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
21 غنی سازی مواد غذایی تخمیری با آرد سویا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
22 فرمولاسیون و روشهای فرآیند سوپ تخمیری ایرانی (کشک زرد بومی منطقه سیستان) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
23 فعالیت ضدمیکروبی باکتریوسین لاکتوباسیلوس ساکی و لاکتوباسیلوس دلبروکی دربرابر لیستریا اینوکووا در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
24 کاربرد فرآیند غشایی توامان در صنعت تولید عصاره و کنسانتره میوه ها و سبزیجات (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
25 کنترل های داخلی چیست و اجزای آن کدامند و نقش آن در سلامت مالی چیست؟ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
26 مایه ترش لاکتیکی بعنوان بهبود دهنده درنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
27 مروری بر خواص کاربردی مایه ترش لاکتیکی در انواع نان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 مطالعه ویژگی نوری هواویزهای جو در روزهای پاک و همراه با غبار با استفاده ازداده های شیدسنج خورشیدی در یک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
29 مطالعه ویژگی نوری هواویزهایجو در روزهای پاک و همراه با غبار با استفاده از داده های شیدسنج خورشیدی در یک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
30 نقش مدیریت دانش در بهره وری کارکنان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
31 نقش و جایگاه نظام مالی در تجهیز سرمایه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز