محمد حبیبی مجنده

 محمد حبیبی مجنده دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید

محمد حبیبی مجنده

Mohamad Habibi

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحریم های اقتصادی و نقض حق بر آموزش (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 7، شماره: 13
2 جنگجویان خارجی در خاورمیانه و تعهدات دولت مبدا (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 32
3 حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 2، شماره: 3
4 راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت های اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 3
5 وضعیت حقوقی کشتی های دولتی و جنگی غرق شده با نگاهی به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 41