دکتر تورنگ چماچم

دکتر تورنگ چماچم مربی بخش هنر و معماری موسسه آموزش عالی هنر شیراز

دکتر تورنگ چماچم

Dr. Tourang Chamacham

مربی بخش هنر و معماری موسسه آموزش عالی هنر شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.