محسن پورخسروانی

 محسن پورخسروانی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

محسن پورخسروانی

Mohsen Pour Khosravani

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی محورهای بهینه توسعه شهرهای دالکی- وحدتیه با استفاده از روش های Dematel ،SAW وAHP (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
2 ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی- جمعیتی شهر رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
3 بررسی توزیع خدمات شهری در راستای عدالت فضایی (مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
4 بررسی سناریوهای گسترش فیزیکی شهر یاسوج با تاکید بر فرآیندهای طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 2
5 تحلیل لرزه خیزی بخش آبپخش با استفاده از مدل های تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 53
6 کوپلینگ، نظریه ای بنیادین در هویت مدنی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز رابطه بین معابر عمومی با سطوح تخریب در شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
2 آنتروپوسن انگاره ای در سنجش تغییرات محیطی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
3 ارزیابی پتانسیل های گردشگری شهر محمد آباد (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
4 ارزیابی قابلیتهای ژئومورفوتوریستی باغ شاهزاده ماهان (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان
5 ارزیابی کیفی قنات گوهرریز جوپار با استفاده از دیاگرام شولر و ویلکاکس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
6 بررسی و تحلیل علت فرونشست دشت ها و اثرات آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
7 بررسی ویژگیهای مورفومتری نبکاهای کویر سیرجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
8 پایش روند پدیده فرونشست دشت انار با استفاده از روش تداخل سنجی راداری و ارتباط آن با برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
9 تاثیر آب و هوا بر معماری و ساخت و ساز شیراز با مدل اوانز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
10 تحلیل قلمروهای ژئومورفیک پلایای بجستان با استفاده ازتکنیک GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
11 چندنگارگی طبیعی و فرهنگی و نقش آن در تبلور پیوستگی سرزمین ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
12 ژئوسیستم های ناپایدار و منابع انرژی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
13 طراحی مجموعه تفریحی فرهنگی با رویکرد معماری پایدار (نمونه موردی شهرستان سیرجان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
14 مدلسازی جهت براورد حجم رسوبات مخروط نبکاهای گونه اشنان در کویر سیرجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
15 مطالعه توانهای ژئومورفوتوریستی کویر سیرجان با استفاده از مدل پرالونگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
16 واکاوی خشکسالی دشت خاتون آباد با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران