دکتر حمیدرضا شعیری

دکتر حمیدرضا شعیری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمیدرضا شعیری

Dr. Hamid Reza Shairi

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyse de la trajectoire du regard des étudiants/apprenants iraniens lors de la lecture du texte en langue maternelle (persan) et langue étrangère (français) avec l’appareil « Oculomètre » (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 16، شماره: 30
2 Analyse des problèmes des apprenants iraniens dans la compréhension du texte en langue ‎étrangère: l’étude de la variation de la dilatation de la pupille lors de la lecture du texte (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 10، شماره: 1
3 آسیب شناسی سرفصل دروس ادبیات رشته زبان و ادبیات فرانسه در مقطع کارشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 2، شماره: 1
4 ابرمتن‎ها و پیرامتن‎ها در سینمای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 5، شماره: 20
5 از ابرسوژه تا ناسوژه جلوه‎های متناوب قدرت در نمایشنامه‎ی سیاها اثر ژان ژنه (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 2، شماره: 2
6 از نشانه شناسی ساختگرا تا نشانه- معناشناسی گفتمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 2، شماره: 8
7 ازمناسبات بینامتنی تامناسبات بینارسانه ای بررسی تطبیقی متن و رسانه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 2
8 اصطلاحات زبانی: گفتمانه هایی خلاق، برآینده از گسست ریزوماتیک (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 13، شماره: 2
9 Enseignant Activateur et Facilitateur: Etude de Cas en Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 15، شماره: 28
10 Enseignement explicite des stratégies de lecture en classe du FLE en Iran (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 6، شماره: 1
11 Enseigner des textes littéraires à partir de l’enjeu modal (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 9، شماره: 16
12 Expression de la télicité en français et en persan (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 7، شماره: 1
13 La Conception Minimaliste du Présent dans Sundborn ou Les Jours de Lumière de Philippe Delerm (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 13، شماره: 23
14 La mise en application et le développement de la compétence transculturelle chez les apprenants de FLE en contexte iranien (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 3
15 La négation en tant que processus de la signification: le cas des discours littéraires (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 5، شماره: 1
16 Le rôle de l’administrateur central de la mémoire de travail dans l’activité d’interprétation (دریافت مقاله) مجله زبان پژوهی فرانسه دوره: 4، شماره: 8
17 Narrativité et tensivité dans le discours publicitaire de Cillit Bang (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 4، شماره: 218
18 Quand la narrativité est soumise à une transformation spirale: Etude sémiotique d’un conte Persan (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 5
19 Stratégie didactique en production écrite et le fonctionnement de la mémoire de travail chez les adultes (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 14، شماره: 26
20 بررسی اسنادسازی از منظر ساخت اطلاع در ترجمه متون فرانسه به فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 3، شماره: 2
21 بررسی الگوهای روایتی منظومه مه م و زین با تکیه بر رابطه های صوری/ مضمونی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 4، شماره: 2
22 بررسی تاثیر بکارگیری روش تفکر شبکه ای بر فرهنگ یادگیری زبان آموزان زبان فرانسه براساس الگوی ابعاد فرهنگی هافستد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 54، شماره: 3
23 بررسی تقویت و تضعیف معنا در تصاویر کتاب های زبان انگلیسی ۱ و ۲ ویژن براساس نشانه معناشناسی گفتمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 10، شماره: 17
24 بررسی شرایط تولید و دریافت معنا در ارتباط گفتمانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 6
25 بررسی فرآیند مجابی در روایت ها ی عامیانه آذربایجانی بر اساس الگوی نشانه-معناشناسی گفتمان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 3
26 بررسی متغیرهای اجتماعی و مهاجرت بر کاربرد تنوعات گویشی و زبانی در شهر تهران از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی- شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
27 بررسی نشانه-معناشناسانه رابطه عنوان با اثر نقاشی (مطالعه موردی "تداوم خاطره" اثر سالوادور دالی و "جیغ" اثر ادوارد مونش) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 6، شماره: 24
28 بررسی نشانه‌معناشناختی واژگان «ذکر» و «خیر» در قرآن و معادل‌های آن‌ها در هفت ترجمة فرانسوی قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 50، شماره: 1
29 بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی نامه های نیما یوشیج (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 25، شماره: 82
30 بعد تعاملی کلام در روایت«جوان مشت زن» سعدی: تحلیل نشانه – معنایی یک گفتمان روایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 9، شماره: 17
31 بوطیقای معماری در چند اثر منتخب مذهبی معاصر مطالعه تطبیقی قابلیت های شاعرانگی در شعر و معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 98
32 پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی نگاری های دوره ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 31
33 تحلیل اختلال معنایی در ترجمه با رویکر نشانه معناشناسی گفتمانی مورد مطالعه: اثر پاپیون ترجمه ی پرویز نقیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 5، شماره: 1
34 تحلیل اختلال معنایی در ترجمه با رویکر نشانه معناشناسی گفتمانی مورد مطالعه: اثر پاپیون ترجمه ی پرویز نقیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 4، شماره: 3
35 تحلیل اختلال معنایی در ترجمه با رویکر نشانه معناشناسی گفتمانی مورد مطالعه: اثر پاپیون ترجمه ی پرویز نقیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 4، شماره: 2
36 تحلیل اشکال مختلف روابط بینا-رسانه ای در تئاتر؛ از پیدایش تا تکامل یک نظریه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
37 تحلیل تعامل نشانه- معناشناختی میان کلام و کارتون: توسعه دامنه مفهومی اصطلاحات زبانی و کاربرد خلاق آن ها (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 1
38 تحلیل تعاملات کنش گران روایت زال و رودابه از منظر نظام های معنایی چهارگانه لاندوفسکی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 16، شماره: 64
39 تحلیل روایی فرایند تشخیص در چارچوب نشانه – معناشناسی گفتمانی: مطالعه موردی دسته گل اثر چوبک (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 25
40 تحلیل سیر روایت پردازی در داستان هزار و یک شب بر مبنای رویکرد نشانه-معناشناسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 10، شماره: 1
41 تحلیل فرآیند معناسازی در ترجمه و نظام ارزشی گفتمان از منظر خرده معناهای اجتماعی - فرهنگی و ذاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 48، شماره: 2
42 تحلیل فرآیندهای گفتمانی در سوره«قارعه» با تکیه بر نشانه شناسی تنشی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
43 تحلیل فرایند انتقال معنا در ترجمه با رویکرد نشانه‌معناشناسی گفتمانی (مطالعه موردی: اثر پیامبر ترجمه حسین الهی قمشه‌ای) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 53، شماره: 1
44 تحلیل فرایند همگرا و واگرای زبانی در ترجمه از دیدگاه نشانه معناشناسی گفتمانی (مطالعه موردی عناوین فصول کتاب پیامبر ترجمه حسین الهی قمشه ای) (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 12، شماره: 1
45 تحلیل گفتمان شفافیت سازی در راستای تولید مد پایدار: رویکرد نشانه معناشناسی گفتمانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
46 تحلیل نشانه - معناشناختی گفتمان روایی ضحاک و فریدون براساس نظریه گرمس (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 3، شماره: 5
47 تحلیل نشانه-معناشناختی تعاملی مراسم آیینی «چله هاوین» با تاکید بر نظریه کارناوال باختین (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 8، شماره: 1
48 تحلیل نشانه-معناشناختی فرایند تشخیص در گفتمان ادبی: مطالعه موردی پاچه خیزک نوشته صادق چوبک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 7، شماره: 1
49 تحلیل نشانه– معناشناختی گفتمان اجتماعی مد: از عقل محوری تا آرمان گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
50 تحلیل نظام بودشی گفتمان: بررسی موردی داستان داش آکل صادق هدایت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 45، شماره: 3
51 تحلیل نظام گفتمانی تنش در نامه های امام علی(ع) به معاویه در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 15، شماره: 48
52 تحلیل نظام گفتمانی فرش و کارکرد موزه ای آن (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و ادبیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 1
53 تحلیل نقش زاویه دید در گفتمان با تحلیلی از داستان«بیرون رانده»اثر بکت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه دوره: 1، شماره: 2
54 تحلیل نقش های نشانه ای هویت فردی تصویرگرمولف در کتاب های تصویری پست مدرن (رمان گرافیکی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 8، شماره: 1
55 تحلیل و بررسی رابطه ساختار روایی و فرایند تولید ارزش در گفتمان (مطالعه موردی: رساله الطیرهای فارسی و عربی) (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 5، شماره: 2
56 تحلیل وجه القایی زبان تصویری تبلیغات از دیدگاه کنشی و تنشی بر اساس رویکرد نشانه- معناشناختی (بررسی موردی: گفتمان تبلیغاتی داخلی و خارجی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 5، شماره: 9
57 تخریب لنگرهای کنشی معنا: تحلیل تلاطم شوشی در گفتمان ادبی (مطالعه موردی نظام گفتمان ادبی در اثر این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 11، شماره: 1
58 تعزیه سیار در صحنه شهر؛ بررسی نشانه-معناشناختی سیالیت مکان در تعزیه ضیابر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 99
59 چگونگی تداوم معنا در چهل نامه ی کوتاه به همسرم، از نادر ابراهیمی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 4، شماره: 14
60 خوانش نشانه- معناشناختی کنش استعلایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 18، شماره: 27
61 دراسه الحقول الدلالیه للعذاب والاجر فی سوره البقره بناء علی سیمیائیه الخطاب المتوتر (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 24، شماره: 1
62 دستیابی به مهارت بیان شفاهی بدون نیاز به دانش صریح زبانی: بر اساس یک روش آموزش زبان با عنوان رویکرد عصب زبان شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 4
63 دگرگونی شخصیت ها در ترجمه بینانشانه ای مورد مطالعه:اقتباس سینمایی «پل خواب» از رمان «جنایت و مکافات» در دو پیکره ی زبان فارسی و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 6، شماره: 1
64 رابطه متن و تصویر در کتاب های انگلیسیvisionبراساس نشانه معناشناسی گفتمانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 37
65 رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربع معنایی به مربع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 6، شماره: 3
66 ریزوارگی روایت در گفتمان تبلیغاتی (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 16، شماره: 1
67 شکل گیری -هویت بینافرهنگی فرد نگارنده از طریق نگارش در کلاس زبان فرانسه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 2
68 شناسایی دوره های روایی رساله الطیرها براساس چهار نسل روایت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
69 ضرباهنگ روایت در قصه های عامیانه کوتاه ایرانی انجوی شیرازی از دیدگاه نشانه- معناشناسی گفتمانی در روایت های کلاسیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبان شناسی: نظریه و کاربرد دوره: 2، شماره: 2
70 قومیت، نگرش و امنیت زبانی سخنگویان گونه های زبانی غیر معیار ایرانی در شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 8، شماره: 2
71 مطالعه جریان حسی- ادراکی در نظام گفتمانی کتاب تصویری تالیفی درخت سرخ (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 6، شماره: 1
72 مطالعه تولید معنا با اتکا بر نظام 'گسست و تطبیق پذیری در چارچوب نشانه-معناشناسی گفتمانی: بررسی موردی نمایشنامه معمای ماهیار معمار اثر رضا قاسمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 5، شماره: 10
73 مطالعه رفتار بهینه معلم در آموزش زبان فرانسه به کودکان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 3، شماره: 1
74 معرفی «زباهیجان» به عنوان حلقه مفقوده قوم نگاری ارتباط: مکمل الگوی SPEAKING هایمز (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
75 مقاومت، ممارست و مماشات گفتمانی: قلمروهای گفتمان و کارکردهای نشانه – معناشناختی آن (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 1
76 نشانه معناشناختی نفی دوگانه «زن/ میهن» در اشعار محمود درویش براساس رویکرد نظام عاطفی گفتمان (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 69
77 نشانه- بوم زیست ادبی: نظریه و روش (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 12، شماره: 46
78 نشانه-معناشناسی سبک زندگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبان شناسی: نظریه و کاربرد دوره: 1، شماره: 1
79 نقد ترجمه کتاب سیر نشانه شناسی: از نشانه شناسی سخت تا نشانه – انسان شناسی نرم (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 1
80 نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف (واکاوی داستان‌هاییاران غار و خضر و موسی) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 6، شماره: 1
81 نقش و جایگاه زمان در ایجاد تعلیق و ضدّتعلیق در رسالة الطیرهای فارسی و عربی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 60
82 یک روش علمی هیچگاه نمی میرد. پاسخ به یاداشت منتشر شده «گریماس یک روش مرده» (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 9، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 از اریگامی، هنر سنتی ژاپن تا فابریگامی طراحی مدرن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
2 بررسی بسامد و تداوم زمان تقویمی در رساله الطیرهای فارسی و عربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
3 بررسی رساله الطیرها از منظر الگوی نشانه شناختی پیرس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
4 تحلیل نشانه – معناشناختی یک گفتمان دیداری (مطالعه موردی یک اثر فتومونتاژ از شهرزاد اکرمی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
5 تغییر الگوی مصرف در صنعت مد در راستای حمایت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ
6 جایگاه مکان در ساختار روایی رساله الطیرها براساس دیدگاه لاندوفسکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
7 کاراگز در مرز استعاره (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
8 کانون سازی و وجوه آن در رساله الطیرهای فارسی و عربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
9 مطالعه و بررسی امر فراواقع و فراموقع در آثار فتومونتاژ (بررسی موردی: یک تصویر فتومونتاژ اثر صمد قربان زاده) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
10 مطالعه و بررسی جایگاه نشانه شناسی فرهنگی در خوانش اکتشافی عکس (نمونه موردی: یک تصویر فتومونتاژ اثر مهدی مقیم نژاد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه