ودود رضویلر

 ودود رضویلر استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

ودود رضویلر

Vadoud Razavilar

استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتصال سم افلاتوکسین M1 به باکتریهای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتارم در دوغ وسنجش آن به روش کمی سازی HPLC (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 6، شماره: 2
2 اثرات اسانس آویشن شیرازی، اسید استیک، درجه حرارت و زمان نگهداری بر روی احتمال رشد یک سلول و سلولهای مورد نیاز سالمونلا تایفی موریم در محیط آبگوشت قلب- مغز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 2
3 ارزیابی کمی و کیفی آلودگی لاشه های طیور کشارگاه های صنعتی استان تهران به سالمونلا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 4
4 بررسی رفتار لیستریا مونوسایتوجنز در نوعی پنیر نرم تازه بدون استفاده از مایه لاکتیک متأثر از فاکتورهای سروتیپ باکتری، حرارت و زمان نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 1
5 بررسی قابلیت باکتریهای elbrueckiiDLactobacillus و nimalisABifidobacterium در جذب آفلاتوکسین 1M از شیرتلقیح دو نوع پروبیوتیک برای کاهش سمیت زدایی از شیر (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
6 تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقأ و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و م عدنی در حرارتهای مختلف نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 2
7 تولید آمین های بیوژن در ماهی قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تیمار شده با عصاره گیاه علف مار (Capparis spinosa) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
8 مدل سازی تأثیرات مجموعه فاکتورهای حرارت، pH، سوربات پتاسیم، نمک و زمان نگهداری در احتمال رشد سالمونلا تایفی موریوم در سیستم برات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 4
9 مدل سازی رشد فاکتوریال استافیلوکوکوس آرئوس، متأثر از عوامل pH، غلظت نمک، میزان تلقیح، حرارت و زمان نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 1
10 مطالعه اثر الحاق لاکتوکوکوس لاکتیس بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچالی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 6، شماره: 4
11 مطالعه پتانسیل رشد و توکسین زایی کلستریدیوم بوتولینوم و اشریشیاکلای متأثر از فرمولاسیون های مختلف نمک و مواد نگهدارنده مورد پیش بینی در فرآوری خاویار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
12 مطالعه رشد فاکتوریال هاگهای کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A با استفاده از مجموعه عوامل رشدحرارت، غلظت نمک، pH، نوع اسید و زمان نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 3
13 مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری، نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
14 مطالعه و مدل سازی مرحله رشد تأخیری سالمونلا تیفی موریم متأثر از عوامل رشد انتخابی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 2
15 مطالعه و مدل سازی میزان رشد ا ستافیلوکوکوس آرئوس در سوپهای آماده تجارتی متأثر از عوامل انتخابی رشد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 3
16 مقایسه دو روش کوانتوم دات کادمیوم تلوریوم و هسته- پوسته مگنت- سیلیکا جهت تشخیص آفلاتوکسین (B(1 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان باقیمانده آفلاتوکسین توتال به روش الایزا در خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان های تهران آذربایجان غربی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 مطالعه اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه Arum Conophalloides در همبرگر متاثر از عوامل میزان دما، زمان نگهداری و غلظت عصاره (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار