سمیه کیارسی

 سمیه کیارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

سمیه کیارسی

Somayeh Kiaresi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن، تصاویر گرافیکی پویا و ایستابر یادگیری درس علوم (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 5
2 واکاوی جایگاه سواد رسانه ای انتقادی در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش از طریق مشارکت در حلقه های کندو کاو فلسفی رسالت مدارس فردا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
2 اثربخشی تدریس مبتنی بر عوامل آموزشی متحرک بر یادگیری درس علوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
3 ادبیات چند فرهنگی کودکان گامی موثر جهت پرورش شهروند جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
4 ارزیابی درونی ضرورتی جهت بهبود مستمر کیفیت اموزش عالی مطالعه موردی گروه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
5 بررسی اثر بخشی روش تدریس فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
6 بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر انیمیشن های داستانی کوتاه بر میزان درک مطلب دانش آموزان دختر دو زبانه فارسی عرب زبان پایه چهارم شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان
7 بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری درس علوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
8 بررسی رابطه عبادت و سلامت روان مطالعه موردی آموزشکده سما واحد دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
9 بررسی کتاب های داستان الکترونیکی بر میزان درک مطلب دانش آموزان پایه ی چهارم ابتدایی با مشکل خواندن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
10 بررسی مولفه های موثر در گرایش نوجوانان به رفتارهای پر خطر جنسی در اینترنت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
11 تاثیر یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مطالعه موردی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مرودشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
12 مطالعه پدیدارشناسی تجربه یادگیری مهارت های سواد رسانه ای انتقادی دانش آموزان با هدف ایجاد آموزش و یادگیری مداوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
13 مفاهمه و گفتگوی متقابل راهی در جهت گسترش آموزش های چند فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
14 واکاوی پرورش مهارت های سواد رسانه ای انتقادی کودکان و چگونگی سیر تحول تفکر انتقادی آن ها از طریق برنامه P4C (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
15 واکاوی جایگاه سواد رسانه ای انتقادی در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی