دکتر سید عبدالهادی دانشپور

دکتر سید عبدالهادی دانشپور عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سید عبدالهادی دانشپور

Dr. Abdolhadi Daneshpour

عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه سناریوهای استعاره «خانه» در سبک نوین زندگی شهری مبتنی‌بر روشCLA (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 1
2 بازتعریف هستی‌‌شناختی مکان به‌مثابۀ امر شهری-رابطه‌ای (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 90
3 بازشناسی رابطه فضاهای شهری و حرکت های اجتماعی با تمرکز بر شهرهای قاهره، صنعا و منامه (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
4 برازش مدل تلفیقی مکان سازی مناطق پیراشهری با تاکید بر تعادل زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 68
5 بررسی تحلیلی تجدیدحیات رودخانه های شهری به مثابه مکان عمومی پایدار و تبیین مدل مفهومی آن؛ نمونه موردی: بالقلی چای (اردبیل)، زاینده رود (اصفهان)، کارون (اهواز)، زرجوب (رشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 2
6 بررسی دیدگاه ساکنین محله های منطقه ۸ تهران درباره تاثیر شیوع کووید ۱۹ بر شاخص ها و عوامل محله های زیست پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 5، شماره: 13
7 بررسی مفهوم دلبستگی به مکان در دو پارادایم پدیدارشناسی و روان سنجی: شناسایی ظرفیت های تعامل بازتابی به منظور پیشرفت نظری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
8 تاثیر تحولات پیراشهرنشینی بر دگرگونی زمین های مستعد زراعی و اهمیت آن در برنامه ریزی و مدیریت حریم مصوب ۱۳۸۵ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 2
9 تبیین عملکردی و شناسایی ارزش های مکان های عمومی‎ ‎رودخانه محور از منظر طراحی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 38
10 تبیین مدل «دلبستگی به مکان» و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 38
11 تحلیل فضایی جدایی گزینی اجتماعی- فضایی در بافت های ناکارآمد شهری موردکاوی: محله قیطریه کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 1
12 تحلیل محتوای نقدهای معماری نشریات معماری ایران از 1325 تا 1380 خورشیدی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 5، شماره: 8
13 تحلیل و ارزیابی احیای اکولوژی شهر باتاکید برمتابولیسم شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوره: 1، شماره: 2
14 تحلیل واژه شناختی «Critic» ، نقد و گروه واژگان مرتبط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 3، شماره: 5
15 تدوین راهبردهای طراحی مبادی ورودی شهرها با رویکرد کیفیات ادراکی - بصری (نمونه مورد مطالعه: ورودی جنوب شرقی کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 5، شماره: 7
16 تفرجگاه شهری و تحقق حیات مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 7
17 جایگاه دانش روانشناسی محیطی در ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 3، شماره: 5
18 چارچوبی نظری در تعیین آستانه بهینه دگرگونی، پیوستگی و پایایی مفهوم خاطره جمعی در مرکز تاریخی تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 14، شماره: 1
19 خوانش ساختار شهر؛ گامی به سوی شکل شناسی شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 3، شماره: 1
20 درآمدی بر مفهوم و کارکرد هویت محیط انسان ساخت (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 1
21 سلسله مراتب تشرف به اماکن مقدس در شهرهای تاریخی- مذهبی ایران نمونه موردی: شهر قم در دوران صفوی و قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 5، شماره: 6
22 سیر تحول حرم حضرت معصومه(س) با تأکید بر سلسله‌مراتب ورود (تشرف) از دورۀ صفوی تا دورۀ قاجار (علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 16
23 صورت بندی نقد مکان از دریچه اقتصاد سیاسی؛ تدقیق امر «شهری-رابطه ای» (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 1
24 طراحی شهری با رویکرد مشارکت همکاری جویانه، از ایده تا طرح؛ موردپژوهی: میدان هروی تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 82
25 طراحی شهری عمودی، مفاهیم و الزامات تحقق آن در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 13
26 فرآیند تدقیق عنوان پژوهش مسئله-محور و بوم-خاست دکتری در ایران: تعریف پژوهش پیرامون "خاطره جمعی" در شهر ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 10
27 فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 4، شماره: 7
28 مشارکت پذیری یا مشارکت گریزی مردم و برنامه ریزان؟ پژوهشی کیفی در محیط برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 24، شماره: 2
29 مقایسه تطبیقی پارامترهای زیباشناختی فضای شهری از دیدگاه کودکان و بزرگسالان (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 14
30 نقش متغیرهای جغرافیایی منطقه از نظر کرامت انسانی در برنامه ریزی شهری (نمونه مطالعاتی: محله ی حکیمیه و محله خیابان ایران شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ساختاری و محتوایی پایان نامه های میان رشته ای با تاکید بر مطالعات شهرسازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی
2 ارائه راهبردهای طراحی، تکنیکها و دستورالعملهای اقدامی مدیریت کیفی رودخانه ها در شرایط تغییرات اقلیمی با تاکید بر رویکرد طراحی شهری حساس به آب* (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
3 اصول و الگوهای طراحی کریدورهای آبی شهری و فضای پیرامون آنها (با تاکید بر دو رویکرد طراحی شهری حساس به آب و طراحی بیوفیلیک) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران
4 افزایش حضور شهروندان در امور محله ای از طریق ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی و زندگی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
5 اهمیت مطالعه ی محیطی منظررودخانه های درون شهری مطالعه موردی رودخانه های کارون، اهواز خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 Informal Space Production in Iraqi-Iranian Border Region; Baneh County, Kurdistan Province of Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
7 بازشناسی رویکردهای مرتبط با فضای عمومی شهری(خیابان) پیاده مدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
8 بررسی ارتباطات موجود بین گردشگری فرهنگی و بازنده سازی مناظر فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
9 بررسی رویکردها و تدوین معیارهای گردشگری شهری پایدار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
10 بررسی و سنجش عوامل کالبدی موثر بر حس تعلق به مکان (نمونه موردی: خیابان بیهق سبزوار) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 پیامدهای توسعه فضایی حمل و نقل ریلی سریع؛ تشدید تمرکز از مقیاس شهری به منطقه ای؟ یا تعادل بخشی فضایی در مقیاس سرزمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
12 تامین اشتغال یا تامین خدمات و دسترسی بررسی سهم عوامل مختلف در احساس نابرابری در مقیاس منطقه ای، مورد کاوی مجموعه شهری اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
13 تبیین راهنمای طراحی در محلات آسیب دیده با رویکرد کاهش بی خانمانی (مطالعه موردی: محله لب خط شوش) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
14 تبیین نسبت زیبایی شناسی شهری و فرهنگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
15 تحلیل روندرشدمراکزسکونتگاهی پیراشهری دراراضی باقابلیت بالای کشاورزی درمنطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
16 دهکده شهری؛ الگویی برای توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
17 سنجش وضعیت تمرکززدایی در ایران و ارائه الزامات آن در افق چشم انداز ۱۴۵۰ (دریافت مقاله) اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی
18 ضرورت بکارگیری رهیافت برنامه ریزی و مدیریت زیست محیطی در هدایت و کنترل رشد سکونتگاه های پیراشهری در منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی بصری در راستای ارتقاءمنظر سازی رود دره های شهری مطالعه موردی رود دره کن شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 گونه شناسی مدلهای مفهومی مناطق هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
21 معیارهای شکل دهنده به هویت بافتهای تاریخی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
22 مقایسه تطبیقی تجارب کشورهای مختلف در تأمین مزایای اقتصادی برای شهروندان در طرح های بافت فرسوده (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام
23 نقدی بر نظام مدیریتی سکونتگاه های روستایی (از نظام درآمدی مجهول تا حاکمیت کنشگران مغفول) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران