مهدی روپایی

 مهدی روپایی

مهدی روپایی

Mehdi Roopaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش کیفیت تصاویر زیر آب با بهره گیری از فضای رنگی YIQ براساس روش های مبتنی بر هیستوگرام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
2 انتخاب ویژگی در ردیابی یک شیء زیر آبی، مبتنی بر طبقه بندی کننده جدا ساز با وزن دهی نمونه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
3 اندازه گیری کیفیت لاستیک با استفاده از لبه یابی و تبدیل فوریه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
4 بهینه سازی بهبود تصاویر رنگی زیر آب براساس شباهت ساختاری به وسیله الگوریتم ژنتیک در ترکیب روش های کلاسیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
5 بهینه سازی ترکیب روش های متعادل سازی هیستوگرام و تصحیح گاما در بهبود تصاویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
6 تشخیص خرابی های گوجه و اندازه گیری کیفیت آن با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
7 تقریب سازی مقاوم توابع توسط شبکه های عصبی RBF با ساختار تطبیقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 تیز نمودن تصاویر با استفاده از ترکیب روشهای کلاسیک در فضای رنگی YPbPr (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
9 جداسازی هیستوگرام با دو سطح توسط الگوریتم ژنتیک در بهبود تصویر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
10 روش بهبود تصویر با ترکیب روش فازی و کلاسیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
11 قطعه بندی تصاویر رنگی با استفاده از فضای رنگی CIEL×a×b (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان