دکتر محمد محمدی

دکتر محمد محمدی رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه شیراز

دکتر محمد محمدی

Dr. Mohammad Mohammadi

رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.