محمدرضا آرام

 محمدرضا آرام دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران

محمدرضا آرام

دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سیاست های فقرزدایی با محوریت تکافل اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 12، شماره: 24
2 قرآن، جهانی سازی و جهانی شدن (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی بنیادین نظام آموزش و پرورش در تحقق عفاف و حجاب (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
2 آسیب شناسی خیریه ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
3 الگوی گفتمان عدالت از منظر قرآن کریم و نهادینه سازی آن در انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
4 بررسی محوریت نهاد خانواده در تمدن سازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
5 تحلیل تر کخوردگی پیشرونده درساز ههای بتن مسلح به روش المانهای مجزا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
6 تحلیل ترک خوردگی پیشرونده درسازه های بتن مسلح به روش المانهای مجزا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
7 جایگاه مفهومی تکافل اجتماعی در حوزه امر خیر و نیکوکاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
8 منابع تامین مالی امر خیر در فقه امامیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)
9 یک خطای تشخیصی باتاخیر درتشخیص اسپوندیلیت بروسلایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی