دکتر مهدی ایران نژاد

دکتر مهدی ایران نژاد دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکتر مهدی ایران نژاد

Dr. Mehdi Irannajad

دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج انتخابی مس از نیکل با D2EHPA در حضور افزودنیهای اسید تارتاریک و استات سدیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 30، شماره: 2
2 استفاده از آب دریا در فلوتاسیون مس - مولیبدن (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 2، شماره: 1
3 امکان پذیری جذب فلزات سنگین نیکل، مس و کادمیوم با نانوزئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 10
4 بررسی جدایش پیرولوزیت از کلسیت به روش فلوتاسیون آنیونی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی چگونگی تشکیل، کانی شناسی رسی و ریز ریخت شناسی خاکهای قدیمی واقع بر مخروط آبرفتی گیودری رفسنجان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 4
6 بررسی های کانی شناسی آپاتیت های کانسار قره آغاج ارومیه از دیدگاه فرآوری (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
7 تاثیر انحلال سطحی قلیایی در فلوتاسیون انتخابی کانیهای اکسیدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 10، شماره: 1
8 حذف پیریت از کنسانتره سنگ آهن با فلوتاسیون ستونی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 1، شماره: 2
9 روند جهانی تولید کنسانتره آهن و فولاد و ارائه روش های کاهش میزان انرژی مصرفی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 10، شماره: 19
10 رویکردآینده پژوهانه درسیاستگذاری دانشگاه های صنعتی مبتنی برپویش محیطی روندهای جهانی آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 61
11 فرآوری سیلیس جشنی سقز جهت بکارگیری در صنایع شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 2، شماره: 1
12 کاربرد سیستم های آنالیز تصویردر فرآیند فلوتاسیون (دریافت مقاله) مجله محاسبات نرم دوره: 5، شماره: 2
13 مروری بر عملیات فلوتاسیون سولفید های مس - مولیبدن در آب دریا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 19، شماره: 74
14 مطالعات جذب و سینتیک حذف فلزات سنگین توسط زئولیت فعال شده با دی اکسید منگنز (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 13، شماره: 1
15 مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای عملیاتی فلوتاسیون ستونی با ویژگی های تصاویر کف (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 3، شماره: 1
16 مقایسه اقتصادی دو روش سمنتاسیون و استخراج حلالی برای بازیابی مس از محلول فروشویی شده (لیچ) کانسارهای اکسیده مس طارم سفلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 66
17 مقایسه جدایش ژرمانیم در سیستم های مایع-مایع و غشای حلال آلی از فلزات سنگین از محلول سنتزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 10، شماره: 1
18 مقایسه عملکرد فلوتاسیون ستونی و مکانیکی در سولفورزدایی از کنسانتره سنگ آهن (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آهن زدایی سیلیس باطله های کارخانه کائولن زنوز به روش فروشویی همزنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
2 اثر کلکتورهای پتاسیم آمیل گزنتات، سدیم ایزوپروپیل گزنتات و ترکیب آنها بر فلوتاسیون کالکوپیریت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
3 ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه زغالشوییهمکار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
4 ارزیابی پروژههای معدنی با استفاده از روشاختیار سرمایه گذاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
5 استخراج حلالی مس از محلول توسط حلالهای تریبوتیلفسفات TBP) و متیل- ایزوبوتیلکتون MIBK در حضور استات سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
6 اصلاح مدار های فلوتاسیون آهن با استفاده از ستون های فلوتاسیون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
7 اهمیت تولید نانوذرات دی اکسید منگنز و کاربردهای آن (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
8 Comparison of the Weight and Volume Particle Size Analys is in Mineral Processing (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
9 Hydrothermal process for the synthesis of zeolite A from natural zeolite (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
10 بازیابی باریت از پسماند گل حفاری میدان نفتی چشمه خوش با میز لرزان و هیدروسیکلون (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معدن
11 بررسی استقرار سیستم مدیریت زیست محیطیدر معدن و کارخانه زغالشویی همکار کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
12 بررسی امکان تهیه کنسانتره کربنات روی از بخشهای کم عیار کانسنگ انگوران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
13 بررسی بهبود قابلیت فلوتاسیون ایلمنیت با استفاده از تشویه در حضور گانگ های مختلف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
14 بررسی پارامترهای موثر بر انحلال اتمسفری کنسانتره سولفیدی روی در محیط سولفاته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران
15 بررسی پارامترهای موثر در فرسایش گلوله ها درآسیاهای آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
16 بررسی تاثیر امواج میکروویو بر نرخ خردایش ایلمنیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران
17 بررسی تاثیر مورفولوژی ذرات تر فلوتاسیون کانیها تا هندسه فرکتال (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
18 بررسی تاثیر نوع اسپارجر در ماندگی گاز سلولفلوتاسیون ستونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
19 بررسی تطبیق باکتری سودوموناس آئروجینوزا در فرآیند بیولیچینگ کانسنگ مس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
20 بررسی تغییرات فازی و مورفولوژیکی ایلمنیت طی فرآیند تجزیه قلیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
21 بررسی جذب آلاینده های سولفاته از پسابهای اسیدی معدنی توسط گل قرمز فعال شده با اسیدکلریدریک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران
22 بررسی حذف آلودگی زیست محیطیZn(II) از محلول های آبی بوسیله کامپوزیت های پایه زئولیت (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
23 بررسی رابطه بین وزن مخصوص حالت استاتیک و حالت دینامیک و نقش آن در جدایش با سیکلون واسطه سنگین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
24 بررسی روش های فلوتاسیون آهن بر اساس مواد شیمیایی و ناخالصی ها (دریافت مقاله) کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
25 بررسی روش های مختلف حذف سیانید از پساب های حاصل از معدنکاری طلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
26 بررسی عوامل مؤثر در استحصال مس از کانسنگ اکسیده با روش بایوفروشویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
27 بررسی عوامل موثر بر انحلال تیتانیم از کنسانتره ایلمنیت تجزیه شده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
28 بررسی فراوری گیلسونیت به روش ثقلی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
29 بررسی فلوتاسیون پیرولوزیت با استفاده از کلکتور اسید اولئیک (دریافت مقاله) دومین همایش صنایع معدنی
30 بررسی مدل های جذبی حذف Zn(II) از محلول های آبی بوسیله کامپوزیت زئولیت اگزالات (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
31 بررسی مدلهای جذبی بر بنتونیت ایران برای رفع آلودگی زیست محیطی نیکل (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
32 بررسی منشا عناصر نادرخاکی موجود در محلول واحد تولید اسید فسفریک و امکان بازیابی آنها به روش استخراج حلالی (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
33 برنامه ریزی بهینه پروژه های معدنی با تلفیق الگوریتم ژنتیک و منطق فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
34 بهبود انحلال تیتانیم کنسانتره ایلمنیت با استفاده از فرآیند تجزیه قلیایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران
35 بهینه سازی افزودنی های شیمیایی فلوتاسیون گالن (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
36 بهینه سازی بازیابی فلوتاسیون یونی روی با روش ماتریسی هادامارد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
37 بهینه سازی عوامل تاثیرگذار سرعت صعود حباب در فلوتاسیون با روش تاگوچی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 بهینه سازی مصرف مواد شیمیایی در فلوتاسیون اسفالریت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
39 بهینه سازی معرفهای شیمیایی میکروفلوتاسیون اسمیتزونیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
40 بهینهسازی استحصال مس از کانسنگ طارم با استفاده از لیچینگ و استخراج حلالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
41 پارامتر های موثر در نرمه گیری ماسه های گرانیتی با هیدروسیکلون (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
42 پرعیار سازی کنسانتره ایلمنیت قره آغاج ارومیه به روش ذوب (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
43 پرعیارسازی ذرات ته ریز غبارگیرهای الکترواستاتیکی (ESP) کارخانه مگنتیت مجتمع سنگ آهن گل گهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران
44 پیشبینی عیار و بازیابی مس کارخانه فلوتاسیون مس سرچشمه کرمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران
45 تاثیر انحلال سطحی بر روی ایزوترم و ترمودینامیک جذب کلکتور بر روی ایلمنیت و ترمولیت-کلینوکلر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
46 تاثیر بازداشت کننده ها در میکروفلوتاسیون کاتیونی ایلمنیت (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
47 تاثیر توزیع ابعاد ذرات محصولات آسیای گلوله ای تر بر جداکننده مغناطیسی شدت پایین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
48 تاثیر دانه بندی خوراک آسیا بر توزیع ابعاد ذرات با رویکرد هندسه فرکتال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران
49 تاثیر سرعت همزنی سلول در حذف یونهای روی از پسابهای صنعتی به وسیله فلوتاسیون یونی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
50 تاثیر نوع کلکتور سدیم دو دسیل سولفات و اتیل هگزا دیسل دی متیل آمونیوم برماید در فلوتاسیون یونی نیکل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
51 تأثیر درصد جامد و ابعاد ذرات کوارتز بر اندازه حباب های هوا در فلوتاسیون ستونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
52 تخمین عملکرد متالورژیکی ستون فلوتاسیون نیمه صنعتی مجتمع مس سرچشمه با استفاده از رگرسیون های خطی چند متغیره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
53 تعیین تابع شکست مواد معدنی با استفاده از نرم افزار BFDS (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
54 تعیین نرخ کاهش برای ارزیابی پروژه های معدنیبا در نظر گرفتن ریسک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
55 تکنیک های کاربردی بازیابی و ذخیره انرژی برای کاهش انتشاردر کوره هنگام تولید آهن و فولاد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشعل و کورههای صنعتی
56 توسعه پایدار در صنعت فرآوری مواد معدنی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
57 توسعه نرم افزار SSM-PLAN برای مطالعات فنی واقتصادی در معادن کوچک مقیاس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
58 توصیف اثر آسیای گلوله ای خشک بر جدا کننده مغناطیسی با دیمانسیون فرکتال ذرات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
59 توصیف مورفولوژی ذرات در عملیات فرآوری مواد معدنی با هندسه فرکتال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران
60 تولید الکتروشیمیایی هیدروژن از اوره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
61 جاذب های نوین در کلرزدایی از محلول های آبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
62 حذف آلودگی زیست محیطی فلزات سنگین از پساب های صنعتی با استفاده از کامپوزیت زئولیت - غبارات کوره ذوب آهن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
63 حذف ارسنیک از محلول واحد تولید اسید فسفریک با استفاده از روش ترسیب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
64 حذف فلزات سنگین از پساب ها با استفاده از زئولیت اصلاح شده با دی اکسید منگنز و راهکارهای افزایش جذب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
65 خردایش سنگ توسط پالس های الکتریکی ولتاژ بالا در فرایندهای فرآوری مواد معدنی: روشی با اثرات مضر زیست محیطی کمتر در مقایسه با روش مکانیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
66 روش های استحصال روی از منابع سولفوره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران
67 سرباره سازی از کنسانتره ایلمنت و بررسی فازهای تولید شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
68 سنگ های جوری مکانیکی و جایگاه آن در مدارهای فرآوری مواد معدنی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
69 سینتیک حذف یون های نیکل وروی از پساب های سنتری با استفاده از فلوتاسیون یونی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
70 شبیه سازی اسیای میله ای مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از نرم افزار USIM PAC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
71 شبیه سازی حالت پایدار هیدروسیکلون در صفحه گسترده Excel (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
72 شرایط آماده سازی کنسانتره تیتانیم دار قره آغاج ارومیه جهت سرباره سازی (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
73 شرایط بهینه استخراج حلالی Cu و Ni با D2EHPA در حضور استات سدیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
74 شناسایی منابع عناصر نادر موجود در ذخایر آهن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
75 عوامل مؤثر در استخراج مس توسط حلال های TBP و D2EHPA در محیط بافری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
76 فرآوری طلا با جداکننده نلسون (دریافت مقاله) چهل و دومین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
77 فرآوری کانسنگ تیتانیم قره آغاج ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
78 فلوتاسیون یونی ترکیبی یون های نیکل و روی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
79 کاربرد الگوریتم ژنتیک برای بهبود صحت تخمین عیار و بازیابی مس در کنسانتره نهایی کارخانه فلوتاسیون مس سرچشمه کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن
80 کاربرد روش ماتریسی هادامارد در تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون یونی نیکل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
81 کاربرد کامپوزیت های کلینو پتیلولیت در رفع الودگی زیست محیطی روی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
82 کاربرد هزینه سرمایه و مدل ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای CAPM در شرکتهای معدنی ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معدن
83 کاربردهای محصول جانبی فسفوژیپس حاصل از فرآیند تولید اسید فسفریک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
84 کانی شناسی ماسه های گرانیتی منطقه شیر کوه یزد از دیدگاه فرآوری (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
85 لیچینگ روی از باطله های معدنی اکسیده با استفاده از اسید سیتریک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
86 لیچینگ کانسنگ اکسیده مس چیذه (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
87 محاسبه دیمانسیون فرکتال محصول سنگ شکنی با تغییر نوع کانسنگ و دانه بندی خوراک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران
88 مدل سازی فرآیند فلوتاسیون واحد سولفورزدایی (SRP) شرکت سنگ آهن گل گهر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
89 مدلسازی خردایش اولیه مدار تغلیظ قدیم مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
90 مطالعات کانی شناسی کانسار آهن- تیتانیم اسکندیان (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
91 مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی مولکولی جذب آلاینده سولفات برروی گل قرمز (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
92 مطالعه مدلهای ریاضی فرسایش گلوله ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
93 معرفی نرم افزار BFDS برای تعیین تابع شکست مواد معدنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
94 مقایسه اثر تابش میکروویو و حرارتدهی مستقیم بر جدایش ایلمنیت از کانسنگ تیتانیم به روش فلوتاسیون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران
95 مقایسه بین روشهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون غیر خطی چندگانه برای تخمین عملکرد متالورژیکی در مدلسازی فرایند شناورسازی مس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران
96 مقایسه توزیع ابعاد ذرات محصولات سنگ شکن های فکی و مخروطی با یکسان سازی گلوگاه و دانه بندی خوراک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران
97 مقایسه عملکرد ترسیب دهنده های S۲Naو۵ P۲ S در حذف آرسنیک از محلول واحد تولید اسید فسفریک (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
98 مکان یابی سد باطله کارخانه فرآوری مجتمع سنگ آهن گل گهر با استفاده از روش TOPSIS فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
99 نگاهی به تولید انرژی الکتریکی با استفاده از تکنولورژی بازیابی همزمان حرارت اتلافی و حذف 2OC در صنعت سیمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
100 یافته های اخیر در مورد حذف آنیون های مضر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران