حبیب شهبازی شیران

 حبیب شهبازی شیران

حبیب شهبازی شیران

Habib Shahbazi shiran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Development of Bricks Ornamentation from the early Islamic Centuries to the End of Kharazmshahian Period in the Architecture of Mosques in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 2
2 بررسی ویژگی های معماری و هنر ادوار مختلف در مسجد جمعه اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 6
3 بررسی ویژگی های معماری و هنر ادوار مختلف در مسجد جمعه اردبیل (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 5، شماره: 1
4 تحلیل تاثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتیبه های مسجد کبود تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
5 مطالعه روند توسعه تزیینات آجرکاری در معماری مساجد ایران و چرایی عدم توسعه هنر کاشی کاری در معماری بعد از اسلام ایران تا دوران ایلخانی (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 2، شماره: 6
6 مطالعه سیر تحول عناصر معماری در آثار معماری اسلامی آذربایجان در گذر از دوره ی سلجوقی به دوران ایلخانی و تیموری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 9
7 مطالعه و بررسی ویژگی ها و شاخص های معماری اسلامی آذربایجان در دوره صفویه (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندبیل قالا (خلخال) و نارین قالای (اردبیل) جلوه هایی گمنام و محو شده از شکوه معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
2 بررسی اعداد مقدس در معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 بررسی باغ ایرانی و تاثیر آن بر اندیشه های معنوی انسان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
4 بررسی تحلیلی عناصر بصری کالبدی و فضایی شبستان مسجد جامع اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
5 بررسی تحلیلی قلاع قهقهه و اندبیل؛ نمادی از معماری ایرانی در استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
6 بررسی جامع مساجد عصر صفوی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
7 بررسی جایگاه آب انبارهای تاریخی در معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
8 بررسی ساختار معماری و تزیینات آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی معروف به گنبد الله الله و آرامگاه شاه اسماعیل اول؛ شاهکاری از هنر معماری اسلامی ایران در اردبیل (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
9 بررسی معماری و تزئینات قلعه های لرستان در دوره اتابکان لر کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
10 بررسی معماری و تزیینات گنبد سلجوقی و محراب ایلخانی مسجد جامع اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
11 بررسی معماری، ماهیت و کارکرد عمارات حرمخانه و چینی خانه در مجموعه مذهبی شیخ صفی الدین اردبیلی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی مقابر اسلامی ایران در دوره سلجوقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرهنگ،هنر و معماری اسلامی
13 بررسی نقش و جایگاه ھنر کاشیکاری معرق درمعماری دوره صفویھ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
14 بررسی و تحلیل ریخت شناسی معماری و ارایه های تزیینی مسجد جامع عتیق و مسجد امام اصفهان شاهکارهای معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
15 بررسی و مطالعه نقوش تزیینات آجرکاری در مناره های مساجد شاخص دوره سلجوقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
16 بررسی ویژگی ھای سبک معماری خراسانی مطالعھ موردی: مسجد جامع فھرج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
17 بررسی ویژگی های شاهنامه های شیراز آل اینجو و مقایسه آن ها با شاهنامه کاما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرهنگ،هنر و معماری اسلامی
18 بررسی ویژگی های شاهنامه های شیراز آل اینجو و مقایسه آن ها با شاهنامه کاما (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
19 بررسی ویژگی های معماری حمام های ایران در دوره صفوی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
20 پیکره بندی فضای شهری در دوره قاجار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
21 تاثیر مذهب تشیع بر روی مضامین تزیینی در معماری عصر صفوی کتیبه نگاری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
22 تاثیرات متقابل معماری مسجد جامع اردبیل و سایر مساجد در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست
23 تاریخ و روند تحولات معماری مسجد جمعه اردبیل (نماد معماری ایرانی اسلامی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
24 تحلیل و گونه شناسی عطردان موزه لوور و آمفورای مجموعه خصوصی بال سوئیس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
25 تحلیلی بر کاربرد مهم ترین نقوش هندسی در هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
26 جایگاه نور و رنگ در فلسفه ی سهروردی و تأثیر آن بر معماری مساجد مطالعه ی موردی مسجد میرزا علی اکبر مجتهد اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرهنگ،هنر و معماری اسلامی
27 سازمان فضایی شهر اولتان قالاسی و مکان یابی شهرهای باجروان و برزند (شهرهای سده های نخستین اسلامی) بر اساس شواهد باستان شناختی و تاریخی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
28 سبک شناسی معماری و تحلیل زیباشناختی تزیینات بقعه ی شیخ امین الدین جبراییل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
29 مروری بر معماری مجموعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی و تاثیر تفکر عرفانی بر شکل گیری بنای آن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
30 مروری بر مهم ترین انواع جلدسازی کتب در تمدن اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
31 معماری، ماهیت و کارکرد بنای معروف به جنت سرا در مجموعه مذهبی شیخ صفی الدین اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
32 مقایسه نگارگری مکاتب تبریز دوم (صفوی) و مشهد (ابراهیم میرزا) با تاکید بر نگاره های شاهنامه طهماسبی و هفت اورنگ جامی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
33 نقش گردشگری وموزه ها در حفظ و معرفی میراث معنوی کشور(مطالعه موردی: موسیقی سنتی آذربایجان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
34 نمونههای بدیع از کاربرد نقوش هندسی در تزیینات آجرکاری معماری مساجد ایران ازآغاز دوران اسلامی تا پایان دوران ایلخانی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران