عابدین ایران‌پور

 عابدین ایران‌پور استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

عابدین ایران‌پور

Abedin Iran Pour

استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تیوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای منجر به تشخیص زود هنگام سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان سال 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 7، شماره: 2
2 توانمندسازی زنان مراجعه کننده به خانه های بهداشت شهرستان کرمان از طریق آموزش خودآزمایی پستان در حضور بهورز (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 7، شماره: 1
3 رضایتمندی مراجعین از برنامه پزشک خانواده در شهرستان کرمان در سال 1389 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 1