رضا باقری

 رضا باقری استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

رضا باقری

Reza Bagheri

استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of the Results of Pulmonary Resection by Minimally Invasive Thoracoscopy for the Surgical Treatment of Lung Cancer (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 6، شماره: 2
2 Anterior Trans Cervicothoracic Approach for Complete Resection of Cervicothoracic Mediastinal Neurogenic Tumors (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 1، شماره: 3
3 اثر هم افزایی در چقرمگی شکست آمیخته پایه اپوکسی دارای ذرات لاستیک بازیافتی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 17، شماره: 5
4 انتخاب مناسب ترین گزینه تصفیه فاضلاب واحده پلی اتیلن به سنگین شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکزی اراک با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 3
5 Comparison the Outcomes of Open Thoracotomy and Minimally Invasive Thoracoscopic Esophagectomy in Esophageal Cancer (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 5، شماره: 2
6 Concurrent Mediastinal Masses in a Patient (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 3
7 Cystic Lung Disease in a Young man (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 6، شماره: 1
8 Determination of the Effects of Digoxin on the Right Ventricular Function in Patients Undergoing Pneumonectomy (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 1
9 Effectiveness of Single-Port Thoracoscopic Splanchnicectomy in Controlling Pain in Patients with Chronic Pancreatitis (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 5، شماره: 4
10 Efficacy of Intraoperative, Single-Bolus Corticosteroid Dose to Prevent Postoperative Respiratory Complication after Transhiatal Esophagectomy (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 6، شماره: 1
11 Efficiency of Canopy Cover Measurement of Artemisia sieberi Stands by Two Sampling Methods in Different Lengths (Case study: Steppe Vegetation of Baft Region, Iran) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 1
12 Evaluation of 95 Cases with Mediastinal Tumors (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 3، شماره: 1
13 Extraction of chicken bone swallowing 10th day after ingestion with penetrating the esophageal walls (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 2
14 Giant solitary fibrous tumor of pleura (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 2
15 In Memory of Professor Mohammad Hossein Salehi 1941-2014 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 2
16 Letter of Editor-in-Chief (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 1
17 Metallic Foreign Body in the Lung Due to Gunshot Injury (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 3
18 Multinodular Goiter Hot Nodules with Amazing Shape of Thyroid (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 8، شماره: 1
19 Muslims’ Experience of Islamophobia in Major Scottish Cities: Different Experiences and Diverse Perceptions (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 2، شماره: 2
20 Nation, Ethnicity and Religion: Second Generation Muslims’ Social Identity in Scotland (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 2، شماره: 4
21 Primary Hydatid Disease of the Chest Wall Presenting as a Chest Wall Tumor (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 6، شماره: 1
22 Production of Holmium-166 DOTMP: A promising agent for bone marrow ablation in hematologic malignancies (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 19، شماره: 1
23 Reconstruction of Large Airways Following Main Bronchial Rapture a Year after Blunt Trauma (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 1
24 Role of Conservative Management in Neck Trauma: A Case Series Study (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 4
25 Sentinel node mapping for intra-thoracic malignancies: systematic review of the best available evidence (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 2، شماره: 2
26 Sentinel Node Mapping in Non-small Cell Lung Cancer Using an Intraoperative Radiotracer Technique (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای و زیست شناسی آسیا اقیانوسیه دوره: 7، شماره: 2
27 Solitary Fibrous Tumor of the Lung: A Case Report (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 6، شماره: 2
28 Surgical Treatment of Pulmonary Aspergilloma (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 1
29 The Comparison Between the Complications after Two Surgical Techniques of Esophageal Cancer (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 3
30 The Cup of Kindness’ Dominant Social Norms and Muslims’ Social Integration in Scotland (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 3، شماره: 2
31 The Role of Tracheal Stenting As an Alternative Treatment in Cicatricial and Non-Operable Tracheal Stenosis (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 1، شماره: 1
32 Thoracoscopic Splanchnicectomy for Pain Control in Irresectable Pancreatic Cancer (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 1، شماره: 2
33 Unusual Presentation of Cervical Esophageal Foreign Body (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 2
34 Unusual Presentation of Metallic Foreign Body Aspiration after Penetrating Neck Trauma (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 1، شماره: 3
35 Unusual Presentation of Pulmonary Hematoma after Blunt Chest Wall Trauma (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 1
36 Very large hydatid cyst in the 17-year-old Woman (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 2
37 Video-assisted Thoracoscopic Surgery Versus Axillary Thoracotomy in Primary Spontaneous Pneumothorax (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 5، شماره: 1
38 بایسته های روشی در نگارش پایان نامه های علوم سیاسی: مطالعه موردی پایان نامه های دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 16، شماره: 1
39 بررسی اثر عوامل هسته زا بر تبلور غیر همدما و خواص مکانیکی پلی پروپیلن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 6
40 بررسی تجربی، عددی و تحلیلی میکروسختی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 2
41 تاثیر مقادیر گوناگون آبیاری بر ویژگی های آناتومی چوب و بیومتری الیاف دو گونه ی برتر صنوبر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 2
42 روش جفت شدگی نزدیک دومرکزی در فرآیند انتقال بار (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 3
43 مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی-خاک رس (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 1
44 نقش های مختلف خاک رس آلی اصلاح شده در کنترل سازوکارتغییر شکل ماتریس های پلیمری (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز قابلیت اطمینان پایداری شیب سدهای خاکی با در نظر گرفتن تغییرات پارامترهای اثرگذار خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
2 آنالیز قابلیت اطمینان، پایداری شیب بالادست و پایین دست سدهای خاکی پس ازآبگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
3 آنالیز قابلیت اطمینان، پایداری شیب بالادست و پایین دست سدهای خاکی قبل از آبگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
4 ابزارهای مدیریت تکنولوژی و نوآوری (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
5 اثر توزیع مختلط نانوسیلیکاتلایهای بر صلبیتو چقرمگی شکست اپوکسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
6 اثر متقابل روش آبیاری ومصرف نیتروژن بر عملکرد کلزا(رقم طلایه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
7 ارزیابی اثرات سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی گیاه خارشتر Alhagi comelerum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
8 ارزیابی پوششگیاهی مراتع حوزه آبخیز تذرج رابر در استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
9 ارزیابی خواص مکانیکی پلی پروپیلن تقویت شده با ذرات بازیافتی SMC و مقایسه آن با کامپوزیت پلی پروپیلن - الیاف شیشه (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
10 ارزیابی روند بازدهی سهام شرکت های خصوصی سازی شدهاز طریق بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
11 ارزیابی طرح بیومکانیکی چاله های فلسی به همراه نهال کاری در کاهش بحران های خشکسالی مراتع (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز جنت شهرستان بهاباد) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 ارزیابی عملکرد طرح مشارکت مردم در احیای مراتع حوزه آبخیز ندوشن با ایجاد چاله های فلسی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 ارزیابی عملکرد طرح مکانیکی دایک در کاهش خسارات سیلاب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 استفاده ازلاستیکهای فرسوده خودرو جهت تولید کامپوزیت های پلیمری (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
15 افزایش بهره ولتاژ مبدل نیمه منبع امپدانسی دوفاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
16 اینورترهای منبع ولتاژ نیمه منبع امپدانسی برای کاربردهای انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
17 Comparison of the Effects of Two Coupling Approaches on the Mechanical Properties of Talc-filled Polypropylene (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
18 Cosmogenic radionuclide 7Be concentration in seven species of lichens (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
19 Deformation Micromechanisms Transition in PP/HDPE Nanocomposites (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
20 Investigation of scratch behavior of PC/PBT blend (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
21 Investigation on mechanical properties and biocompatibility of multi-walled carbon nanotubes/polymethyl methacrylate composite (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
22 Investigation on mechanical properties and biocompatibility of multiwalled carbon nanotubes/polymethyl methacrylate composite (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
23 Morphological investigations on PLA nanofibers containing herbal extract (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
24 Rheological and Crystallization Properties of Polyamide 6/ Carbon Nano Tube Nanocomposites: Effect of Functionalization and length of CNT (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
25 The Influence of Compatibilizer on Impact Fracture Mechanism of PP/Short Jute Fibers Composite (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
26 The role of trapped solvent on rheological and mechanical properties of multi-walled carbon nanotube/epoxy nanocomposite (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
27 The Simultaneous Effect of Silica Nanoparticles and Rubber Particles on the Toughness of Epoxy Polymer (دریافت مقاله) دومین کنفرانس نانوساختارها
28 بررسی آثار عوامل اکولوژیک بر استقرار پوشش گیاهی به کمک برخی روشهای آنالیز چندمتغیره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
29 بررسی اثر آللوپاتی ناگرد Cymbopogon Olivieri بر جوانه زنی و رشد ارزن Panicum Miliaceum (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
30 بررسی اثر آللوپاتیک درمنه دشتی (Artemisia sieberiبرجوانه زنی، رشد ریشه چه و ساقه چه علف گندمی بلندAgropyrum elongatum (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
31 بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ و ریشه گیاه گیشبرگ (Razaya stricta.dence) بر خصوصیات جوانه زنی بذور کنار (Ziziphus spina-christi) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
32 بررسی اثر ارتفاع بر محصول دهی آنغوزه (مطالعه موردی: بشرویه، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
33 بررسی اثر توزیع و چسبندگی ذرات کربنات کلسیم برچقرمگی شکست و مکانیزم تغییر فرم پلی پروپیلن (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
34 بررسی اثر حفاظتی گیاهان بوته ای جارو سفید Luctuca orientalis قیچ Zygophyllum atriploides و درمنه Artemisia sieberi از گیاهان زیر اشکوب در برابر چرای دام (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
35 بررسی اثر حلال و کوپلیمرهای بلوکی بر پراکنش نانولولههای کربنی در رزین اپوکسی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
36 بررسی اثر قطر خروجی نازل و اختلاف فشار بر پدیده کاویتاسیون نیتروژن مایع درون نازل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
37 بررسی اثر کانسار مس بر صفات جوانه زنی و رویشی دو گونه علف گندمی A. elongatum و A. desertrum ( و یک گونه گون ) A.cyclophyllos (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
38 بررسی اثر گونه های پرستار بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه گیاه چاودار کوهی Secale montanum Guss (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
39 بررسی اثر محلول پاشی کیتوزان بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد گیاه دارویی زنیان در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
40 بررسی اثر نرخ کرنش و کربنات کلسیم نانومتری بر خواص تغییر فرم پلی پروپیلن (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
41 بررسی اثرSSSC وSVCدر ریز شبکهAC/DCهیبرید انرژی شامل انواع منابع تولیدپراکنده همراه با کنترل هماهنگی لازم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
42 بررسی استحکام فشاری داربست کامپوزیت استخوانی TCP/ آگاروز ساخته شده با استفاده از روش عامل تخلخل زا (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
43 بررسی امتزاج پذیری پلی (وینیل کلراید) (PVC) با پلی (متیل متاکریلات) (PMMA) یا ذرات هسته / پوسته با پوسته PMMA به روش گرانروی سنجی محلول رقیق (DSV) (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 بررسی تاثیر آبیاری قطره ای و سطوح مختلف نیتروژن برعملکرد و کارایی مصرف آب درکلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی تاثیر نرم کنندههای متفاوت برروی ریزساختار نشاسته ترموپلاستیک (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
46 بررسی تأثیر اصلاح طرح معماری بر رفتار شکست کامپوزیت Al6061/SiCp (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
47 بررسی تغییرات زمانی و مکانی عمق آب زیرزمینی به کمک بهترین تخمین گر زمین آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
48 بررسی تنش شوری برجوانه زنی و رشدگیاهچه ارقام خلر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 بررسی تنوع ژنتیکی مناطق خشک (بررسی خصوصیبت دارویی و جوانه زنی سنبل الطیب کوهی در بهاباد استان یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
50 بررسی تنوع ژنتیکی منبطق خشک (بررسی فنولوژی و بیومتری سنبل الطیب کوهی در بهاباد استان یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
51 بررسی خاصیت ضدباکتری نانو تیوب های TiO2 دوپ شده با نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
52 بررسی خواص کششی کامپوزیت پایه پلی پروپیلن پر شده با کربنات کلسیم نانومتری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
53 بررسی خواص مکانیکی و خراشپذیری آلیاژ PP/PA6/SEBS-g-MA (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
54 بررسی روش نوین آبیاری قطره ای بر درصد روغن دانه کلزا در استان فارس (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
55 بررسی روش های مقاوم سازی و بهسازی سازه های فولادی و بتن آرمه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
56 بررسی روشی نوین در کاربرد کود های شیمیایی با استفاده از کود پلت مطالعه موردی ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
57 بررسی ژنومیکس تنشهای غیر زیستی در سویا در راستایی کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
58 بررسی شاخص ایمنی پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
59 بررسی ضرورت توجه به اصول پدافند غیرعامل از منظر مهندسی عمران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
60 بررسی قابلیت تصاویر ماهواره ای در شناسایی مراتع تخریب یافته در اثر واقعه آتش سوزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
61 بررسی کاربرد کود پلت شده نیتروژنه و دامی بر توسعه ریشه در راستای ( کشاورزی دقیق و توسعه پایدار( مطالعه موردی ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
62 بررسی مراکز انتشار و انتقال تکنولوزی در صنعت نفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
63 بررسی مکانیزم تغییر شکل پلاستیک در کامپوزیت هایبرید PP/GF/EPR (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
64 بررسی نقش استحکام فص لمشترک بر چقرمگی ساختار Al6061/Al1050/Al6061تولید شده به روش اتصال نوردی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
65 بررسی نقش پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن بازیافتی بر خواص آمیزه های بر پایه پلی اتیلن سنگین ضایعاتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
66 بررسی نقش صنعت نفت، گاز و ا نرژی برای تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
67 بررسی و اصلاح ریزساختار کامپوزیت Al/SiCp با استفاده از روش ریخته گری با مدل تبخیر شونده (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
68 بررسی و مدیریت راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در بخش تقاضای انرژی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
69 بررسی و مدیریت ویژگی های کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداری شرکت پتروشیمی پارس جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
70 بررسی و مقایسه اثر کار سرد و کسر حجمی ذرات تقویت کننده بر سینتیک پیرسختی AL6061 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
71 بهینه از آب فاضلاب جنوب تهران در جهت آبیاری گیاهان زراعی (مطالعه موردی گیاه لوبیا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
72 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص های siap، PNPI و نیچه در ایستگاه باران سنجی شهرستان رابر استان کرمان باطول دوره آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
73 پیش بینی احتمال ورشکستگی صنعت خودر و ساخت قطعات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
74 تابعیت و حقوق شهروندی در ایران پیش از اسلام (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
75 تاثیر آزادسازی تدریجی نیتروژن ازکود پلت شده دامی و نیتروژن برروی روند رشد ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 تاثیر درصد حجمی فاز تقویت کننده بر استحکام و مدول الاستیسیته کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات کاربید سلیسیم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
77 تاثیر سازگار کننده مالئیک انهیدرید بر روی خواص نانوکامپوزیت کو پلی پروپیلن- خاک رس (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
78 تاثیر مخارج و اندوخته طرح و توسعه بر بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
79 تاثیر میزان سود بر نرخ بازده سهام شرکتهای بورس ایران به تفکیک صنایع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
80 تأثیر خاکرسنانومتری بر رفتار حرارتی رزین اپوکسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
81 تأثیر شرایط فرآیند بر روی خواص نانوکامپوزیت پلیپروپیلن– خاک رس (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
82 تدوین طرح جامع مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
83 جایگاه قوانین و رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز در ترمیم اراضی معدنی رها شده (مطالعه موردی: معادن شن و ماسه مسیل کوه کاسه تفت) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
84 خشکسالی، اثرات و راههای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
85 خصوصی سازی در راستای ارتقا شاخص های بندری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
86 خواص زیست فعالی و سینتیک رشد بافت برداربستهای سه بعدی پلی کاپرولاکتونی اثرافزودن ذرات تیتانیا برتکثیر و تمایز سلولی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
87 دینامیک هماهنگ مولکولی در ناحیة‌انتقال شیشه‌ای و شکنندگی در کوپلیمرهای شبکه‌ای (متیل متاکریلات ـ اتفاقی ـ n ـ بوتیل اکریلات) (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
88 رفتار دینامیکی کامپوزیتهای آلومینیومی چند لایه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
89 رفتار شکست نانو کامپوزیت هیبریدی اپوکسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
90 روشی نوین در بهبود کنترل بهبود دهنده ی یکپارچه ی کیفیت برق جهت جداسازی مشترک و شبکه در ایجاد اغتشاشات هارمونیکی و عدم تعادل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
91 ساخت و تعیین خصوصیات فیزیکی نانو الیاف کامپوزیتی زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید –هیدروکسی آپاتیت حاوی عصاره آب الکلی گیاه دارویی ایگویزتوم آرونز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
92 سنتز پوش پلیمری کیتوسان برای ایمپلنت های استخوانی با قابلیت رهایش هدفمند داروی جنتامایسین (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
93 طراحی یکپارچه و بهینه سازی ابعادی عملگر نرم تقویت شده با کاربرد توانبخشی ضایعات حرکتی در اندام های فوقانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
94 کاربرد پسماند دامداری ها در جهت تولید کود پلت دامی و اوره در راستای تولید محصول سالم مطالعه موردی ذرت دانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
95 کاربرد کامپوزیت های پلیمری در صنعت حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
96 کارکرد مدیریت دانش در صنعت نفت و مطالعه موردی به کارگیری آن در چند شرکت نفت بین المللی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
97 کاهش مصرف و افزایش کارایی کود نیتروژنه به واسطه کاربرد کود پلت شده دامی و اوره در راستایی کشاورزی پایدار( (مطالعه موردی ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
98 کنترل فرسایش قطعات لاستیکی نقش انرژیث اصطکاکی و انرژی شکست (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی لاستیک
99 کود پلت شده دامی و اوره دانش نوین اصلاح الگوی مصرف کودهای نیتروژنه درکشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
100 مدل حمایتی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از شکل گیری صنعت ساخت داخل تجهیزات نانو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل
101 مدل مفهومی مدیریت جامع حوزه آبخیز (مدل قطره) مطالعه موردی: حوزه آبخیز خضرآباد استان یزد (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
102 مدیریت در پیاده سازی توسعه پایدار با اولویت بندی بکارگیری منابع انرژی در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
103 مروری بر ژنومیکس تنشهای غیر زیستی در سویا و تأثیر آن بر روغن و سایر ترکیبات بذر (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
104 مروری بر مهمترین عوامل تخریب زیست بوم جنگلهای بلوط زاگرس میانی و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب با هدف دستیابی به مدیریت پایدار اکوسیستم جنگلی غرب کشور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
105 مصالح و سیستم های سازه ای نوین ساختمانی مناسب در منطقه زلزله خیز تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
106 مطالعه تاثیر ذرات SMC آسیاب شده بر چقرمگی شکست رزین اپوکسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
107 مطالعه چقرمگی شکست اپوکسی حاوی ذرات میکرومتری و نانومتری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
108 مطالعه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت آلیاژ نشاسته ترموپلاستیک/پلی اتیلن تقویت شده با نانورس (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
109 مطالعه خواص مکانیکی و رفتار شکست نانوکامپوزیتهای اپوکسی - خاک رس (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
110 مطالعه خواصمکانیکی نانوکامپوزیتهیبریدی پایه اپوکسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
111 مطالعه مقاومت به خراش پلیپروپیلن بهسازی شده با فاز دوم لاستیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
112 معرفی گونه بنگلا (Vitex trifolia)بعنوان گونه ای مناسب جهت کنترل فرسایش رودخانه ای در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
113 معرفی نسل جدید اینورترهای منبع ولتاژ نیمه منبع امپدانسی برای کاربردهای انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
114 مقایسه اثرمصرف کود به صورت پلت ومخلوط با خاک برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
115 مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین محدودیت جریان خون به همراه تمرینات موازی بر سطوح سرمی نوروگلین1 و اینترلوکین6 زنان یایسه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
116 مقایسه روش های مختلف درون یابی تغییرات مکانی عمق آب زیرزمینی در دشت کرمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
117 مقایسه سه روش تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی طی یک دوره چرایی در مراتع حوزه آبخیز بید خیزی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
118 مقایسه کارایی مصرف آب در 10 اکسیشن Agropyron cristatum در محیط هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
119 مکان یابی ادوات فکتس باهزینه ی ثابت درسیستمهای قدرت جهت بهبود پروفیل ولتاژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
120 نقش ذرات تقویت¤کننده کاربید سیلیسیم بر چقرمگی کامپوزیت¤های SiC-Al6061تحت بارگذاری خمشی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
121 نقش ماهواره در تغییر سبک زندگی خانواده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
122 نقش نوع پوشش گیاهی برتنوع و فراوانی پرندگان (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
123 همکاری های بین المللی در تحقیق و توسعه ، راهکاری نوین در دستیابی به تکنولوژی ، همراه با مطالعه موردی از بالادستی صنعت نفت (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن