محسن ابوالقاسمی

 محسن ابوالقاسمی استاد دانشگاه تهران

محسن ابوالقاسمی

Mohsen Abolghasemi

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر زبان عربی برطبقات الصوفیه انصاری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 1
2 فره از پوروشسب روی برتافت یا برنتافت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 18، شماره: 36
3 کاربرد ضمایر شخصی در طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری و گویش کهن هرات (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 3
4 مقایسه رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 2
5 نخستین پزشک اساطیری ایران چه کسی است (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 24