پروفسور نادره بهتاش

پروفسور نادره بهتاش Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

پروفسور نادره بهتاش

Prof. Nadereh Behtash

Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Intraperitoneal Chemotherapy in Ovarian Cancer (دریافت مقاله) فصلنامه زنان و مامایی و سرطانهای زنان دوره: 2، شماره: 4
2 Neoadjuvant Chemotherapy in Cervical Cancer: A Review Article (دریافت مقاله) فصلنامه زنان و مامایی و سرطانهای زنان دوره: 3، شماره: 2
3 Paget disease of the vulva: report 5 cases and literature review (دریافت مقاله) فصلنامه زنان و مامایی و سرطانهای زنان دوره: 6، شماره: 1
4 Primary Uterine Cervix B-Cell Lymphoma: A Case Report and Treatment Debates (دریافت مقاله) فصلنامه زنان و مامایی و سرطانهای زنان دوره: 8، شماره: 6
5 The Outcomes of Uterine Sarcoma: A Case-series of 5-Years Survey (دریافت مقاله) فصلنامه زنان و مامایی و سرطانهای زنان دوره: 4، شماره: 3
6 بررسی مقایسه ای اثرات سولفات منیزیم و فنی توئین در پیشگیری از تشنج در بیماران پره اکلامپتیک (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 6، شماره: 2
7 تاثیر تاموکسیفن روی سیتولوژی سرویکس در مبتلایان سرطان پستان: یک متاآنالیز (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 1، شماره: 4