دکتر محمود احمد پورداریانی

دکتر محمود احمد پورداریانی دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر محمود احمد پورداریانی

Dr. Mahmoud Ahmadpour Dariyani

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی استراتژی اثربخش جذب واحدهای نوپا در مراکز رشد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 2
2 ارزیابی عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای-رویکرد تئوری بازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 4
3 بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی در نتایج و پیامدهای سازمانی ترویج در زمینه توسعه پایدار کشاورزی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 3
4 بررسی عوامل اثرگذار بر قصد خرید امتیاز (دیدگاه امتیازگیرندگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 1، شماره: 3
5 بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 3
6 تاثیر مسوولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی کسب وکارهای خانوادگی کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 11
7 تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب وکارهای کارآفرینانه (مورد مطالعه کسب وکارهای کوچک ومتوسط کشاورزی استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
8 تحلیل نقش و اثر مدیریت دانش در شناسایی و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در دانشگاه تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 3
9 روش های تسهیل ایده پردازی کارآفرینانه : مروری بر پژوهش ها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 67
10 سنجش سطح کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی: ابعاد و اعتبار سنجی براساس مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 2
11 طراحی الگوی گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور فعال در نانوپزشکی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 6
12 طراحی مدل کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 1
13 طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه فرهنگ کارآفرینانه با ابعادگرایش های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 11
14 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 4
15 محیط مساعد کسب و کار، پیش نیاز توسعه کارآفرینی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 61
16 نقش عوامل خانوادگی در شکلگیری کسبوکارهای خانوادگی (مطالعه موردی: صنایع نفت و نساجی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انکوباتور کارافرینی موقیت مکانی واستراتژی بازاریابی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
2 بررسی تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر عملکردکسب و کارهای گردشگری(مورد مطالعه:آژانس های گردشگری استان تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
3 بررسی روند پژوهشی تسهیل گری ایده پردازی کارآفرینانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
4 بررسی نقش گرایش به بازاریابی الکترونیک بر عملکرد استراتژیک کسب و کار: با تاکید بر نقش میانجی اعتماد الکترونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
5 تحلیل نقش برند در موفقیت دانشگاههای کارآفرین و ارائه مدل مناسب تقویت برند در دانشگاه‌های کارافرین ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
6 تحلیلی بر شکافهای موجود در کارافرینی اجتماعی در ایران، پای در زنجیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
7 چالش های نوآوری باز در شرکت های دانش بنیان کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
8 شناسایی فرصت های کارآفرینی درصنعت شیلات (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
9 نگاشت قلمرو پژوهش های مشاوره در کسب و کارهای کارآفرینانه : رویکرد روش تحلیل بیبلومتریکس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
10 واکاوی ادراک رهبران کارآفرین از اخلاق کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف