دکتر علی آرمینیان

دکتر علی آرمینیان گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی

دکتر علی آرمینیان

Dr. Ali Arminian

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اصلی جمع پذیر و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI) در بررسی پایداری عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 4، شماره: 9
2 ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه و بررسی برخی از ویژگی های زراعی ژنوتیپ های نخود زراعی (Cicer arietinum L.)، در شرایط دیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 45
3 ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
4 ارزیابی گوناگونی مورفولوژیک برخی از جمعیت های آنمون (Anemone spp. L.) در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 5، شماره: 2
5 Phylogenetic Relationship Investigation of Some Medicinal Plants Using Nuclear ITS Barcodes (دریافت مقاله) فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی جو وحشی H. Spontaneum با استفاده از نشانگر مولکولی EST-SSR (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 45
7 بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گندم ‌نیای وحشی Aegilops cylindrica با استفاده از لوکوس‌های بین ریزماهواره ژنومی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی و نقش روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در به نژادی گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
9 تاثیر تنظیم کننده های رشد در کالوس زایی و باززایی گیاه زینتی زامی فولیا (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 11، شماره: 3
10 تاثیر منشا ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد مختلف بر ریزازدیادی پسته وحشی (Pistacia atlantica ssp. mutica) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 7، شماره: 24
11 شناسایی نشانگرهای ISSR آگاهی بخش مرتبط با تحمل به سفیدک پودری در گیاه بالغ جو (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات سیتولوژیکی موتاژن اتیل متان سولفونات (EMS) بر سلول های نوک ریشه گیاه جو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
2 ارائه روشی سریع ودقیق برای استخراج DNA ژنومی غلات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی برخی از صفات ریختی در لاین های خالص گیاه روغنی کاملینا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی بیماری سفیدک پودری بر عملکرد واجزای عملکرد جو های زراعی و وحشی در مرحله بلوغ (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
5 ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپهای نخود زراعی (Cicer arietinum L.) با روشهای پارامتری (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
6 ارزیابی و غربالگری برخی از گندم های بومی ایرانی براساس ویژگی های زراعی مهم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
7 بررسی آلل Pin سختی دانه گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 بررسی تاثیر بیماری سفیدک پودری بر عملکرد واجزای عملکرد جو های زراعی و وحشی در مرحله بلوغ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
9 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های دبل دهاپلوئید کاملینا برای اسیدهای چرب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های دبل هاپلوئید گندم با تجزیه تشخیص متعارف کانونیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی کارآیی زنبور مخملی Bombus terrestris L. (Hymenoptera, Apidae) درگرده افشانی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 تاثیرات مخرب ریزگردها بر زندگی نباتات (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
13 تأثیرتیمارهای مختلف هورمونی و سرما بر جوانهزنی بذور پسته وحشی (بنه) Pistacia atlantica subsp mutica (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
14 تجزیه پایداری برخی از ژنوتیپهای نخود زراعی (Cicer arietinum) با روش GGE بای پلات (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
15 تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپهای نخود زراعی (Cicer arietinum L.) با روش AMMI (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
16 جنبه های عمومی تاثیرات مخرب ریزگردها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
17 روابط فیلوژنتیکی برخی گیاهان دارویی با استفاده از بارکد گذاری DNA (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده شاخص های مرتبط با تحمل خشکی در آخر دوره رشد در یک جمعیت دابلد هاپلوئید گندم نان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 عکس العمل برخی جوهای زراعی و وحشی نسبت به بیماری سفیدک پودری در مرحله بلوغ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 کاربرد الگوریتم کلنی مورچه (ACO) در نقش هیابی QTL های تولید گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
21 کاربرد نقشه برداری لینکاژی در شناسایی QTLها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
22 مکا نیابی برخی از جایگا های کىترل کىىذه صفات تولیدی گىذم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 نقش هیابی جایگاه های ژنتیکی کنترل کننده (QTL) صفات روزن های در گندم نان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
24 نقشه برداری ارتباطی:رویکردی نوین برای تشریح صفات زراعی در محصولات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار