دکتر سید مسعود امینی

دکتر سید مسعود امینی استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید مسعود امینی

Dr. Seyed Massoud Amini

استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.