دکتر مهدی فرزادکیا

دکتر مهدی فرزادکیا استاد دانشکده بهداشت ، داشنگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مهدی فرزادکیا

Dr. Mahdi Farzadkia

استاد دانشکده بهداشت ، داشنگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سنتز جاذب C14/Fe3O4@SiO2 و بررسی کارایی آن در حذف اورانیوم از محلول های آبی و پساب واقعی با استفاده از ماده واسطه بنزامید (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 104
2 کارایی راکتورهای کرمی در کاهش حجم لجن تولیدی در سیستم های لجن فعال (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 106
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و ضعیت مدیریت فاضلاب صنعتی صنایع حدفاصل تهران تا کرج (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 امکان سنجی فنی روش آهک زنی جهت تثبیت لجن فاضلاب تصفیه خانه سرکان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
3 امکان سنجی کمینه سازی و مدیریت مواد زاید صنعتی در کشتارگاه دام (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
4 بررسی پتانسیل انتشار گاز متان در محل های دفن زباله های شهری در ایران و راهکارهای کاهش آن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 بررسی پتانسیل تولید انرژی از پسماندهای جامد شهری در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 بررسی کیفیت فاضلاب کشتارگاههای دام درشهرهای اهواز، دزفول و شوشتردر استان خوزستان و ارائه راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
7 بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی صنایع حدفاصل تهران تا کرج درسال 1388 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
8 بررسی مقدار کمپوست تولید شده در کارخانه کمپوست (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
9 بررسی مواد مغذی کمپوست تولیدی از زائدات الی موجود در پسماند شهری (مطالعه موردی کارخانه کمپوست خمین) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 بیوجذب ترکیبات فنلی روی بیومس پردازش شده جلبک قهوه ای سیتو سیرا ایندیکا : مطالعات ایزوترم و سینتیک (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 تثبیت لجن بیولوژیکی تصفیه خانه قاضلاب تهران با استفاده از روش کمپوست با توده های هوادهی ثابت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
12 کاربرد برکه های تثبیت پربار در تصفیه فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط