پروفسور زهرا خزاعی

پروفسور زهرا خزاعی استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه قم

پروفسور زهرا خزاعی

Prof. Zahra Khazaei

استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Agency and Virtues (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 81
2 اثبات امکان تنگناهای اخلاقی با تکیه بر برهان از منظر تجربه عاطفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 11، شماره: 27
3 اخلاق فضیلت مدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 1
4 اخلاق کاربردی: ماهیت، روش ها و چالش ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 9، شماره: 1
5 اراده باوری مستقیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 15، شماره: 1
6 ارزیابی ایراد کانتوری پاتریک گریم به علم مطلق الهی با تکیه بر دیدگاه پلانتینگا و ملاصدرا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 19، شماره: 2
7 ارسطو، هیوم و اخلاق فضیلت (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 5، شماره: 14
8 اعتماد معرفتی: ماهیت، گستره و کاربردهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 15، شماره: 35
9 اکراسیا از منظر آلفرد ملی و مقایسه آن با دیدگاه ارسطو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 33
10 اومانیسم سارتر در نگاه هایدگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 3، شماره: 9
11 Epistemic Virtue from the Viewpoints of Mulla Sadra and Zagzebski (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 2، شماره: 4
12 The Free Agent, Luck, and Character (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 23، شماره: 3
13 The Memorial of Prof. William J. Wainwright (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 24، شماره: 3
14 باور دینی، انگیزش و التزام اخلاقی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 12
15 بخت معرفتی و معرفت شناسی ضد بخت از منظر دانکن پریچارد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 25، شماره: 2
16 بررسی تحلیلی ایمان از منظر آئودی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 19، شماره: 4
17 بررسی تطبیقی رابطه هستی شناسانه حیات و شناخت در دیدگاه افلوطین و صدرالمتالهین (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 11، شماره: 21
18 بررسی مسائل اخلاقی در سیستمهای هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 10، شماره: 1
19 تفسیر انسان بر اساس حرکت جوهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 6، شماره: 3
20 خودآشکارگی الهی و راهبرد اخلاقی موزر در توجیه باور به خدا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 1
21 خودآگاهی و تبیین استنتاج گرایانه کسام از آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 8، شماره: 21
22 خودآیینی کانت و نسبت آن با خودآیینی شخصی، اخلاقی و سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 72
23 دیدگاه تقوم و تفسیری مادی انگارانه از حیات پس از مرگ (دیدگاه لین رادر بیکر) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 17، شماره: 62
24 دیدگاه جان مارتین فیشر درباره اختیار لازم در مسیولیت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 39
25 رابطه ی شانس و مسوولیت اخلاقی در نگاه تامس نیگل (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 18، شماره: 68
26 رشد اخلاقی؛ اصول و روش های آن از نظر افلاطون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 14، شماره: 3
27 رویارویی دنیل دنت و سم هریس در مسئلهٔ ارادۀ آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 22، شماره: 2
28 سازگارگرایی پلی بین جبرگرایی و اختیار (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 13، شماره: 46
29 شانس اخلاقی از نظر برنارد ویلیامز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 10، شماره: 18
30 شانس و مسئولیت اخلاقی در نگاه مایکل جِی.زیمرمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 12، شماره: 29
31 ضعف اراده و آکراسیا دو پدیده متمایزند (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 14، شماره: 56
32 عقلانیت اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 6، شماره: 21
33 فضایل معرفتی، شرط لازم حقیقت جویی و سازنده هویت عقلی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 19
34 فلسفه اخلاق و معرفت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 4، شماره: 14
35 قدیسان اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 6، شماره: 24
36 محبت، فضیلت برتر در اندیشه ی اخلاقی توماس آکوئیناس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 7، شماره: 25
37 مساله «من» در نگاه گلن استراوسن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 38
38 مقایسه نظریه آشنایی راسل و نظریه علم حضوری ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 17، شماره: 65
39 منظر اول شخص قوی؛ معیار هویت شخصی از دیدگاه لین رادر بیکر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 11، شماره: 22