پروفسور زهرا خزاعی

پروفسور زهرا خزاعی Professor of University of Qom

پروفسور زهرا خزاعی

Prof. Zahra Khazaei

Professor of University of Qom

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Agency and Virtues (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 81
2 اثبات امکان تنگناهای اخلاقی با تکیه بر برهان از منظر تجربه عاطفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 11، شماره: 27
3 اخلاق فضیلت مدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 1
4 اکراسیا از منظر آلفرد ملی و مقایسه آن با دیدگاه ارسطو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 33
5 باور دینی، انگیزش و التزام اخلاقی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 12
6 خودآشکارگی الهی و راهبرد اخلاقی موزر در توجیه باور به خدا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 1
7 خودآگاهی و تبیین استنتاج گرایانه کسام از آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 8، شماره: 21
8 خودآیینی کانت و نسبت آن با خودآیینی شخصی، اخلاقی و سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 72
9 دیدگاه جان مارتین فیشر درباره اختیار لازم در مسیولیت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 39
10 رویارویی دنیل دنت و سم هریس در مسئلهٔ ارادۀ آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 22، شماره: 2
11 شانس اخلاقی از نظر برنارد ویلیامز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 10، شماره: 18
12 شانس و مسئولیت اخلاقی در نگاه مایکل جِی.زیمرمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 12، شماره: 29
13 ضعف اراده و آکراسیا دو پدیده متمایزند (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 14، شماره: 56
14 فضایل معرفتی، شرط لازم حقیقت جویی و سازنده هویت عقلی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 19