علی دهقانی

 علی دهقانی دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

علی دهقانی

Ali Dehghani

دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Accidents in Children under 5 Years in Yazd Province, Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا دوره: 2، شماره: 1
2 Association between Occupational Exposure to Mineral Dust and Blood Lipid Parameters (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 3
3 اثر فرایند کشک سازی صنعتی بر روی باقیمانده آفلاتوکسینM۱ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 6
4 ارزیابی عملکرد ایمنی با استفاده از شاخص های فعال در یکصنعت منتخب (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 4
5 اسپور کلستریدیوم بوتولینوم و آلودگی قارچی در عسل های تولیدی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 6
6 Cigarette Smoking Experience and its related Socio-demographic and Environmental Risk Factors in High School Boy Students, Shiraz- Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 2
7 Corrigendum to “The effectiveness of counseling based on acceptance and commitment therapy on body image and self-esteem in polycystic ovary syndrome: An RCT” [Int J Reprod BioMed 2020; 18: 243–252] (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 18، شماره: 12
8 Developmental Assessment in Low Birth Weight Infants at One Year of Age using Ages and Stages Questionnaire (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 27، شماره: 121
9 Effects of low-dose contraceptive pills on the risk factors of cardiovascular diseases among 15-35-year-old women: A retrospective cohort (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 17، شماره: 11
10 Epidemiological Study and Spatial Modeling of Cutaneous Leishmaniasis in Bushehr Province using the Geographic Information System (GIS) during ۲۰۱۱-۲۰۱۵ (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 8، شماره: 3
11 Investigating Risk Factors of Low-Birth-Weight among Mothers visiting Community Health Centers in the City of Yazd (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 7، شماره: 2
12 Klotho as a Novel Cardioprotective Protein in Aged Heart (دریافت مقاله) مجله سلامت سالمندان دوره: 4، شماره: 2
13 Prevalence of oral mucosal lesions considering fertility status in women of Shahedieh cohort population (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 7، شماره: 2
14 Social Support or Organizational Support: Which One Is More Predictive of Job Burnout in workers? (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 9، شماره: 4
15 The effectiveness of counseling based on acceptance and commitment therapy on body image and self-esteem in polycystic ovary syndrome: An RCT (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 18، شماره: 4
16 بررسی آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر یزد در سال 1394 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 15، شماره: 2
17 بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد مسافرین عازم به خارج از کشور در خصوص پیشگیری از بیماری های ایدز، هپاتیت B و انفلوانزا (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
18 بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد مسافرین عازم به خارج از کشور در خصوص پیشگیری از بیماری های ایدز، هپاتیت B و انفلوانزا (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
19 بررسی آلودگی باکتریایی کبدهای عرضه شده در قصابی های شهر یزد در سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 5
20 بررسی اختلالات چربی خون و برخی عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی در شهرستان یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 6
21 بررسی تاثیر آموزش رفتارهای مدیریت تغذیه از طریق پیام کوتاه مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 1
22 بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر رفتارهای خود مراقبتی و ادراک از بیماری زنان میان سال مبتلابه دیابت نوع۲: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 28، شماره: 3
23 بررسی تأثیر سرم شستشوی هم دمای بدن بر میزان بروز لرز بیماران تحت انجام عمل لاواژ مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء کرمان سال 1394 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 4
24 بررسی رضایت بیمار ازنحوه ارتباط کادردرمانی دربخش اورژانس بیمارستان شهیدصدوقی یزد (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 15، شماره: 2
25 بررسی شیوع و عوامل خطر ناهنجاری مادرزادی قلب (مقاله مروری) (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 3
26 بررسی عوامل خطر بیماری سرخک در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طی سال‌های 1394-1393: یک مطالعه مورد شاهدی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 4
27 بررسی عوامل خطرمادری مرتبط با بروز بیماری های مادرزادی قلب : یک مطالعه مورد - شاهدی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 2، شماره: 1
28 بررسی عوامل موثر بر عفونت ادراری در بارداری (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 3
29 بررسی کارایی روش توام انعقاد شیمیایی و اکسیداسیون پیشرفته (پروکسون) در تصفیه فاضلاب رنگی کارخانجات لوازم خانگی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 5
30 بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارگران صنعت نساجی:مطالعه موردی در شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 6
31 بررسی میزان مواجهه با ارتعاش تمام بدن در رانندگان تاکسی شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
32 بررسی میزان مواجهه با ارتعاش تمام بدن در رانندگان تاکسی شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
33 بررسی نتایج آزمایش اعتیاد و رابطه آن با خصوصیات مراجعین به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 1
34 بررسی وضعیت عوامل اکواپیدمیولوژیک پدیکولوزیس سر دردانش آموزان دختر 10 تا 12 سال شهرستان بیرجند در سال1396 (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 19، شماره: 1
35 بررﺳﻲ نقاط برش ﻗﺪ، وزن و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ درﻛﻮدﻛﺎن 6 تا 11 ﺳﺎل ﺷﻬﺮ ﻳﺰد درسال 95-1394 (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 17، شماره: 3
36 رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت واژینال-کاندیدا آلبیکنس در زنان دیابتی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
37 رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت واژینال-کاندیدا آلبیکنس در زنان دیابتی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
38 غربالگری هیپوتیروییدی مادرزادی در شهرستان شهرکرد: بررسی شیوع و میزان فراخوان طی سالهای 93-1385 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 6
39 کاربرد روشهای WilliamFine , PHA در مدیریت ریسک مخاطرات زیست محیطی و برآورد هزینه های کنترلی در مجتمع فولاد کویر (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 1
40 کاربرد فرآیند فتوکاتالیستی Ag-ZnO/UV-Cدر تجزیه سم ۲, ۴-دی کلروفنوکسی استیک اسید در محلول های آبی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 6
41 مروری بر اختلال تنش زای پس از سانحه در بازماندگان زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 21، شماره: 1
42 مقایسه پروفایل لیپیدی و شاخص های آنتروپومتریک و فشار خون زنان با و بدون استفاده از قرص های با دوز کم پیشگیری از بارداری (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء وضعیت تغذیه ای و فعالیت بدنی در زنان میانسال ایرانی: مداخله ای مبتنی بر مسجد به روش کارآزمایی تصادفی کنترل شده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت
2 ارتقاء وضعیت فعالیت بدنی در زنان میانسال با استفاده از ظرفیت فضای آموزشی مسجد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 BSSA: Binary Spring Search Algorithm (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه مهندسی کامپیوتر و برق
4 OCT4 gene expression level:a comparison between Human Testis Tissueand Human Testis-Derived Cells (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
5 Spring Search Algorithm: A new meta-heuristic optimization algorithm inspired by Hooke’s law (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه مهندسی کامپیوتر و برق
6 The Effect of Nettle Extract on Glycemic Indices and Insulin Resistant in Patients with Type2 Diabetes: A Randomized Doubled-blined Clinical Trial (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
7 بررسی زمان سنجی گردش کارخدمات بخش اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد بااستفاده ازفرم تریاژ،اردیبهشت 1385 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
8 بررسی زمانزمان معطلی بیماران جهت دریافت خدمات پزشکی ،پرستاری وپاراکلینیکی دربخش اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد با استفاده ازفرم تریاژ ،اردیبهشت 1385 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه