علی دهقانی

 علی دهقانی دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

علی دهقانی

Ali Dehghani

دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Accidents in Children under 5 Years in Yazd Province, Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا دوره: 2، شماره: 1
2 آثار سیاست های قیمتی و غیرقیمتی آب آبیاری بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان بخش شهداد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 4
3 ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینههای تبلیغات بر سودآوری دربخش صنعت ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
4 ارزیابی تأثیر هزینههای تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران رویکرد غیرخطی LSTAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
5 ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 5
6 ارزیابی عملکرد ایمنی با استفاده از شاخص های فعال در یکصنعت منتخب (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 4
7 الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 1
8 Cigarette Smoking Experience and its related Socio-demographic and Environmental Risk Factors in High School Boy Students, Shiraz- Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 2
9 Effects of low-dose contraceptive pills on the risk factors of cardiovascular diseases among 15-35-year-old women: A retrospective cohort (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 17، شماره: 11
10 Investigating Risk Factors of Low-Birth-Weight among Mothers visiting Community Health Centers in the City of Yazd (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 7، شماره: 2
11 Short-term intraocular pressure changes after intravitreal bevacizumab injection (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 1، شماره: 3
12 بررسی آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر یزد در سال 1394 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 15، شماره: 2
13 بررسی اختلالات چربی خون و برخی عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی در شهرستان یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 6
14 بررسی بازیابی طلا از کانه های سولفیدی (دریافت مقاله) فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 16، شماره: 31
15 بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 2
16 بررسی تاثیر انواع انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
17 بررسی تاثیر پارامتر های عملیاتی بر بازیابی فاز کف در سلول فلوتاسیون مدار هماتیت سنگ آهن گل گهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 11، شماره: 2
18 بررسی تاثیر دور آبیاری در مراحل مختلف فنولوژی بر ویژگی های کمی و کیفی و بهره وری مصرف آب کنجد (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
19 بررسی تاثیر عملکرد بازار، هزینه های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 2، شماره: 1
20 بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب: رویکرد پانل GMM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
21 بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 10، شماره: 19
22 بررسی تأثیر سرم شستشوی هم دمای بدن بر میزان بروز لرز بیماران تحت انجام عمل لاواژ مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء کرمان سال 1394 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 4
23 بررسی تجربی تاثیرپارامترهای فرایندجوشکاری مقاومتی برجسته براستحکام پیچشی اتصال مهره به ورق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 8، شماره: 1
24 بررسی رضایت بیمار ازنحوه ارتباط کادردرمانی دربخش اورژانس بیمارستان شهیدصدوقی یزد (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 15، شماره: 2
25 بررسی شیوع سابلوکساسیون مفصل گیجگاهی فکی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 39، شماره: 4
26 بررسی شیوع و عوامل خطر ناهنجاری مادرزادی قلب (مقاله مروری) (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 3
27 بررسی عوامل موثر بر سهم بازار، مطالعه موردی صنایع بزرگ مواد غذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
28 بررسی عوامل موثر بر صادرات صنایع ایران با تاکید بر متغیر ساختار بازار (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 11، شماره: 1
29 بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارگران صنعت نساجی:مطالعه موردی در شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 6
30 بررسی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر استحکام جوش نقطه ای لیزر پالسی Nd:YAG در ورقهای فولادی با استفاده از طراحی آزمایشات (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 8، شماره: 2
31 بررسی هیستوپاتولوژیکی ارقام مقاوم و حساس کاهو در خلال رشد قارچ Fusarium oxysporum f. sp. Lactucum (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
32 تاثیر درجه بازبودن اقتصاد بر اشتغال و دستمزد واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (پانل دیتای دینامیکی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
33 تاثیر عوامل ساختاری و رفتاری بازار و بهره وری سرمایه بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران، رهیافت داده های تابلویی غیرپویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
34 تاثیر فساد اداری بر نرخ پس انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه ی MENA رهیافت داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
35 تاثیر متقابل بیمه و تغییر رفتارهای اقتصادی خانواده ( با توجه به خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ایرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 13، شماره: 3
36 تاثیر نابرابری درآمد بر مصرف بخش خصوصی مطالعه موردی کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
37 تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (روش LSTR) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
38 تاثیرجهانی شدن و کنترل فساد بررشداقتصادی کشورهای بادرآمد سرانه پایین درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
39 در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 1، شماره: 3
40 رابطه بین مصرف انرژی و رشدتولید دربنگاه های بزرگ تولید کننده وسایل حمل و نقل ایران رهیافت علیت گرنجر، تودا ویاماماتو و داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
41 غربالگری هیپوتیروییدی مادرزادی در شهرستان شهرکرد: بررسی شیوع و میزان فراخوان طی سالهای 93-1385 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 6
42 کاربرد الگوریتم جامعه مورچگان در بهینه سازی الگوی کشت (شهداد، شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
43 محاسبه هزینه های مبادلاتی در صنعت بیمه و نقش بیمه الکترونیکی در کاهش این هزینه ها (مورد مطالعه: رشته بیمه شخص ثالث یک شرکت بیمه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 1
44 مطالعه اثرشوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران و کشورهای منتخب منا از طریق برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
45 مطالعه ساختار پوسته و سنگکره در زیر رشته کوههای زاگرس بر اساس مدلسازی دادههای گرانی و ژئوئید (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 5، شماره: 1
46 مقایسه پروفایل لیپیدی و شاخص های آنتروپومتریک و فشار خون زنان با و بدون استفاده از قرص های با دوز کم پیشگیری از بارداری (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 1
47 مقایسه تطبیقی اثر شوک های مصرف کل انرژی بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
48 نقش و جایگاه صنعت بیمه در کاهش خسارت ناشی از تصادفات رانندگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study of Job Satisfaction among faculty member case study Sabzevar University of New technology (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
2 آشنایی با شرکتهای سرمایه گذاری و مقایسه آنها با صندوقهای سرمایه گذاری مشترک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
3 آمایش آموزش عالی و دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه آکسفورد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
4 اثر درآمد و آموزش بر فقر در نواحی روستایی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
5 اثر فن آوری اطلاعات برمیزان کارایی نیروی انسانی در صنایع مربوط به مواد غذایی وآشامیدنی با استفاده از کدهای ۴ رقمیISIC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
6 اثر یک دوره تمرین در آب بر میزان S1P سرمی زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
7 اثرات مصرف تجارت و ذخیره سازی گازطبیعی بررشداقتصادی کشورهای ذخیره کننده گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
8 اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه های زندگی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن (مورد مطالعه، یک شرکت بیمه) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین‌المللی بیمه و توسعه
9 ارایه راهکارهای حوزه آمایش آموزش عالی در ایران( مطالعه موردی:دانشگاه کلمبیا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
10 ارتباط بین متغیرهای ساختاری و عملکرد و رفتاری و جهانیشدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
11 ارتقاء وضعیت فعالیت بدنی در زنان میانسال با استفاده از ظرفیت فضای آموزشی مسجد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
12 ارزیابی اثرات بیولوژیکی سد استقلال میناب در فاز بهره برداری با تلفیق روش های دلفی و مادی فاید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
13 ارزیابی اثرات فیزیکی و شیمیایی سد استقلال میناب درفاز بهره برداری با روش تغییریافته ایکولد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
14 ارزیابی خواص بازدارندگی خوردگی عصاره پوست کیوی بر روی فولاد ساده کربنی در محیط مولار اسید هیدروکلریک (دریافت مقاله) همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار
15 ارزیابی دقت روشهای درون یابی سیستم اطلاعات جغرافیای(GIS) در تخمین سطح آب زمینی (مطالعه موردی : دشت سرخون) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
16 ارزیابی ریسک به روشFMEA فرایندی در کارخانه سیمان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
17 ارزیابی سیاست ایمنی صنعت خودروسازی در ایران بارویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: رده بندیخودروهای داخلی ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
18 ارزیابی عملکرد مدار فلوتاسیون فسفرزدایی کارخانه فرآوری چادرملو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
19 استفاده از روش ثقلی جهت پرعیار سازی نرمه حاصل از خط تولید معدن سنگ آهن میشدوان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
20 افزایش همبستگی سیستم های اطلاعاتی در مقابل آسیب پذیری به وسیله گراف ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 امنیت شغلی و مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
22 اندازه گیری تغییرات بهره وری کل عوامل تولید محصولات عمده زراعی استان چهار محال وبختیاری (کاربرد شاخص مالم کوئیست) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
23 اندازه گیری کارایی فنی و رتبه بندی استانهای کشور از منظر کارایی فنی برای کدهای دو رقمی ISIC با استفاده روش تحلیل پوششی دادهها DEA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
24 انرژی و نقش آن در توسعه اقتصادی چین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
25 BSSA: Binary Spring Search Algorithm (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه مهندسی کامپیوتر و برق
26 Radiation Safety Awareness amongst farmers inQom, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
27 Spring Search Algorithm: A new meta-heuristic optimization algorithm inspired by Hooke’s law (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه مهندسی کامپیوتر و برق
28 The Effect of Nettle Extract on Glycemic Indices and Insulin Resistant in Patients with Type2 Diabetes: A Randomized Doubled-blined Clinical Trial (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
29 بازیابی اکسید و هیدرواکسید های آهن توسط میز لرزان به منظور افزایش کیفیت محصولات دیرگداز فولاد اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دیرگداز و کوره
30 بازیابی ترکیب های مزاحم از بوکسیت کانسار شهید نیلچیان با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
31 بازیابی ترکیب های مزاحم از بوکسیت کانسار شهید نیلچیان با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
32 بازیابی ترکیب های مزاحم از بوکسیت کانسارشهید نیلچیان با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
33 بازیابی طلا از سد باطله مجتمع طلای موته با استفاده از فلوتاسیون و بهینه سازی آن با روش طراحی آزمایش تگوچی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
34 بازیابی طلا از کربنهای فعال موجود در سد باطله مجتمع طلای موته (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
35 برآورد تابع تقاضای سینما در استان فارس (طی سال های 1373 تا 1393) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
36 برآورد تابع تقاضای سینما در غرب کشور طی ده سال گذشته (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
37 برآورد همزمان تابع تقاضا و تابع قیمت برق در بخش صنعت ایران طی سالهای 1392- 1387 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
38 براورد تابع تقاضای برنج در شهرستان میانه 1393-1383 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
39 بررسی اثر آلودگی یون سولفید روی رفتار خوردگی آلیاژ برنز آلومینیوم نیکل دار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
40 بررسی اثر زمان برداشت و بسته بندی بر خصوصیات کیفی جمعیت خربزه شادگانی در استان خوزستان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
41 بررسی اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1391-1362 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
42 بررسی اثر کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده صنایع استانهای ایراندر مصرف گاز طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
43 بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سد استقلال میناب در فاز بهره برداری با روش تغییر یافته ایکولد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
44 بررسی اثرات پولشویی بر اقتصاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
45 بررسی اثرات تعیین ، آزادسازی و رفع تجاوزات بستر و حریم بر وضعیت زیست محیطی رودخانه پارسیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
46 بررسی امکان بازیابی پساب آب شیرین کن روستای رضوان در حوالی شهر بندرعباس با استفاده از سامانه غشایی ثانویه (دریافت مقاله) همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران
47 بررسی امکان جایگزینی روغنهای فراورش آروماتیک با انواع کم آروماتیکدر آمیزه های لاستیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
48 بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانکداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
49 بررسی پتانسیل زمین شناسی اقتصادی و کانه زایی گنبد نمکی چمپه (غرب بندرعباس، استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
50 بررسی پراکنش و فراوانی نسبی عوامل عمده قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه لوبیا در استان لرستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
51 بررسی تاثیر آموزشهای فنی و حر فه ای بر اقتصاد کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
52 بررسی تاثیر افزایش روزنه سرند ارتعاشی بر عملکرد مدار آسیای کارخانه فراوری چغارت (دریافت مقاله) کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
53 بررسی تاثیر پارامترها بر قابلیت فلوتاسیون کانسنگ سرب آهنگران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
54 بررسی تاثیر پارامترهای مهم برروی لیچینگ کانسنگ مس ندوشن (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
55 بررسی تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران با رویکرد سیستم دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
56 بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
57 بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامیOIC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
58 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش تولیدات صنایع ایران (رهیافت داده های تابلویی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
59 بررسی تاثیر کمی و کیفی حذف باربرگشتی آسیای خودشکن کارخانه فراوری چغارت بر روی عملکرد آن (دریافت مقاله) کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
60 بررسی تاثیر مشارکت نیروی کار زن بر GDP در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
61 بررسی تاثیر مشتری مداری بر نوآوری سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
62 بررسی تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامیOIC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
63 بررسی تأثیر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
64 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر صادرات در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
65 بررسی تأثیر قیمت بر مصرف برق بخش مسکونی شهر آشخانه (استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
66 بررسی تأثیر مواد شیمیایی بر راندمبن فلوتاسیون کانسنگ سرب آهنگران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
67 بررسی تحریم ها و تاثیرات آن بر صنعت نفت و گاز در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
68 بررسی چالشهای موجود در روش بایر و روشهای کاهش تاثیرات آنها برروی آلومینای (Al2O3) تولیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دیرگداز و کوره
69 بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی با سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در سیستم بانکی(مورد مطالعه: بانک قوامین استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
70 بررسی رابطه بین عوامل فردی-خانوادگی با عملکرد ازدواج در کارمندان اداره بیمه غرب تهران سال 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
71 بررسی رابطه بین مقدار مصرف برق و ارزش افزوده بخشصنعت در ایران: مطالعه موردی کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
72 بررسی رابطه بین واردات و صادرات کالا بر تولید ناخالص داخلی ژاپن سالهای 1977تا2012 به روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
73 بررسی رابطه بین هوش عاطفی و تناسب ارزشی فرد- سازمان (مطالعه موردی: کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران) بررس_ رابطه هوش عاطف_ وتناسب شخص- سازمان 3 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
74 بررسی رابطه سرمایه فکری و بهره وری در کارکنان بانک کشاورزی شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
75 بررسی رابطه ی به کارگیری مدیریت ریسک بنگاه با عملکرد شرکت های بیمه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
76 بررسی زمان سنجی گردش کارخدمات بخش اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد بااستفاده ازفرم تریاژ،اردیبهشت 1385 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
77 بررسی زمانزمان معطلی بیماران جهت دریافت خدمات پزشکی ،پرستاری وپاراکلینیکی دربخش اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد با استفاده ازفرم تریاژ ،اردیبهشت 1385 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
78 بررسی سینتیکی فلوتاسیون کارخانه زغال شویی طبس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
79 بررسی شاخص شستشوپذیری و تعیین نرخ سینتیک زغال سنگ معدنجوی طبس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
80 بررسی عملکرد جداکننده های مغناطیسی شدت متوسط کارخانه فراوری چادرملو (دریافت مقاله) کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
81 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار بر اساس دومدل شارپ و ترینر (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
82 بررسی عوامل موثر بر تولید کلزا در استان گلستان از سال1391-1386 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
83 بررسی عوامل موثر بر تولید گوشت مرغ در استان گیلان (طی سال های 1381 تا 1392) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
84 بررسی عوامل موثر بر سهم بازار صنایع ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
85 بررسی قابلیت پیاده راه سازی در فضاهای شهری و ارتباط آن با مولفه سرزندگی شهروندان مطالعه موردی : خیابان حکیم نزاری شهر بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
86 بررسی قابلیت فلوتاسیون کانسنگ سرب و روی پر پیریت گوشفیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
87 بررسی کانه زایی سنگ آهن تنگ زاغ، حاجی آباد، استان هرمزگان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
88 بررسی کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان جهرم در سال 1396 (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
89 بررسی مجموعه تعهدات بیمه های زندگی در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی و اولین کنفرانس بین المللی بیمه و توسعه «راهکارهای توسعه بیمه های خرد (Life Insurance)»
90 بررسی مدل سینیتیکی مدار فلوتاسیون آپاتیت معدن اسفوردی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
91 بررسی مدل فاما و فرنچ جهت انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
92 بررسی نقش شاخص های کلان اقتصادی بر رتبه ریسک حکومتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
93 بررسی نقش عوامل سمت عرضه و تقاضا در توسعه بیمه های زندگی مطالعه کشورهای منطقه MENA (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین‌المللی بیمه و توسعه
94 بررسی و ارایه مدلی جهت شایستگی مدیران مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
95 بررسی و سنجش معنویت در مدیران مالی شرکتهای دانش بنیان استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
96 بررسی و مقایسه تکنیک های انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران جهت یافتن کارآمدترین تکنیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
97 بررسی ویژگی‌های هیدروکلوئید دانه بومی مرو و کاربرد آن در مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
98 بهینه سازی سلولهای اولیه مدار فلوتاسیون آپاتیت لسفوردی یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
99 بیمه کشاورزی در بازارهای نوظهور و راهکارهای توسعه بیمه های کشاورزی در کشور (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
100 پارادوکس ساختار بازار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
101 پارامترهای موثر بر جداسازی شیل های کربن دار در فلوتاسیون کانسنگ سرب و روی؛ مطالعه موردی معدن سرب و روی کوشک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
102 پتروژنز سنگهای آذرین گنبد نمکی تنگ زاغ ( جنوب ایران, حاجی آباد, استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
103 پتروگرافی و ژیوشیمی تودههای آتشفشانی گنبد نمکی چمپه بندرلنگه، استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه
104 پتروگرافی و ژیوشیمی سنگهای آذرین گنبد نمکی تنگ زاغ حاجی آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه
105 پرعیارسازی مجدد کنسانتره مغناطیسی خشک معدن سنگ آهن اسفندار به روش جدایش مغناطیسی تر (دریافت مقاله) کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
106 پرعیارسازی مواد دانه ریز خط تولید معدن سنگ آهن میشدوان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
107 پیش بینی فروش خودروهای الکتریکی و تأثیر آن بربخش انرژی و محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
108 پیش نیازهای الگوی مناسب کسب و کار در بازار بیمه کشور (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
109 تاثیر بازاریابی با رویکرد مدیریت روابط مشتریان بر خرید مجدد مشتریان ازمحصولات و خدمات بانک ملت شعب تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
110 تاثیر پارامترهای فرایندی بر آبگیری و فیلتراسیون کنسانتره مگنتیت خط 5 شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
111 تاثیر تحقیق و توسعه و دانش آموختگان بر تولیدات استانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
112 تاثیر دانش و نوآوری مبتنی بر فناوری های نوین و اقتصاد نانو در پیشرفت فنی و رقابت پذیری صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
113 تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
114 تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجیFDI بر تحقیق و توسعه R&Dکشورهای منتخب عضو اپک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
115 تاثیر متغیر های سهم بازار،هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات بر سود آوری صنایع نساجی،پوشاک و چرم ایران(رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
116 تجارت الکترونیک ضرورتی گریزناپذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
117 تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سد ا ستقلال میناب درفاز بهره برداری به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
118 تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب پرتفوی با رویکرد سیستم دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
119 تحلیل مقطعی از اثرت وانمند سازی روانشناختی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت توزیع برق خراسان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
120 تحلیل و تبیین اثر مدیریت دانش برع ملکرد شرکت های مستقر در حوزه معاونت صنایع کوچک شهرک صنعتی مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
121 تخمین تابع تقاضای برق خانگی استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستانها در سالهای هدفمندی یارانه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
122 تخمین ثابت سینتیک فلوتاسیون صنعتی در کارخانه گوشفیل با استفاده از مدل سازی دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
123 تصمیم گیری در امور مالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
124 تعیین آسیب پذیری آبخوان دشت سرخون به آلاینده ها با استفاده از روش DRASTIC به منظور استفاده در مدیریت منابع آب و طرح های توسعه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
125 تعیین دانه بندی و چگالی بهینه جدایش واسطه سنگین در مقیاس آزمایشگاهی‐ مطالعه موردی: کارخانه فرآوی سرب و روی لکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
126 تعیین دقیق چگالی دیاسپور و کائولینیت و بررسی قابلیت افزایش مدول Al2O3/SiO2 توسط روش واسطه سنگین به کمک آزمایش های مایعات سنگین (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
127 تکنیکهای مدیریت هزینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
128 توریسم در خدمت اقتصاد (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد
129 توسعه مالی و نهادی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
130 حاشیه نشینی و بهداشت محیط زندگی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
131 حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
132 دستاوردهای زیست محیطی بازیابی طلا از سد باطله مجتمع طلای موته (دریافت مقاله) هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
133 ردیابی ذرات محتوی مس در سلول های مکانیکی اولیه کارخانه پر عیارکنی مجتمع مس میدوک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
134 رفتار غیر خطی قابها با دیوارهای پرکننده در برابر بارهای جانبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
135 روشهای آزمایشگاهی تعیین قابلیت شناوری زغال، مثال موردی: زغال سنگ طبس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
136 ساختار اشتغال زنان در صنایع تولیدی ایران: سالهایبرنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
137 سرمایه گذاری و تولید ملی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
138 شبیه سازی حرارتی استفاده از مواد تغییرفازدهنده به همراه لوله های حرارتی به عنوان ذخیره ساز در سامانه های فضایی و بررسی بهبود عملکرد آن با استفاده نانوذرات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری
139 شبیه سازی سیستم کنترل مدار خردایش در محیط SIMULINK (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
140 شبیه سازی سینیتیکی فلوتاسیون سلول های اولیه (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
141 شبیه سازی محصول آسیاهای گلوله ای اولیه کارخانه پرعیارکنی مس میدوک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
142 شناسایی عوامل قارچی فوزاریومی دخیل در ریشه و طوقه نخود در استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
143 شناسایی فازهای طلادار در سد باطله مجتمع طلای موته (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
144 شناسایی کانه های مختلف معدن باریت مهدی آباد یزد باروش مطالعه مقاطع صیقلی و نازک XRF , XRD (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
145 شناسایی کانیهای مختلف کانسار آندالوزیت میشدوان بافق با روش مطالعه مقاطع نازک XRD و XRF (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
146 شناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی درسیلاب و برآورد دقیق دبی های سیلابی درحوضه های مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
147 شناسایی و اولویت بندی موانع و عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
148 ضرورت ایجاد دانشگاه کارآفرین درآمایش آموزش عالی مطالعه موردی:دانشگاه هاروارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
149 عنوان مقاله: شکوفایی اقتصادی و سرمایه گذاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
150 عوامل مؤثر بر نقش مدیریت سرمایه گذاری در شکوفایی اقتصاد سرمایه گذاری داخلی و خارجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
151 عوامل موثر بر تولید برنج در شهرستان میانه 1393-1383 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
152 فرآوری یک نمونه کانسنگ باریت سیلیسی به روش ثقلی با استفاده از طراحی آزمایش ها به روش تاگوچی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
153 فروشویی کانسنگ اکسیده مس ندوشن یزد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
154 کانه زایی آهن در گنبد نمکی چمپه بندرلنگه، استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه
155 گردشگری و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
156 گزارش یک مورد: نانوایی در آشپزخانه open یک خانواده عشایری (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
157 مالیه رفتاری رویکردی متفاوت در حوزه مالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
158 مبانی نظری نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
159 مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب پرتفوی بهینه توسط PROMETHEE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
160 مدل راهبردی توسعه فناوری (تکنولوژی) در صنایع ایران مبتنی بر نظریه سازمان اسکاپESCAP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
161 مدیریت دانش و نوآوری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
162 مروری بر بهبود عملکرد سامانه های مدیریت حرارتی ماهواره ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری
163 مروری بر تاثیرات جهانی شدن و تروریسم بر توسعه اقتصادی کشورهای منتخب عضو MENA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
164 مروری بر مدل سازی فرآیند فلوتاسیون (دریافت مقاله) کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
165 مطالعه، سنگ نگاری و ژیوشیمی توده های ساب ولکانیک گنبد نمکی چمپه (غرب استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
166 معادلات موج در نظریه های الکترودینامیک غیرخطی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
167 معرفی تنوّع گونه های قارچی و جدید فوزاریوم مرتبط با لوبیا از استان لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
168 مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله بااستفاده از مواد پلیمری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
169 مقایسه تأثیر کف سازها و مخلوط آنها در فلوتاسیون زغالسنگ پابدانا (دریافت مقاله) کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
170 مقایسه عوامل موثر بر تولید آفتابگردان در استان خراسان شمالی واستان گلستان از سال 1391-1386 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
171 نقش آمایش سرزمین در تحولات اقتصادی، محیط زیستی واجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
172 نقطه بحرانی سه گانه در فضای فاز سیاه چاله های توپولوژیکی در گرانش جرم دار (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
173 نگهداری سرمایه های انسانی در گرو بالندگی و کامیابی انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
174 واکاوی اثر ابعاد بازار محوری بر عملکرد شرکت های بیمه شهر مشهد با استفاده ازرویکرد فهرنگی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی