دکتر علی حیدری

دکتر علی حیدری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

دکتر علی حیدری

Dr. Ali Heydari

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.