محمد ضعیفی زاده

 محمد ضعیفی زاده معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد اردبیل

محمد ضعیفی زاده

Mohammad Zaeifizadeh

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از نگهدارنده های طبیعی در صنعت سوخت های زیست محیطی (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 64
2 تعیین مناسب ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N.P.K.) برتولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر متقابل سویه های آگروباکتریوم ریزوژنز بر اندام های مختلف گیاه سنبل الطیب (valeriana officinalis) از لحاظ ریشه زایی موئینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
2 ارزیابی subconvar های گندم دوروم برای تحمل به خشکی بر اساس پتانسیل تحمل به تنش اسمزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سویا در تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
4 استفاده از بیان ژن skdh جهت بررسی آلودگی ژنتیکی ناشی از ژرم پلاسم های گون Helianthus annuus L بر روی لاین های مادری آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 استفاده از نگهدارنده های طبیعی در صنعت سوخت های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
6 القای بیان کراتینوسیت در بازسازی اپیتلیوم زخم پای دیابتی با استفاده از تابش پلاسما غیر حرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
7 انتهای فصل یابی عملکرد و کیفیت نانوایی ارقام مختلف گندم دیم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
8 Scanning Induction IPS Marker Sox2 in MCF-7 Cell Line Breast with using of Nano oleuropein (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
9 بررسی اثر آپوپتوتیک عصاره هیدروالکلی گیاه میوه رسیده قره قاط از طریق تاثیر بر روی بیان نسبی ژن های Bcl-2 و Bax در سللاین سرطان سینه رده سلولی MCF-7 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
10 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ محیط در ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی اثرات مقادیر و نوع کودهای پتاسیمی در عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی و تغییرات کلر در خاک و گیاهی در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی ارتباط Alpha -1- antitrypsin با داروهای شیمی درمانی Taxoter و Carboplatin دربیماران مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
13 بررسی ارتباط Apolipoprotein A-1 با داروهای شیمی درمانی Taxoter و Carboplatin در بیماران مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
14 بررسی ارتباط Peroxiredocsin – 2 با داروهای شیمی درمانی Taxoter و Carboplatin دربیماران مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
15 بررسی ارتباط بین جهش های اگزون های 1 -5 با فاکتورهای ادراری و خونی در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
16 بررسی بیان ژن NPR1 در ژنوتیپ های آفتابگردان تحت تاثیر افکتور قارچ نکروتروف (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نسبت های مختلف کشت یونجه، فستوکا، علف باغ و بروموس در استقرار و کاهش فرسایش خاک در دامنه های شیب دار و تخریب یافته سبلان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
18 بررسی تاثیر میزان بذر و نسبتهای مختلف کشت بر عملکرد علوفه در کشت مخلوط جو و سیاه دانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی تجزیه علیت عملکرد دانه با اجزای آن در ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی ترکیبات پلیفنلی، فلاونوییدها و خواص آنتی اکسیدانی گیاه واکسینیوم آرکتوسفیلوس اردبیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
21 بررسی تغییر بیان هم اکسیژناز- 1 در ناحیه زخم پای دیابتی در اثر تابش پلاسما غیر حرارتی به روشالکتروفورز دو بعدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
22 بررسی تغییر پروفایل پروتئین فاکتور رشد اپیدرمال در درمان زخم پای با استفاده از پلاسماجت با آنالیز پروتئومیکس مقایسه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
23 بررسی تنوع پروتئینی ژنوتیپهای زیتون از طریق الکتروفورز پروتئینهای ذخیرهای دانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
24 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
25 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای زیتون از طریق نشانگرهای پروتئینی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای زیتون از طریق نشانگرهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 بررسی تنوع ژنتیکی گوجه فرنگی های گلخانه ای و میزان تنوع سوماکلونال حاصل از جنین سو ماتیکی در آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
28 بررسی جهش اگزون 2 و 1 در بیماران فنیل کتونوری در استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
29 بررسی جهش های اگزون 5 -3 بیماران بدخیم فنیل کتونوری در استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
30 بررسی روشهای مختلف خاک ورزی و کاشت در عملکرد سیب زمینی در منطقه اربیل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
31 بررسی فعال سازی مسیر سیگنالینگ Ca2+ از طریق القاء بیان ژن Bcl-2 بدون تاثیر Bax در بیماری سرطان سینه توسط عصاره هیدروالکلی واکسینیوم آرکتوسفیلوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
32 بررسی کنفورماسیون هیدروفوبی و هیدروفیلی ژن PAH در حالت معمولی و جهش یافته بیماران PKU بدخیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
33 بررسی مقایسه ای پروفایل پروتئومیکس سرم خون در مراحل مختلف شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
34 بررسی میزان تاثیر اولیوروپین و نانواولیوروپین بر مهار سلول های رده سلولی MCF7به روش MTT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
35 بررسی میزان تاثیر عصاره آبی قره قاط در رده سلولی AGS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
36 بررسی و مقایسه تاثیر زیستی داروی سیس پلاتین در حالت آزاد و بارگذاری شده بر روی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن عامل دار شده با گروه های آمینو بر روی رده سلولی سرطانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
37 بهینه سازی کالوس زایی از بافتهای سنبل الطیب valeriana officinalis (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
38 تاثیر اولیوروپین در القای IPS با ردیابی مارکرهای Sox2 و Oct4 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
39 تاثیر تنش خشکی بر روی فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز در ژنوتیپ های کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
40 تاثیر تنش خشکی بر روی میزان جوانه زنی در ژنوتیپ های کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
41 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در عملکرد و برخی صفات سیب زمینی دراگا (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
42 تاثیر سطوح نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف کود ارقام کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
43 تاثیراشعه گاما و پلی اتیلن گلیکول روی جوانه زنی دورقم کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 تعیین رابطه عملکرد با اجزای آن در ارقام سیب زمینی از طریق روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 تعیین مناسب ترین شاخصهای انتخاب به منظور اصلاح عملکرد دانه درجمعیت های F2 جوی بدون پوشینه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 ردیابی تومور مارکرهای P53 و P16 در پلاسمای خون افراد مبتلا به تومور مغزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
47 سفید ارزیابی نحوه وراثت و تاثیر بیان ژنهای مرتبط با سیستم دفاعی آفتابگردان در مقابل الیسیتور کپک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
48 سنتز نانو اولیوروپین پارا مگنتیت جهت القاء بیش بیانی K-Ras مکانیسم جدید برای مهار سلول های سرطانی AGS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
49 سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی و بررسی سمیت سلولی آن جهت استفاده در دارورسانی هدفمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
50 شناسایی توده های بومی گندم دوروم با استفاده از روش رده بندی Dorofeev (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 متاآنالیز شبکه ایی ارتباط آنتی اکسیدان های گیاهی و انکوژن ها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
52 مطالعه شاخص های سیتوژنتیکی فاگوپیروم اسکولنتوم (Fagopyrum Esculentum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
53 مطالعه میزان cfDNA های تومور مارکرهای Bcl2 و Her2 در خون محیطی افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
54 مقایسه بین بیوپترین و نئوپترین و PKU در بیماران بدخیمی و غیربدخیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
55 مقایسه فاصله ژنتیکی و مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های آفتابگردان بر اساس نشانگر SDS-PAGE (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
56 مقایسه نقش واریانت های طبیعی و موتاسیون اگزون های (10 - 6) کوفاکتور فنیل آلانینهیدروکسیلاز در بدخیمی PKU در استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
57 مقایسه و بررسی اثر یک آنتی اکسیدانت طبیعی و سنتز شده در صنعت بیودیزل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
58 موثرترین موتاسیون های آنزیم PAH اگزون های 11 - 13 در بیماران PKU بدخیمی در استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
59 نقش الورپین در بیان ژن متیل ژن متیل ترانسفراز DNA (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
60 نقش پلاسما جت در بیان افتراقی پروتئین تکثیر و ترمیم زخم (کلاژن) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
61 نقش پلاسماجت در بیان پروتئین فاکتور رشد تغییر دهنده بتا- 1 در زخم پای دیابتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
62 وراثت پذیری و اجزای واریانس ژنتیکی برای فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در ژنوتیپ های آفتابگردان در شرایط استرس الیسیتور قارچ Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
63 همبستگی فراوانی جهش در اگزون های ( 11 -13 ) ژن PAH و تیپ های PKU در استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی