دکتر شیرکو جعفری

دکتر شیرکو جعفری دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتر شیرکو جعفری

Dr. Shirkou Jafari

دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات محیط زیستی فاز چهارم شهرک صنعتی بیرجند با روش ماتریس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری دوره: 2، شماره: 1
2 ارزیابی تخریب منطقه حفاظت شده جاجرود با استفاده از مدل تخریب سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 2
3 مدل سازی رابطه فضای سبز شهری با آلودگی هوا، صوت و دما با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه راهکارهای مدیریتی جهت حفاظت تالاب انزلی با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 ارزیابی اثرات محیط زیستی فاز چهارم شهرک صنعتی بیرجند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 ارزیابی روند تغییرات کاربری مسکونی در مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
4 استفاده از متریل انذازه مؤثر شبنه در تحلیل از هم گسیختگی پوشش طبیعی پارک ملیسرخه حصار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
5 بررسی اثر مقیاس بر روی متریکهای سیمای سرزمین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
6 بررسی تغیرات پوشش طبیعی پارک ملی خجیر با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
7 بررسی تیوری مفاهیم، عناصر و مدل های بوم شناسی سیمای سرزمین Landscape Ecology (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
8 بررسی رابطه دو متریک MESH و DIVISION در تحلیل از هم گسیختگی سیمای سرزمین پارک ملی سرخه حصار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
9 بررسی لکگی patchiness در مجموعه حفاظت شده جاجرود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
10 تهیه نقشه پوشش/ کاربری سرزمین پارک ملی سرخه حصار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
11 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده ازداده های گوگل ارث ( مطالعه موردی : کرج) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 مدل سازی روند تغیرات مرز در یاچه ارومیه با روش ترکیبی زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان