دکتر سمیه کشاورز

دکتر سمیه کشاورز گروه روانشناسی/ دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)/ قزوین/ ایران

دکتر سمیه کشاورز

Dr. Somayeh Keshavarz

گروه روانشناسی/ دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)/ قزوین/ ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.