دکتر محمد جواد رودگر

دکتر محمد جواد رودگر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

دکتر محمد جواد رودگر

Dr. Mohamad Javad Rudgar

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزادی و آزادگی از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 3، شماره: 10
2 انسان کامل از دیدگاه قونوی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 58
3 Spiritual Conduct Foundations of Spiritual Health (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
4 زهره آسمان، زهرای زمین: تبیین عرفانی مقام فاطمه زهرا س (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 2، شماره: 6
5 شناخت های لازم در سلوک عملی با نظر به آرای علامه جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 3، شماره: 2
6 شهید سلیمانی الگوی سلامت معنوی اسلامی (دریافت مقاله) مجله سلامت معنوی دوره: 1، شماره: 1
7 عرفان اجتماعی در منظومه فکری استاد شهید مطهری (دریافت مقاله) مجله انوار معرفت دوره: 10، شماره: 21
8 عرفان اسلامی در اندیشه و آثار استاد مصباح یزدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 26، شماره: 93
9 عرفان شیعی و شاخصه های آن (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 2
10 عرفان مدرن؛ چالشی نو در برابر عرفان اسلامی (بازخوانی عرفان مدرن و نقد سویه انسان شناختی آن) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 90
11 عوامل کشف و شهود در قرآن و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 8، شماره: 29
12 فقر وجودی انسان در قرآن با رویکردی فلسفی – عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 1، شماره: 3
13 ماهیت عرفان اجتماعی با تکیه بر مولفه انسان کامل از منظر امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 4
14 مبانی عرفانی اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 5، شماره: 18
15 مقدمهای بر عرفان اجتماعی در پرتو نهضت حسینی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 8، شماره: 28
16 نظریه امامت و ولایت با رویکردی انتقادی به نظریه های رقیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 2، شماره: 5
17 نقش عرفان در ادبیات امام خمینی (ره) در دوران مبارزه سیاسی قبل از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 76
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شریعت گرایی و نقد معنویتهای نوظهور (دریافت مقاله) همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها