دکتر مهدی بهرامی

دکتر مهدی بهرامی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا

دکتر مهدی بهرامی

Dr. Mehdi Bahrami

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شاخص های اقلیمی و روند کلی تغییرات اقلیم؛ مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز. (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 2
2 ارزیابی فنی سامانه های آبیاری بارانی اجرا شده در برخی از دشت های استان فارس (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
3 استفاده از الگوریتم زنبورها در بهره برداری بهینه از ایستگاه های پمپاژ سیستم های تامین آب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
4 اصلاح معادله بیلان حجم برای محاسبه پیشروی جریان آب در جویچه با استفاده از عمق واقعی جریان در مقطع ورودی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
5 Comparative Study Among Different Time Series Models for Monthly Rainfall Forecasting in Shiraz Synoptic Station, Iran (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی اثر زاویه برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
7 بررسی اثر غلظت پلی اکریل آمید روی هدایت هیدرولیکی اشباع سه بافت مختلف خاک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
8 بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت فسا- فارس( سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ ) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 4
9 بررسی ضریب اختلاط عرضی در آبراه ههای با مقطع مرکب و پوشش گیاهیغیرمستغرق در سیلابدشت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
10 بررسی نفوذپذیری خاکهای سنگریزهای در زیر و بین درختان پرتقال و زیتون شهرستان فسا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
11 پایش و پیش بینی خشکسالی ماهانه با استفاده از شاخص استاندارد بارش و زنجیره مارکوف (مطالعه موردی: جنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 2
12 تحلیل شدت- مدت- فراوانی خشکسالی و روند تغییر بارش در شیراز (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 1
13 حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتیت اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
14 سنتز نانو ذرات مگنتیت (Fe3O4) و بررسی کارایی آن در حذف کادمیم از محلول آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
15 شبیه سازی اثرات تنش آبی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 1
16 کارایی فرامدل های شبیه ساز بیان ژن و شبکه عصبی-فازی در مدلسازی هیدروگراف معرف آبخوان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
17 کاربرد روش پردازش تصویر دیجیتال در برآورد ضریب انتشار طولی در آبراهه های مرکب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
18 کنترل بهینه فشار با هدف حداقل سازی نشت در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
19 مدل سازی انتقال نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفاتدر یک خاک شنی اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
20 مدیریت بهینه‌ فشار با هدف کمینه کردن نشت در سیستم‌های توزیع آب شهری با استفاده از شیرهای فشارشکن (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
21 منحنی رخنه نانوذرات مگنتیت پایدار شده با سدیم دودسیل سولفات در دو خاک درشت بافت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 4
22 ناپویاسازی کادمیم در خاک با استفاده از نانوذرات مگنتیت تثبی تشده با سدیم دودسیل سولفات (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطح ویژه ذرات بر ویژگی های هیدرولیکی محیط متخلخل خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
2 اثر مالچ های زیست تخریب پذیر بر پایداری زیست بوم های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
3 اثرات آلاینده های نفتی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی، خصوصیات خاک و رشد گیاه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
4 ارزیابی روش های مختلف برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل درایستگاه هواشناسی شهرستان فسا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
5 ارزیابی روش های مختلف محاسبه شعاع تاثیر چاه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 ارزیابی روشهای برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل گیاه مرجع در شهرستان داراب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
7 ارزیابی سه مدل توازن حجمی SIRMOD و INFILT در براورد پارامتر نفوذ در ابیاری و زهکشی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
8 ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت شهرستان سروستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
9 ارزیابی فنی سیستم آبیاری قطره ای در استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
10 ارزیابی فنی سیستم آبیاری قطرهای مرکبات؛ مطالعه موردی شهرستان جهرم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
11 استفاده از GIS و RS بری بررسی الگوریتمهای طبقه بندی موثر بر رواناب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 استفاده از سلول های فتوولتائیک در آبیاری زمین های کشاورزی مطالعه موردی: روستای ماهفیروزان شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 اندازه گیری هدایت هیدرولیکی خاک در قلمرو کامل با استفاده از مدلسازی معکوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
14 برآورد نیازآبیاری گندم درسطوح احتمال مختلف ومقایسه آن با برنامهNETWAT در استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
15 بررسی اثر عمق نسبی جریان بر ضریب اختلاط عرضی در کانال با مقطع مرکب نامتقارن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 بررسی ایزوترم و سینتیک جذب کافئین از محلول های آبی با استفاده از نانولوله کربن چند دیواره (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
17 بررسی پارامترهای موثر بر حذف رنگ کریستال بنفش از آب آلوده با استفاده از نشاسته اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
18 بررسی تاثیر سازند گچساران بر کیفیت آب رودخانه زهره در کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 بررسی تغییر اقلیم در فسا با استفاده از روش تحلیل رگرسیون در بازه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
20 بررسی جذب سطحی کادمیم با نانوذرات مگنتیت در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی روابط رگرسیونی میان پارامترهای کیفی و هیدرومتری آب (مطالعه موردی رودخانه زهره، ایستگاه باتون) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
22 بررسی روابط رگرسیونی میان پارامترهای کیفی و هیدرومتری آب مطالعه موردی رودخانه زهره ایستگاه باتون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه زهره جهت کاربرد در شبکه های آبیاری، حدفاصل ایستگاه های حاج قلندر تا پل زهره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
24 بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه کر جهت کاربرد در شبکه های ابیاری در سه ایستگاه درودزن چم ریز و پل خان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
25 بررسی غلظت فلزات سنگین آب رودخانه زهره شهرستان گچساران در سال 1394-1393 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
26 بررسی قابلیت سیستم فیلترهای ستونی برای حذف BOD و COD از پساب خاکستری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
27 بررسی کارایی نانولوله های کربن در حذف کافیین از محلول های آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
28 بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند دیواره در حذف علف کش 2-4-دی کلروفنوکسی استیک اسید (D-4,2 ( از محلولهای آبی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
29 بررسی کارایی هیدروکسی آپاتیت در حذف جیوه از محلول آبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
30 بررسی و ارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی کلاسیک در شرایط مزرعه در استان فارس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
31 بررسی و ارزیابی فنی سیستم آبیاری قطرهای باغهای منابع طبیعی شهرستان فسا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
32 به کارگیری مدل MODFLOW در مدیریت بهره برداری از آب های زیرزمینی و تعیین افت سطح ایستایی در دشت فیروزآباد فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
33 بهره برداری بهینه از سیستم پمپاژ سامانه انتقال آب شیراز از سددرودزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
34 پیش بینی مرحله پیشروی آب در آبیاری جویچه ای با استفاده از روش ماسکینگام - کونژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
35 تحلیل روند فرایند بارش در شیراز با استفاده از آزمون من کندال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
36 تحلیل شدت مدت فراوانی خشکسالی شیراز با استفاده از شاخص بارش استانداردشده SPI (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
37 تلفیق شبکه عصبی و روش های محاسباتی جهت تخمین دقیق تر تبخیر تعرق مرجع (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
38 حذف کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از نانوذرات مگنتیت اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
39 رشد علفهای هرز در کانالهای آبیاری و زهکشی و روشهای مبارزه با آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
40 زهکشی خشک؛ راهکاری نوین برای سازگاری با کم آبی در نواحی خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
41 زهکشی زیستی و تجربه های مختلف آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
42 زهکشی کنترل شده راه حلی درمدیریت جامع منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
43 فعالیت های انسانی مؤثر بر اکوسیستم تالاب شادگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
44 کاربرد مدل INFILT V5 در برآورد پارامترهای معادلات نفوذ کاستیاکف- لوئیز (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
45 کاربرد نانوذرات جهت تثبیت فلزات سنگین در خاکهای آلوده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
46 کاربرد نانوذرات در پالایش فلزات سنگین از آب و فاضلاب (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
47 مدلسازی معکوس پارامترهای منحنی مشخصه رطوبتی خاک بر پایه الگوریتم GRG (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
48 مروری بر اثر عوامل مختلف فیزیکوشیمیایی بر انتقال نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
49 مزایا و معایب آتش زدن زمین های زراعی پس از برداشت محصول (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
50 مقایسه مدلهای نرم افزار SIRMOD در طراحی آبیاری جویچه ای در مزارع دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی