دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

Dr. Abdolreza Roknedineftekhari

استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده نگاری برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 50
2 ارزش گذاری خسارات اقتصادی پدیده ی گرد و غبار بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان های شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 27
3 ارزیابی ارتباط فضایی در عناصر گردشگری کلان شهر تهران مطالعه موردی: مناطق 1 و 12 (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 2
4 ارزیابی الگوی روابط ارگانیک و غیرارگانیک روستایی- شهری در روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 8
5 ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی فرهنگی ایران با تاکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 14
6 ارزیابی جایگاه پدافند غیرعامل در ساخت مسکن روستایی(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان پیرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 4
7 ارزیابی ظرفیت مدیریتی سازمان‌های متولی مقاصد گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 1
8 الگوی فضایی اندام وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 3
9 اولویت بندی ذی نفعان گردشگری مذهبی کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 4
10 اولویت بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره ای استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 5
11 بررسی تغییرات مسکن روستایی استان مازندران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 2
12 بررسی رابطه شاخص های سرمایه اجتماعی و پایداری توسعه نواحی مرزی ( مطالعه موردی: دهستان حومه غربی شهرستان سوسنگرد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 2
13 بررسی مولفه های موثر کلان اقتصادی بر روند حاشیه نشینی بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 36
14 تبیین فرآیند شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سلامت کیفیت محیطی در مناطق روستایی با استفاده از روش ارزیابی نسبت تجمعی ARAS (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 35
15 تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلان شهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 1
16 تحلیل سطح پذیرش فناوری انرژی خورشیدی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی شهرستان کلیبر و شهرستان خداآفرین- استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
17 تحلیل عوامل موثر در برنامه ریزی راهبردی گردشگری میراثی(مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 1
18 تحلیل فضایی زیرساخت های سبز با استفاده از اصول آمایش سرزمین (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
19 تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه‌های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 10، شماره: 28
20 تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تاکید بر ذینفعان (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 2، شماره: 5
21 رابطه ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیبپذیری در برابر خطر زلزله مطالعه موردی: محلات کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 2
22 سنجش اثرات گردشگری ساحلی بر توسعه پایدار روستاهای ساحلی استان گیلان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 20
23 سنجش رضایت گردشگران از کیفیت اقامتگاه های گردشگری روستایی با استفاده از شاخص CSM مطالعه موردی(اقامتگاهای گردشگری روستایی استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 53
24 سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گردشگری رود دره ای استان تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
25 طراحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی - فرهنگی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
26 فرایند بومی سازی شاخص های تعاملات بین المللی در توسعه اقتصادی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 4
27 مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 4
28 مطالعه وضعیت الگوی زیست جوامع روستایی حاشیه اکوسیستم تالاب براساس الگوی اکوویلج، مورد روستاهای حاشیه تالاب میانکاله و لپوی زاغمرز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 3
29 نقش تنش روانی زنان در توزیع فضایی ناپایداری اقتصادی- اجتماعی روستاها (مطالعه موردی: بخش مانه، شهرستان مانه و سملقان، استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 4
30 نقش دانش حقوقی در رفاه اجتماعی روستاییان، مطالعه موردی: دهستان میان کوه غربی- شهرستان پلدختر- استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده نگاری یکپارچه، رویکردی برای غلبه برچالش بحران آب و غذا (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
2 بازافرینی مدیریت توسعه روستایی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
3 بایسته های بنیادین آمایش گردشگری در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
4 بررسی اثرات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در زیست پذیر کردن سکونتگاهای روستایی مطالعه موردی:دهستان ده پیر شمالی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
5 تأثیر قاچاق بر سبک زندگی روستائیان و نظم و امنیت در روستاهای نوار مرزی شهرستان پیرانشهر (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
6 تحلیل فضایی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آگاهی های زیست محیطی روستاییان؛ روستاهای شهرستان گرگان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
7 توسعه پایدار کشاورزی از طریق راهبردهای مشارکتی تحقق- ترویج، کشاورز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
8 جایگاه گردشگری ایران در OIC و نقش آن در همگرایی فرهنگی جهان اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
9 چارچوب تئوریک مدیریت مخاطرات محیطی (سیل) با رویکرد مشارکتی در مناطق روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
10 ظرفیت سنجی و اولویت بندی مناطق گردشگری روستاهای شهرستان نیر با روش AHP و TOPSIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
11 نقش توسعه کاربری فضای سبز شهری در پایداری اجتماعی مطالعه موردی: شهر قائمشهر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
12 نقش مراکز فناوری اطلاعات در فرایند توسعه همه جانبه و پایدار روستاهای ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی