دکتر بهمن کرد تمینی

دکتر بهمن کرد تمینی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر بهمن کرد تمینی

Dr. Bahman Kord Tamini

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.