قاسم بارانی

 قاسم بارانی

قاسم بارانی

Ghasem Barani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Constructivism and Curriculum Development (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
2 Different Approaches to Contextualization (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
3 Investigating the Effect of Intellectual Capital on Performance of Islamic Azad University of Ghaemshahr Branch, Mazandaran, Iran (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
4 Language Learning and Audio-Visual Aids (A Review Study) (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
5 Language Learning and Vocabulary: A review (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
6 Necessity of Implementation of Workplace Spirituality and its Administrative Strategies (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
7 بررسی رابطه گذراندن دوره پیش دبستانی با میزان پیشرفت تحصیلی و ادراک حل مساله اجتماعی دانش آموزان دختر پیش دبستانی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 4، شماره: 15
8 تحلیل رابطه بین شخصیت ماکیاولی و رفتارهای غیراخلاقی: با نقش تعدیلی سرپرست سوءاستفاده گر (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 14، شماره: 2
9 تحلیل رابطه بین شخصیت ماکیاولی و رفتارهای غیراخلاقی: با نقش تعذیلی سرپرست سوءاستفاده گر (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Review on the role of Spiritual Intelligence in job satisfaction among Teachers (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
2 A Review on the role of Workplace Spirituality in Job satisfaction among teachers (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
3 Citizenship Behavior: a New Conception of Education (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
4 بررسی رابطه بین هوش معنوی خودکارآمدی و شادکامی معلمان دوره دوم متوسطه مدارس غیردولتی غرب استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
5 رنگ در گرافیک شهری محیطی تاثیر رنگ بر محیط و انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم