دکتر بهرام صالح صدق پور

دکتر بهرام صالح صدق پور دانشیار علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

دکتر بهرام صالح صدق پور

Dr. Bahram Saleh Sedghpour

دانشیار علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 4 کارشناس ارشد، دانشکده معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 5، شماره: 4
2 آموزش طراحی معماری مسکونی مبتنی بر قابلیت های محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 3
3 ارایه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 18
4 اصول طراحی عرصه میانی مجتمع های مسکونی برای انگیزش بازی کودک (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 31، شماره: 1
5 اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی بر اساس مدل سرزندگی و ارتقاء آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 3
6 اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر سرزندگی خلاق و تعامل اجتماعی از نگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
7 اصول طراحی فضاهای باز کودکان در دوره دوم دبستان با تاثیرپذیری از هوش هیجانی و فرآیند یادگیری از نگاه مربیان و دست اندرکاران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 5
8 اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خلاقیت کودکان 7- 3 ساله در ایران (نمونه موردی : شهر تهران- منطقه 4) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 41
9 اصول مدیریت معماری با محوریت آموزش مدیریت طراحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 6
10 باز ساخت، رواسازی، پایاسازی، و هنجاریابی مقیاس خودپنداره ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 30
11 بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی هویت من (EOM- EIS-2) و تهیه فرم کوتاه آن در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 6
12 بررسی تاثیر آموزش آموزه های قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 2
13 بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی تأثیر سبکهای فکر برمیزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 2
15 بررسی تعیین معنا و تاثیرتکلیف یادگیری در رابطه بین مهارت های یادگیری با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی رابطه برنامه درسی زبان آموزی با مولفه های هوش اجتماعی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 53
17 بررسی رابطه بین بعد ملی هویت فردی و تمایزیافتگی فردی با میانجیگری ارتباطات جمعی و چرخه هویت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 70
18 بررسی نقش و جایگاه دین در هویت فردی ایرانیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 23
19 پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری و ارزش های تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 58
20 تاثیر بازی رایانه ای بر انگیزه و پیشرفت ریاضی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 3
21 تاثیر حرارتی – ادراکی شاخص ضریب آسمان قابل رویت با توجه به جهت گیری معابر شهری(نمونه موردی : معابر شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 11
22 تأثیرات نرم افزار Sketch Up بر فرایند ترسیم اسکیس های معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 25
23 تبیین مدل نقش ساختاری طراحی برای جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازیبافت های فرسوده محلات شهری ایران( نمونه موردی: محله سیروس تهران) (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 22، شماره: 3
24 تحلیل عناصر و مؤلفه‌های هویت فردی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 2
25 چالش های نگرشی اعضای هیئت علمی در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 2، شماره: 4
26 دیدگاه متخصصان درباره معماری مدارس ایرانی- اسلامی مبتنی بر کاهش استرس استفاده کنندگان به مثابه فلسفه جاودانگی آرامش (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 8، شماره: 16
27 راهبردهای مقابله ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 4
28 روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خود توصیفی بدنی در دانش آموزان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 11
29 ساخت ، اعتبار یابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافت های فرسوده ایران (نمونه موردی محله سیروس تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 20
30 ساخت آزمون معتبروپایای تفکرهندسی براساس سه سطح اول نظریه ون هیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 4
31 ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه ی سنجش کیفیت ویژگی های کالبدی موثر بر فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 1
32 ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
33 ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
34 ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 10
35 ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده (مطالعه مقدماتی) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 4
36 شاخصه‌های ایده‌پردازی در فرآیند طراحی از دیدگاه نشانه‌شناختی با کاربست تحلیل عامل R (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 8
37 شناسایی ابعاد و مولفههای معلم اثربخش دوره ابتدایی ایران: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 14، شماره: 1
38 شناسایی و اولویت بندی معیارهای اجتماعی و کالبدی مجموعه های زیستی ناهمگن مبتنی بر ادراک همسایگان (موردپژوهی: محله ی حسن آباد-زرگنده) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 2
39 شناسایی و دسته‌بندی الگوهای ذهنی معماران در قضاوت زیبایی‌شناسانه نمای ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی با کاربست تحلیل عامل Q (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 5
40 مبانی هستی شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 1
41 مدل معادلات ساختاری رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و خودپنداره بدنی دختران نوجوان: با میانجی گری فعالیت بدنی و شاخص توده بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 7
42 مقایسه تطبیقی رابطه میان نوع سکونت گاه و سطح خلاقیت دانش آموزان دبستانی دختر در نمونه های ویلایی و آپارتمانی شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
43 مقبولیت و چالش برانگیزی عوامل موثر بر استرس کاربران در فضاهای آموزشی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 9
44 ویژگی ها و عناصر طراحی فضاهای باز کودکان دبستانی براساس هوش هیجانی در فرآیند یادگیری از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
45 هنجارسنجی، اعتباریابی و پایاسازی مقیاس سنجش شادکامی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی پارکهای شهری و دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
2 اثر بخشی نقشه مفهومی، در کاهش کج فهمی های دانش آموزان پایه سوم متوسطه در مبحث آنتروپی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
3 بررسی تاثیر آموزش زمینه محور علوم تجربی بر عملکرد دانش آموزان پایه هشتم با رویکرد درس پژوهی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
4 بررسی تاثیر خوش بینی تحصیلی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 بهره مندی از تکنولوژی در تدریس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
6 پیش بینی خود پنداره تحصیلی بر اساس سیستم های رفتاری مغز و کیفیت تجارب یادگیری (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
7 تاثیر خود تنظیمی بر تاب آوری تحصیلی با میانجیگری ادراک شایستگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
8 تاثیر معلم پژوهنده دربهسازی فرایند تدریس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران
9 تبیین آسیب ها و ضرورت پژوهش در حوزه آموزش طراحی مسکن با رویکرد معناگرایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
10 تبیین چیستی سطوح نشانه شناختی معماری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
11 تبیین رویکرد آموزشی طراحی معماری متناسب با بهره گیری از دانش نشانه شناختی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
12 تبیین مولفه های معنامحور موثر بر مفهوم خوانایی اثر معماری از دیدگاه نشانه شناختی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
13 تدوین و آزمون مدل علی رفتار کمک طلبی بر اساس خودپنداره تحصیلی با میانجیگری خود کارآمدی و اهداف پیشرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 ترجمه و اعتباریابی پرسشنامه رفتار آمادگی در برابر زلزله در تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
15 تعیین نقش ترسازصمیمیت، سبکهای دلبستگی و تحصیلات بر پایداری ازدواج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
16 تعیین نقش تکلیف یادگیری در رابطه بین مهارت های یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
17 جایگاه نشانه شناسی در چیستی معیارهای زیبائی در آموزش طراحی معنامحور مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
18 جایگاه نشانه های معماری در نظریات معناشناختی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
19 رابطه انگیزش تحصیلی و ادراک ساختار هدفی کلاس با میانجی گری تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
20 رابطه رهبری تراز پنج و تحصیلات با رضایت شغلی با توجه به نقش واسطه ای جو سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
21 شناسایی و رتبه بندی عوامل سازمانی موثر بر راهبردهای مدیریت دانش در دانشگاه های مجازی با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
22 طراحی معماری محیطهای آموزشی بر مبنای مدیریت انرژی صفر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
23 مدل ساختاری متغیرهای کالبدی موثر بر تواضع در فضاهای مسکونی امروزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
24 مدل یابی علی میان سیستم های رفتاری مغز و خود پنداره تحصیلی با میانجیگری کیفیت تجارب یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
25 مدلیابی ساختار دانش یادگیرنده در تولید محتوای الکترونیکی معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
26 مدلیابی ساختاری بر بهره گیری مناسب از متغیرهای کالبدی در خانه های ایرانی در گذشته (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
27 مدلیابی معادلات ساختاری رابطه ی سبکهای دلبستگی، تمایزیافتگی وبخشش با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
28 مروری بر نظریه های مطرح شده در زمینه جرم شناسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
29 معرفی روش های ارزشیابی طراحی معماری در راستای بهره گیری از دانش نشانه شناختی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
30 معرفی روش های نظریه پردازی طراحی معماری متناسب با رویکرد نشانه شناختی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
31 مقایسه تطبیقی مفهوم نشانه شناختی از دیدگاه اکو، سوسور و پیرس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
32 نقش آموزش لحن خوانی بر میزان درک مطلب دانش آموزان در درس فارسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه