عیسی سلاجقه

 عیسی سلاجقه عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

عیسی سلاجقه

Eysa Salajegheh

عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تقریبی ساز هها در برابر زلزله با استفاده از تئوری موجکها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
2 آنالیز دینامیکی سازه‌های فضاکار با تبدیل سریع موجکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اتصال خمشی تیر به ستون در سازه های ترکیبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
4 اثر انفجار روی گنبد دو لایه دندهای میان باز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
5 ارائه الگوریتمی برای تشخیص موقعیت بهینه سنسورها جهت تشخیص خرابی درقابهای بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
6 ارائه روشی موثر جهت تعیین ظرفیت انحنای نهایی مقاطع بتن آرمه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
7 ارایه ی روابطی برای تخمین ضریب واکنش بستردرخاکهای رسی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
8 ارزیابی انواع پاسخ ها درعیب یابی سازه ها درروشهای مبتنی برتحلیل حساسیت (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
9 ارزیابی پاسخهای دینامیکی در عیب یابی سازههای گنبدی با استفاده از روش عیب یابی مبتنی بر تحلیل حساسیت و به کار بردن روش تنظیمکننده تیخونوف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
10 ارزیابی دقت روش پوش اور مودال در تخمین پاسخ لرزه ای قابهای خمشی بتنی با دیوار برشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
11 ارزیابی رفتارخطی سازه ها تحت اثرشتاب نگاشت های مصنوعی تولید شده با استفاده ازتبدیلهای موجکی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
12 ارزیابی رفتارسازه ها دربرابر انفجار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
13 ارزیابی روش های مقاوم سازی سقف طاق ضربی در ساختما ن های بنایی غیر مسلح (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
14 ارزیابی عملکرد روشهای مقیاس سازی رکوردهای زلزله در تحلیلهای غیرخطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 ارزیابی عملکرد ساختمان فولادی در برابر شبیه سازی عددی بار انفجار با استفاده از روش CFD (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
16 استخراج معیار های پذیرش تیرهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری مسلح شده FRP) با استفاده از مدل سا زی عددی المان محدود (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان برای بدست آوردن نسبت بهینه ارتفاع به دهانه درگنبدهای دولایه فضاکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
18 اصلاح الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) با اعمال جهت های گرادیان جهت بهینه سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
19 اصلاح روند انتخاب والد در الگوریتم وراثتی با رتبهبندی نا مغلوب جهت بهینه سازی چندهدفهی سازه های خرپایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
20 الگوریتم اصلاح شده اجتماع ذرات جهت طراحی بهینه سازه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
21 انتخاب روش بهینه کنترل جریان نشتدر سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار SEEP/W Geostudio, مطالعه موردی سد تنگوئیه سیرجان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
22 Bridge Health Monitoring Using Two Stage Neural Networks (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 Damage Detection in Plate Structures by Wavelet Packet Transform (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
24 Damage Identification of Cracked Plates Using Neural Networks (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 Dynamic Analysis of Structures Against Earthquake by an Adaptive Wavelet (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
26 OPTIMIZATION METHOD FOR ANCHORED CONCRETE DIAPHRAGM QUAY WALLS BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
27 OPTIMIZATION OF REINFORCED CONCRETE MOMENT RESISTANT FRAMES BASED ON UNIFORM HYSTERETIC ENERGY DISTRIBUTION (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
28 OPTIMUM DESIGN OF FIXED OFFSHORE STRUCTURES USINGAPPROXIMATE METHODS FOR PREDICTION OF DYNAMICFORCES (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
29 Optimum Design of Steel Moment Frame by using Particle Swarm Optimization Algorithm (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
30 PERFORMANCE ASSESSMENT OF SEISMICALLY-DESIGNED STEEL MOMENT RESISTING FRAMES AGAINST NUMERICAL SIMULATED OF BLAST WAVE (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
31 Tikhonov and Truncated Singular Value Decomposition Regularizations for Damage Detection under Noisy Measurements (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
32 Time-History Analysis of Structures Against Earthquake Using Neural Networks (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
33 برآورد پارامترهای لرزه ای سازهای فضاکار تک لایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
34 برآورد پاسخ حداکثر سازه های برشی در برابر زلزله با استفاده از شبکه های عصبی RBF و GR (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی آیرودینامیکی تاثیر شکل گوشه سازههای بلند مرتبه با مقطع مربعی تحت اثر نیروی باد با استفاده از شبیهسازی دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
36 بررسی اثر انفجار بر روی برج خنک کننده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
37 بررسی اثر محصور شدگی اتصالات قاب های بتن مسلح باFRP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
38 بررسی پیشروی ترک در دیوارهای برشی در حالات مختلف آرماتور گذاری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
39 بررسی تاثیر پارامترهای طول و فاصله شمع ها برروی رفتار گروه شمع تحت بارهای قائم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
40 بررسی ضریب رفتار سازه های دو لایه فضاکار تحت بار قائم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
41 بررسی عملکرد مخازن هوایی استوانه ای تحت تحریک زلزله با نسبت های مختلف ارتفاع به شعاع مخزن بر اساس تنش های پوسته ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
42 بررسی عملکردلرزه ای قابهای خمشی ویژه بادرنظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک - سازه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
43 بررسی فرکانس مودهای غالب سازههای فضاکار تخت دو لایه تحت بار قائم و پیش بینی آن با استفاده از شبکه های استنتاجی عصبی- فازی تطبیقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
44 بررسی فرکانس های مودهای غالب سازه های فضا کار تحت دو لایه و پیش بینی آن با استفاده از شبکه های اسنتاجی عصبی_فازی تطبیقی و برنامه ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
45 بررسی کاربرد الگوریتم شبیه سازسرد کردن فلزات جهت طراحی بهینه دریچه قطاعی(شعاعی) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
46 بررسی مدلهای چندفازی در شبیه سازی جریان بر روی سرریزهای تاج دایره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
47 بررسی مدلهای چندفازی در شبیهسازی جریان بر روی سرریزهای تاج دایرهای (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
48 بررسی مقاومت فشاری تخم مرغ بعنوان سازه پوسته ای (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
49 بررسی میزان تاثیرمتغیرهای طراحی شکل سدقوسی تحت تحریک نیروهای زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
50 بکارگیری الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان جهت طراحی بهینه دریچه قطاعی (شعاعی) سدها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
51 بهبود عملکرد الگوریتم بهینه سازی (PSO) در مسایل مقید با استفاده از روش ارزیابی پلکانی و تلفیق شبکه های عصبی پس انتشار (BP) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
52 بهکارگیری منطق فازی در الگوریتم وراثتی با رتبهبندی نامغلوب جهت بهینهسازی چند هدفه ی سازههای خرپایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 بهنیه سازی آیرودینامیکی شکل خارجی ساختمان های بلند تحت اثر بار باد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
54 بهینه سازی پشت بند سد بتنی پشت بند دار دال تخت با روشهای تقریبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
55 بهینه سازی توپولوژی سازه های فضاکار با استفاده از الگوریتم استراتژی های تکاملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
56 بهینه سازی خرپاهای فضایی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
57 بهینه سازی ساز ه های فضاکار با استفاده از تئوری موجک ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
58 بهینه سازی سازه ها با استفاده از روش جامعه پرندگان اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 بهینه سازی سازه های خرپایی تحت قید فرکانس با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
60 بهینه سازی سازه های فضاکار با استفاده از نظریه ماشینهای یاخته ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
61 بهینه سازی سازه های فضاکار با در نظر گرفتن اتصالات نیمه گیردار با استفاده از روشهای الگوریتم و شبکه های عصبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
62 بهینه سازی سازه های فضاکار گنبدی با استفاده از روشهای الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
63 بهینه سازی سکوی نیمه مغروق با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
64 بهینه سازی سیستم اسکله های دیوار دیافراگم بتنی مهارشده با استفاده از شکبه عصبی مصنوعی و الگوریتم باینری جامعه پرندگان BPSO مطالعه موردی پروژه فاز دوم توسعه مجتمع بندری شهیدرجایی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
65 بهینه سازی شالوده های گسترده متکی بر ریزشمع با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان و با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک، ریزشمع و شالوده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 بهینه سازی شکل سدقوسی تحت آنالیز دینامیکی طیفی با الگوریتم PSO (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
67 بهینه سازی عملکردی سازه های ترکیبی به کمک تئوری مورچگان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 بهینه سازی عملگر جهش در الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
69 بهینه سازی موج شکنهای بتنی با استفاده از تئوری موجکها برای تقری بسازی نیروهای دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
70 بهینه سازی موقعیت سنسورها جهت تشخیص خرابی سازه ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
71 بهینه سازی موقعیت سنسورها جهت تشخیص خرابی سازه ها با استفاده ازتعبیر هندسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
72 بهینه سازی وزن سکوهای دریایی با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
73 بهینه یابی شکل گنبدهای دولایه فضاکار با استفاده ازروش الگوریتمژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
74 بهینه یابی موقعیت ستونهای گنبدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
75 بهینه­یابی موقعیت شمع­ها در یک پی نواری دو طرفه مطابق با ضوابط طراحی بر اساس عملکرد سازه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
76 بهینهسازی مقید قابهای سهبعدی فولادی در برابر زلزله با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان در ترکیب با یک تابع جریمه اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
77 پاسخ دینامیکی سد بتنی وزنی تحت اثر بارهای انفجاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
78 تاثیر استفاده از روشهای طراحی بر اساس عملکرد در کاهش خسارت ناشی از زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
79 تاثیر استفاده از طیف واقعی یک زلزله بر نتایج حاصل از آنالیز غیر خطی استاتیکی افزایشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
80 تاثیر جهت زلزله برعملکرد لرزه ای سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
81 تحلیل ارتعاش آزاد صفحات میندلین با استفاده از توابع نربز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
82 تحلیل تقریبی دینامیکی با استفاده از هوش مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
83 تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
84 تحلیل دینامیکی غیر خطی (IDA) گنبدهای فضاکار تک لایه،تعیین شکل پذیری وبررسی ضریب رفتار آنها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
85 تحلیل دینامیکی غیرخطی (IDA) چلیک های فضاکار دو لایه کروی، تعیین شکل پذیری و بررسی ضریب رفتار آنها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
86 تحلیل سه بعدی فونداسیون گسترده متکی بر شمع در خاک ماسهای همگن وماسه لایهای با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
87 تحلیل غیر خطی سازه ها به روش طیف ظرفیت با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سازه های جدار نازک
88 تحلیل فونداسیون گسترده متکی بر شمع در خاکهای چسبنده و ماسه ای با استفاده از روش اجزای محدود سه بعدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
89 تحلیل وبررسی مدل اجزامحدود سه بعدی برای پی رادیه و شمع بانرم افزار PLAXIS 3D FOUNDATION درخاک کرمان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
90 ترکیب الگوریتم های بهینه سازی PSO, GSA, DE (HPGD) برای بهینه سازی سازه های فضاکار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
91 تعیین تقریبی زمان تناوب اصلی قائم نوسان سازه های فضاکار دو لایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
92 تعیین خرابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیشرفته و آنالیز حساسیت (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
93 تعیین سطح عملکرد تیرهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری مسلح شده (FRP) با استفاده از مدلسازی عددی المان محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
94 تعیین ضریب رفتار سازه های چلیکی تک لایه فضا کار تحت بار قائم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
95 تعیین عمق و محل ترک ها درسازه های فضاکاربرپایه شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
96 تعیین محل بهینه بارهای استاتیکی در عیب یابی سازههامبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
97 تعیین مکانهای اسیب دیده سازه با استفاده از شاخصهای خرابی با در نظر گرفتن اثر پارازیت های تصادفی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
98 تقریب سازی بار نهایی پیوندهای NS سازه های فضاکار با استفاده از شبکه عصبی موجکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سازه های جدار نازک
99 تقریب سازی فرکانسهای طبیعی سدهای قوسی بتنی با استفاده از شبکه های عصبی BP , RBF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سازه های جدار نازک
100 تنظیم روند کاوش و محاصره جواب در الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری (GWO) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
101 توزیع بهینه انرژی هیسترتیک در سازه های بتن آرمه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
102 تهیه طیف بازتاب قائم و کاربرد آن برای سازه های فضاکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
103 رفتار دینامیکی گنبدهای فضاکار دولایه کروی تحت مولفه های افقی و عمودی زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
104 روش بررسی تحلیلی آسیب پذیری لرزه ای لوله های مدفون شده فاضلاب آنالیز اتصالات لوله های سنگین بتنی فاضلاب با نرم افزار Opensees (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
105 روش نوین بهینه سازی سازه ها بر اساس مفاهیم سیاه چاله و مارپیچ ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
106 سیستم‌های سازه‌ای در سازه‌های بلند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
107 شبیه سازی جریان باد بین ساختمان های بلند با فواصل مختلف توسط تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
108 شبیه سازی سازه های گنبدی تحت اثر بار باد با روش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
109 شناسایی خرابی توسط الگوریتم اصلاح شده جامعه مورچگان با استفاده از پاسخ استاتیکی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
110 طراحی بهینه شکل پوسته های بتنی به وسیله الگوریتم جامعه ذرات اصلاح شده و با استفاده ازمنحنی های بی اسپلاین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
111 طراحی یک شبکه عصبی جدید برای کاربرد در مسایل مهندسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
112 طرح بهینه پایه سکوهای ثابت دریایی با روش بازپخت فلزات و استفاده ازمحاسبات تقریبی تحت اثرنیروهای دینامیکی لحظه به لحظه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
113 طرح بهینه پیونده آکام فلز در سازههای فضا کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
114 طرح بهینه تیرهای سراسری بتنی پیش تنیده با مقطع متغیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
115 طرح بهینه ساز ه های دریایی به روش شبیه سازی بازپخت تحت اثر نیروهای دینامیکی و با استفاده از محاسبات تقریبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
116 طرح بهینه ساز ه های فض اکار با استفاده از الگوریتم ژنتیک اصلاح شده و شبکه های عصبی مصنوعی تابع بنیادی شعاعی( RBF ) و انتشار متقابل( (CP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
117 طرح بهینه سازه های فولادی تحت آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان با توابع جریمه مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
118 طرح بهینه سازه های قاب فولادی سه بعدی با استفاده از روش های جدید تقریب سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سازه های جدار نازک
119 طرح بهینه سازه های قاب فولادی همراه با تعیین بهترین موقعیت قرارگیری ستون ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سازه های جدار نازک
120 طرح بهینه شکل چلیک های دو لایه فضاکارتحت بار دینامیکی با استفاده از الگوریتم های وراثتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
121 طرح بهینه شکل سازه‌های خرپایی با استفاده از الگوریتم وراثتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
122 طرح بهینه لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح دو بعدی بادرنظرگرفتن شاخص خسارت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
123 طرح بهینه لرزه ایشکل چلیک های دولایه فضاکاربا استفاده از الگوریتم های وراثتی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
124 طرح بهینه ی شکل مقطع سدهای بتنی وزنی بر اساس تحلیل دینامیکی با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
125 عیب یابی دال های بتنی با استفاده از تبدیل موجک با معیار تنش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
126 عیب یابی سازه با استفاده از انرژی کرنشی مودال و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
127 عیب یابی سازه ها با استفاده از تکرار روش پایدارسازی تیخونوف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
128 عیب یابی ومقایسه تبدیل موجک و تبدیل پیچک در ورق ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
129 قابلیت اعتماد لرزه ای قابهای خمشی فولادی ویژه بادرنظرگرفتن اثرات چشمه اتصال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
130 قابلیت اعتماد لرزه­ای در سازه­های فضاکار تخت دو لایه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
131 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی شکل و تعیین محل بهینه ستونهای سازه های فضاکار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
132 کاربرد ماتریس نرمی در شناسایی محل خرابی سازه ها با استفاده از انرژی کرنشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
133 کاربرد نظریه ماشینهای یاختهای(cellular automata) در تحلیل دینامیکی سازهها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
134 محاسبه بار باد روی چلیک ها با استفاده از شبیه سازی عددی و مقایسه با آزمایش و آیین نامه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
135 محاسبه ضریب فشار بار باد بر روی گنبد به روش شبیه سازی و مقایسه آن با مقادیرآیین نامه ها و آزمایش تونل باد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
136 محاسبه مقادیر ویژه ورق با استفاده از شبکه عصبی شعاعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
137 محاسبه نسبت بهینه ارتفاع به دهانه در گنبدهای دولایه فضاکاربا استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان وبررسی رفتارلرزه ای آنها با تحلیل بارافزون (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
138 محاسبه و تحلیل پارامتر های دینامیکی ناشی از باد بر برج میلاد با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
139 محاسبه و رسم طیف بازتاب قائم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
140 مطالعه پارامتری برروی رفتار فونداسیون گسترده متکی برشمع درخاک رسی نرم و لایه ای با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
141 مطالعه تاثیر افزایش سطح موثرریزشمع ها برکاهش نشست شالوده ها و تاثیر آن درمدول بسترخاکهای رسی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
142 مطالعه رفتاری تنش و فشار آب منفذی در دوران ساخت سد خاکی ارداک با استفاده ازنتایج ابزار دقیق و مقایسه آن با مقادیر تحلیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
143 مقایسه بهینه سازی قابهای ساختمانی در مقابل زلزله با استفاده از شبکه عصبی موجکی و مدلهای ریاضی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
144 مقایسه پاسخ های مختلف درعیب یابی گنبدها مبتنی برشبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
145 مقایسه تبدیلات مختلف موجک در یافتن مکان خرابی در تیر طره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
146 مقایسه روش تبدیل سریع موجکی با تبدیل سریع فوریه درسازه های یک درجه آزادی (دریافت مقاله) نخستین همایش زلزله در درود - گذشته، حال، آینده
147 مقایسه روشهای آنالیز حساسیت درعیب یابی سازه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
148 مقایسه شبکه عصبی تابع بنیادی شعاعی با شبکه موجکی در تحلیل سازه برجهای انتقال نیرو (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
149 مقایسه شبکه های عصبی و پاسخ های سازه ای درشناسایی خرابی سازه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
150 مقایسه ضریب فشار (Cp) بین نتایج آزمایشگاهی و آیین نامه چلیک ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
151 مقایسه طرح بهینه گنبدهای فضاکار به روش ASD و LRFD (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
152 مقایسه عملکرد بادبندهای ضربدری مطابق نشریه 264 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آئین نامه قدیم ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
153 مقایسه میزان خسارات وارده در قابهای فولادی با استفاده از روشهای طراحی بر اساس عملکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
154 مقایسه نتایج حاصل از طرح بهینه سازه های فولادی تحت آنالیزهای تاریخچه زمانی،طیفی و استاتیکی معادل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
155 مقایسه و بررسی عملکرد لرزه ای گنبدهای فضاکار دولایه معمولی و گنبدهای دولایه اسکالپ (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
156 مکان یابی بهینه بادبندها در قاب های فولادی دو بعدی با عملکرد خرپایی با تعداد دهانه های فرد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه