قاسم کاوئی

 قاسم کاوئی

قاسم کاوئی

Ghasem Kavoii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.