دکتر محمدرضا شعیری

دکتر محمدرضا شعیری

دکتر محمدرضا شعیری

Dr. Mohamadreza Shairi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) : ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 11، شماره: 1
2 اثر آموزش والدین بر مبنای برنامه فرزندپروری مثبت (۳P) بر سلامت روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 4
3 اثربخشی تکنیک «آموزش تمرکز بر تکلیف» بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 1
4 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT) بر نشانه های درونی سازی شده ی کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 29
5 اثربخشی درمانگری شناختی‎‎رفتاری مبتنی بر برنامه مقابله‎ای کندال بر اختلال های اضطرابی: یک روی‎آورد فراتشخیصی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 45
6 اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه های نارسایی توجه/ فزون کنشی زیر آستانه تشخیص و مشکلات برونی سازی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 54
7 اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) در فرهنگ ایرانی: نشانه ها، علل و پیامدها (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 23، شماره: 6
8 اعتبار یابی و رواسازی مقیاس بهزیستی شخصی بزرگسالان (PWI-A) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 1
9 MMPI-۲-RF :چالش های دست یابی و استقرار (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 12، شماره: 2
10 Validity and Reliability of the Health Related Quality of Life Questionnaire (Kidscreen-۵۲) In a Sample of Iranian Students (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 3، شماره: 3
11 بررسی اثر بخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کاهش نشانه های افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 13، شماره: 1
12 بررسی اثر کوتاه مدت آموزش برنامه فرزندپروری مثبت (۳P) بر تغییر شیوه های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 4
13 بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی برعواطف مثبت و منفی و نشانگان افسردگی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 1
14 بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی ۸ مرحله ای کش بر تصویر بدنی منفی دختران دانشجو (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 4، شماره: 2
15 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن در کاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 9
16 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر برنامه "Coping cat" در کاهش اضطراب کودکان ۱۰-۸ ساله مبتلا به اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 19
17 بررسی اثربخشی فرزندپروری ذهن آگاه در کاهش مشکلات برونی سازی کودکان پسر دبستانی و رفتارهای فرزندپروری مادران آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 1
18 بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-۷) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 9، شماره: 1
19 بررسی تاثیر دوره کوتاه مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی شدن من در نمونه غیربالینی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 5، شماره: 1
20 بررسی رابطه تحمل ابهام و توانش زبانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 2
21 بررسی ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت در یک نمونه غیربالینی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 2
22 بررسی سطوح و انواع تنیدگی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان و مقایسه آن ها در دانشجویان شاهد و غیرشاهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 2، شماره: 1
23 بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 4، شماره: 2
24 بررسی مقایسه ای سبک های والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران کودکان با و بدون نشانه های اضطرابی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 17، شماره: 4
25 بررسی نقش اجتناب تجربه ای در پیش بینی سلامت عمومی در جمعیت غیر بالینی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 3
26 بررسی نقش تعدیل کننده فاجعه آمیزکردن درد بر رابطه بین شدت درد و افکار خودکشی در بیماران درد مزمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 12، شماره: 1
27 بررسی نگرش دانشجویان الهیات نسبت به رشته الهیات و معارف اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 2
28 بررسی نگرش فقهی به هیپنوتیزم بالینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 3، شماره: 2
29 بررسی ویژگی های روان سنجی «پرسشنامه شخصیتی ۵ عاملی نئو» (NEO-FFI) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 4، شماره: 1
30 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (Compact) درنمونه های غیربالینی ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 2
31 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش در نمونه ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 2
32 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس فاجعه آمیزی درد در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 25، شماره: 1
33 بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس کمال گرایی چندبعدی فراست (FMPS) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 1
34 پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 1
35 پرسشنامه هراس اجتماعی در نوجوانان: ساختار عاملی اکتشافی و تاییدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 13، شماره: 1
36 پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس مؤلفه‌های دشواری در تنظیم هیجان در بیماران انگاره‌پرداز خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 2
37 تاثیر آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک ( CPRT) مطابق با الگوی لندرث به مادران برکاهش مشکلات رفتاری کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 10، شماره: 2
38 تاثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت (۳P) بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 7، شماره: 1
39 تاثیر آموزش برنامه ی فرزندپروری مثبت بر کاهش اختلالات برونی سازی شده در کودکان هفت تا ۱۰ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 13
40 تاثیر آموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عواطف مثبت و شادکامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
41 تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و کیفیت زندگی بیماران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 15
42 تاثیر برنامه آموزشی مثبت نگری بر شادکامی و باورهای غیرمنطقی نوجوانان بزهکار (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 1، شماره: 1
43 تاثیر تغییر تحمل ابهام بر توانش زبانی فراگیران زبان انگلیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 3، شماره: 1
44 تاثیر رابط مشاوران همسان در ارتقای سلامت روانی و سازگاری دانشجویان جدیدالورود غیربومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 3، شماره: 1
45 تاثیر کار با گل بر پرخاشگری کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 10
46 تبیین بهزیستی روانشناختی براساس مولفه های ذهن آگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 1، شماره: 2
47 تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج های فامیلی و غیرفامیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 11، شماره: 1
48 تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 18، شماره: 2
49 حرمت خود، ابعاد سلامت روان و موفقیت تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 2، شماره: 2
50 رابطه سبک دلبستگی و پریشانی روان شناختی باتوجه به نقش واسطه ای ذهن آگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 1
51 رابطه سبک های دلبستگی ناایمن با انگاره پردازی خودکشی: بررسی نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان در نمونه ای از دانش آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
52 رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی با نگرانی در افراد مبتلا به نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 2
53 رابطه گرایش به تجربه چندش و حساسیت به چندش با علایم وسواس آلودگی/ شستشو در دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 2
54 راهبردهای شناختی در بیماران مبتلا به اضطراب-افسردگی مختلط و وسواس-بی اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 25
55 راهنمای به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجانی در موقعیت های آزمایشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 2
56 روائی واعتبار پرسشنامه سبک های دفاعی در نمونه های ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 5، شماره: 1
57 روابط ساختاری سبک دلبستگی با پریشانی روان شناختی: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 3
58 رواسازی و اعتباریابی سیاهه نشانه های بیماری (SCL-۹۰-R) و پرسشنامه کوتاه نشانه های بیماری (BSI-۵۳) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 2
59 روش معناداری بالینی تغییرات درمانی: ویژگی ها، شیوه محاسبه، تصمیم گیری و محدودیت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 12، شماره: 1
60 رهیافتی آسیب شناختی در گستره فرهنگ و خانواده: بررسی برون فکنی های افراد دچار اختلال ملال جنسیتی در آزمون رورشاخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 9، شماره: 1
61 ساخت عاملی پرسشنامه سبک های دفاعی(DSQ-۴۰) در نمونه های غیربالینی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 6، شماره: 21
62 ساخت عاملی و ویژگی های روان سنجی «مقیاس بازخورد نسبت به بیماری» (IAS) در نمونه های ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 4، شماره: 1
63 ساخت عاملی و ویژگی های روان سنجی «مقیاس درجه بندی حرمت خود»(SERS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 5، شماره: 2
64 ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس آلودگی ذهنی- پرسش نامه وسواسی جبری ونکوور (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 7، شماره: 24
65 ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-۲۸) در نوجوانان ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 12، شماره: 1
66 ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسش نامه وسواسی جبری متمرکز بر همسر (PROCSI) ؛ پرسش نامه ای برای سنجش اختلال وسواسی جبری ارتباطی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 5
67 شناسایی مفهوم و ابعاد حسادت در قرآن و حدیث و مقایسه آن با روان شناسی حسادت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 16، شماره: 2
68 طراحی مقدماتی سناریوهای مربوط به بی وفایی عاطفی و جنسی : بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 16، شماره: 2
69 طراحی مقدماتی مدل حیا مبتنی بر برداشت از آیات قران و مقایسه آن با روان شناسی شرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 13، شماره: 1
70 کاهش علایم و نشانه های افسردگی با استفاده از مداخله های مثبت گرا: مطالعه ی تک آزمودنی چند خط پایه (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 18، شماره: 2
71 کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان: تفاوت های بهداشت روانی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، جنس و سن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 35
72 مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 1
73 مطالعه برخی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 3، شماره: 2
74 معناداری بالینی تغییر در کارآزمایی های بالینی درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 1
75 مقایسه نتایج نمونه غیربالینی ۱۲ ساله ایرانی در شاخص های ترکیبی نظام جامع رورشاخ با نتایج نمونه اکسنر (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 3
76 مقایسه اثربخشی و ماندگاری سه روش درمان در اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 13، شماره: 2
77 مقایسه اضطراب صفت - حالت و ابعاد کمال گرایی مادران کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و کودکان سالم (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 13، شماره: 1
78 مقایسه الکتروانسفالوگرافی کمی کودکان مبتلا به اختلال اضطرابی با کودکان بهنجار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 20، شماره: 2
79 مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی با بینش بالا ، پایین و افراد سالم (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 12، شماره: 2
80 مقایسه تاثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 10، شماره: 2
81 مقایسه تجارب گسستگی و دشواری در تنظیم هیجان در بیماران دارای افکار خودکشی و اقدام کننده به خودکشی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 12، شماره: 2
82 مقایسه متغیرهای مربوط به گستره آزمون رورشاخ در آزمودنی های سطوح عینی و انتزاعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 1، شماره: 1
83 مقایسه میزان خود کارآمدی، عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کم رویی و پرخاشگری در دانش آموزان دبیرستانی با سطوح جرات ورزی متفاوت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 3
84 مقایسه نتایج پاسخ دهی به آزمون رورشاخ در نمونه ۱۳ ساله غیر بالینی شهر قم با نمونه مشابه آن در نظام جامع اکسنر (۲۰۰۳) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 1
85 مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی تطبیق جنسیت داده و تطبیق جنسیت نداده (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 25، شماره: 3
86 مقایسه ی فعالیت سازماندهی ادراکی رورشاخ در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیرمبتلا (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 3، شماره: 4
87 مقایسه ی متغیرهای رورشاخ براساس نظام جامع اکسنر ( 2003) در گروه های سنی 7-5 ساله، 9 ساله، 10ساله، 11ساله، 12 ساله (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 4
88 مقایسه ی ویژگی های شخصیتی بین افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی با افراد سالم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 4، شماره: 2
89 مقایسه ی ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و زنان غیرمبتلا (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 2
90 نسخه های کوتاه سیاهه نشانه های بیماری (SCL): وارسی روایی و اعتبار (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 18، شماره: 1
91 نشانه-معناشناسی هستی محور: از برهم کنشی تا استعلا براساس گفتمان رومیان و چینیان مولانا (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
92 نقش خودکارآمدی و فاجعه آفرینی در پیش بینی افسردگی در بیماران درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 4
93 نقش واسطه ای خودکارآمدی درد و ترس از حرکت در تبیین رابطه بین درد مزمن و ناتوانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 6
94 نقش واسطه ای فاجعه آمیز کردن درد در رابطه بین شدت درد و ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 3، شماره: 1
95 وارسی پایایی آزمون رورشاخ در کودکان 10 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
96 وارسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه چهار سامانه ای اضطراب (FSAQ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 8، شماره: 2
97 ویژگی های روان سنجی مقیاس ترس از حرکت تمپا (Tampa) در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 2
98 هراس اجتماعی، سبکهای والدگری و کمال گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 25
99 همانندی ها و نا همانندی های جنسی در حسادت: مقایسه مردان و زنان در پاسخ به بی وفایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مدل ساختاری رابطه ذهن آگاهی اضطراب با واسطه اضطراب دلبستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
2 بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 بررسی اعتبار و پایایی سیاهه نشانگان روانشناختی (SCL-27) در نمونه های غیربالینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
4 بررسی تاثیر اضطراب دلبستگی بر اضطراب با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تنظیم غیرانطباقی هیجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
5 بررسی تأثیر دوره کوتاه مدت دعاکردن در موقعیت پذیرش هیجان بر میزان خلق و تهی شدن منابع من در نمونه غیر بالینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
6 تاثیر گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میل و برانگیختگی جنسی زنان دارای مشکلات بالینی (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید
7 تاثیر مداخله ی مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان توام با آموزش والدگری ذهن آگاهانه در ارتقاء کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مادران نوجوانان دارای نشانه های نقص توجه/ بیش فعالی و مشکلات رفتاری برونی سازی شده (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
8 تفاوت های جنسیتی در بازیابی از حافظه سرگذشتی در نمونه غیر بالینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
9 رابطه بین افسردگی و سرکوب فکر در نمونه غیربالینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
10 مدل ساختاری رابطه بین کمال گرایی و افسردگی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای ذهن آگاهی1 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
11 مقایسه سرکوب شناختی و سرکوب هیجانی در نمونه های غیربالینی زنان و مردان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
12 مقایسه متغیرهای گستره آزمون رورشاخ در نمونه ی 12 ساله غیربالینی ایرانی با نمونه اکسنر بر اساس نظام جامع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
13 مقایسه ی نتایج رورشاخ نمونه ی 12 ساله غیربالینی ایرانی با نتایج مشابه 10،9 و 11 ساله در متغیرهای تعداد پاسخ و گستره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی