دکتر محمدرضا شعیری

دکتر محمدرضا شعیری

دکتر محمدرضا شعیری

Dr. Mohamadreza Shoeiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آموزش والدین بر مبنای برنامه فرزندپروری مثبت (۳P) بر سلامت روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 4
2 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT) بر نشانه های درونی سازی شده ی کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 29
3 اثربخشی درمانگری شناختی‎‎رفتاری مبتنی بر برنامه مقابله‎ای کندال بر اختلال های اضطرابی: یک روی‎آورد فراتشخیصی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 45
4 اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه های نارسایی توجه/ فزون کنشی زیر آستانه تشخیص و مشکلات برونی سازی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 54
5 اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) در فرهنگ ایرانی: نشانه ها، علل و پیامدها (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 23، شماره: 6
6 Validity and Reliability of the Health Related Quality of Life Questionnaire (Kidscreen-۵۲) In a Sample of Iranian Students (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 3، شماره: 3
7 بررسی اثر کوتاه مدت آموزش برنامه فرزندپروری مثبت (۳P) بر تغییر شیوه های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 4
8 بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی برعواطف مثبت و منفی و نشانگان افسردگی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 1
9 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن در کاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 9
10 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر برنامه "Coping cat" در کاهش اضطراب کودکان ۱۰-۸ ساله مبتلا به اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 19
11 بررسی تاثیر دوره کوتاه مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی شدن من در نمونه غیربالینی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 5، شماره: 1
12 بررسی رابطه تحمل ابهام و توانش زبانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 2
13 بررسی ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت در یک نمونه غیربالینی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی نقش اجتناب تجربه ای در پیش بینی سلامت عمومی در جمعیت غیر بالینی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 3
15 بررسی نگرش دانشجویان الهیات نسبت به رشته الهیات و معارف اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 2
16 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس فاجعه آمیزی درد در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 25، شماره: 1
17 بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس کمال گرایی چندبعدی فراست (FMPS) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 1
18 پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 1
19 پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس مؤلفه‌های دشواری در تنظیم هیجان در بیماران انگاره‌پرداز خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 2
20 تاثیر آموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عواطف مثبت و شادکامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
21 تاثیر برنامه آموزشی مثبت نگری بر شادکامی و باورهای غیرمنطقی نوجوانان بزهکار (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 1، شماره: 1
22 تاثیر کار با گل بر پرخاشگری کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 10
23 رابطه سبک دلبستگی و پریشانی روان شناختی باتوجه به نقش واسطه ای ذهن آگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 1
24 رابطه سبک های دلبستگی ناایمن با انگاره پردازی خودکشی: بررسی نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان در نمونه ای از دانش آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
25 رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی با نگرانی در افراد مبتلا به نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 2
26 رابطه گرایش به تجربه چندش و حساسیت به چندش با علایم وسواس آلودگی/ شستشو در دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 2
27 راهبردهای شناختی در بیماران مبتلا به اضطراب-افسردگی مختلط و وسواس-بی اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 25
28 روابط ساختاری سبک دلبستگی با پریشانی روان شناختی: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 3
29 رهیافتی آسیب شناختی در گستره فرهنگ و خانواده: بررسی برون فکنی های افراد دچار اختلال ملال جنسیتی در آزمون رورشاخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 9، شماره: 1
30 ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسش نامه وسواسی جبری متمرکز بر همسر (PROCSI) ؛ پرسش نامه ای برای سنجش اختلال وسواسی جبری ارتباطی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 5
31 کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان: تفاوت های بهداشت روانی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، جنس و سن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 35
32 مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 1
33 معناداری بالینی تغییر در کارآزمایی های بالینی درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 1
34 مقایسه نتایج نمونه غیربالینی ۱۲ ساله ایرانی در شاخص های ترکیبی نظام جامع رورشاخ با نتایج نمونه اکسنر (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 3
35 مقایسه الکتروانسفالوگرافی کمی کودکان مبتلا به اختلال اضطرابی با کودکان بهنجار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 20، شماره: 2
36 مقایسه میزان خود کارآمدی، عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کم رویی و پرخاشگری در دانش آموزان دبیرستانی با سطوح جرات ورزی متفاوت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 3
37 مقایسه ی فعالیت سازماندهی ادراکی رورشاخ در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیرمبتلا (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 3، شماره: 4
38 مقایسه ی متغیرهای رورشاخ براساس نظام جامع اکسنر ( 2003) در گروه های سنی 7-5 ساله، 9 ساله، 10ساله، 11ساله، 12 ساله (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 4
39 مقایسه ی ویژگی های شخصیتی بین افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی با افراد سالم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 4، شماره: 2
40 مقایسه ی ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و زنان غیرمبتلا (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 2
41 نشانه-معناشناسی هستی محور: از برهم کنشی تا استعلا براساس گفتمان رومیان و چینیان مولانا (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
42 نقش خودکارآمدی و فاجعه آفرینی در پیش بینی افسردگی در بیماران درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 4
43 نقش واسطه ای خودکارآمدی درد و ترس از حرکت در تبیین رابطه بین درد مزمن و ناتوانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 6
44 نقش واسطه ای فاجعه آمیز کردن درد در رابطه بین شدت درد و ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 3، شماره: 1
45 وارسی پایایی آزمون رورشاخ در کودکان 10 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
46 ویژگی های روان سنجی مقیاس ترس از حرکت تمپا (Tampa) در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 2
47 هراس اجتماعی، سبکهای والدگری و کمال گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مدل ساختاری رابطه ذهن آگاهی اضطراب با واسطه اضطراب دلبستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
2 بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 بررسی اعتبار و پایایی سیاهه نشانگان روانشناختی (SCL-27) در نمونه های غیربالینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
4 بررسی تاثیر اضطراب دلبستگی بر اضطراب با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تنظیم غیرانطباقی هیجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
5 بررسی تأثیر دوره کوتاه مدت دعاکردن در موقعیت پذیرش هیجان بر میزان خلق و تهی شدن منابع من در نمونه غیر بالینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
6 تاثیر گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میل و برانگیختگی جنسی زنان دارای مشکلات بالینی (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید
7 تاثیر مداخله ی مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان توام با آموزش والدگری ذهن آگاهانه در ارتقاء کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مادران نوجوانان دارای نشانه های نقص توجه/ بیش فعالی و مشکلات رفتاری برونی سازی شده (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
8 تفاوت های جنسیتی در بازیابی از حافظه سرگذشتی در نمونه غیر بالینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
9 رابطه بین افسردگی و سرکوب فکر در نمونه غیربالینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
10 مدل ساختاری رابطه بین کمال گرایی و افسردگی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای ذهن آگاهی1 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
11 مقایسه سرکوب شناختی و سرکوب هیجانی در نمونه های غیربالینی زنان و مردان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
12 مقایسه متغیرهای گستره آزمون رورشاخ در نمونه ی 12 ساله غیربالینی ایرانی با نمونه اکسنر بر اساس نظام جامع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
13 مقایسه ی نتایج رورشاخ نمونه ی 12 ساله غیربالینی ایرانی با نتایج مشابه 10،9 و 11 ساله در متغیرهای تعداد پاسخ و گستره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی