دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی

دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی

Dr. Seyed Mohamad Seyed Mirzaei

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتخاب اهدای تخمک: راهی برای رسیدن به مادری (مطالعه پدیدارشناختی تجربه زنان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
2 بررسی تاثیر کرونا بر چشم انداز سازمان تامین اجتماعی ایران و تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 5، شماره: 1
3 بررسی تطبیقی توسعه موزون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تاکید بر ضرورت جمعیت منضبط و با اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 20، شماره: 62
4 بررسی جامعه شناختی فاکتورهای زمینه ساز خانواده و مدرسه درگرایش دختران نوجوان به کژرفتاری جنسی و اعتیاد به مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 3
5 بررسی جامعه شناختی مقایسه مدیریت بدن بین زنان و مردان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 4، شماره: 15
6 بررسی چشم انداز سازمان تامین اجتماعی با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 8، شماره: 30
7 بررسی درک معنایی تداوم و تغییر خانواده (مطالعه موردی: شهر مریوان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
8 بررسی رابطه ی بین مهارت های زندگی و طلاق عاطفی(مورد مطالعه: افراد متاهل شهر شیراز در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 9، شماره: 36
9 تحلیل SWOT برای سازمان تامین اجتماعی با هدف تدوین چشم انداز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 4، شماره: 1
10 تحلیل توانمندسازی زنان روستایی در تولید مصنوعات صنایع دستی، مورد مطالعه دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 36
11 تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین ۲۰ تا۵۰ ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 36
12 تحلیل جامعه شناختی علل و پیامدهای خشونت خانگی (مورد مطالعه: شهرهای زلزله زده تازه آباد و جوانرود) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
13 تحلیلی بر عوامل موثر در اشتغال بهینه زنان در حوزه کشاورزی (مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان سردشت) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 10، شماره: 1
14 تحولات توسعه شهری در ۲۰ ساله گذشته شهر تهران از منظر جامعه شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
15 تدوین مدل مفهومی توانمندسازی زنان روستایی با استفاده از نظریه داده بنیان (مورد مطالعه: دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 13، شماره: 3
16 عوامل موثر بر اشتغالزایی زنان در مصنوعات صنایع دستی روستایی در حوزه کشاورزی، مطالعه موردی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 49
17 فهم تجربه زیسته طرد اجتماعی در بین فقرای روستایی استان ایلام: رویکردی کیفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 5، شماره: 16
18 کیفیت زندگی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در سالمندان شهرستان آمل (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 29، شماره: 178
19 مسائل اخلاقی انتخاب جنسیت جنین با دلایل غیر پزشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 6، شماره: 4
20 مطالعه تجربه اجتماعی ازخودبیگانگی در زنان و ارائه راهبردهای برای رهایی از آن (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 18، شماره: 3
21 مطالعه کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 27
22 معنا بخشی به زندگی و مولفه های موثر در آن ( مطالعه موردی، مردان سالمند منطقه ۲۱ تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 5، شماره: 18
23 واکاوی دلالت های معنایی ازدواج نزد جوانان (مطالعه موردی: جوانان مجرد ساکن شهر تهران سال ۱۳۹۶) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان درک و فهم زنان از باروری و عوامل اثر گذار بر آن با تاکید بر قومیت، نزد زنان شاغل ادارات شهر کرج در سال 1395 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت