دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی

Dr. Aliakbar Gorji

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیبشناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 17
2 آمبودزمان: هم سنجی سامانه های ایران، فرانسه و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 57
3 آموزه ی نهادی قانون، آخرین راه کار پوزیتیویسم برای نظریه ی نظام حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 25، شماره: 82
4 ارزیابی مبانی نظارت بر کیفیت قانونگذاری از سوی شورای نگهبان (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 103
5 اساس دار شدن دولت ایران در خیالات ملکم خان قانونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی دوره: 1، شماره: 3
6 اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 8، شماره: 4
7 استقلال قضایی به مثابه پیش شرط توسعه حقوق شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
8 اصل حکومت بر سرنوشت اقلیت های دینی در حقوق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 3
9 اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 5
10 اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 96
11 التزام به حقوق جوانان: فرصتی برای تحقق چشم انداز افق ۱۴۰۴ ه. ش. (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 20
12 الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 26، شماره: 101
13 بازبینی نظام سیاسی ایران در پرتو تعاریف کلاسیک و نوین از نظام نیمه ریاستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 3، شماره: 6
14 بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن (رویکرد جامعه شناسی سیاسی در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 6
15 بررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 6، شماره: 10
16 بررسی رویکردهای حاکمیت قانون برای اعمال فیلترینگ در فضای مجازی با بحران ها و تهدیدهای اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
17 بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی، سیاست و کارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 50
18 بررسی معیار مشروطیت در دولت مدرن و جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 16
19 تبعیض مثبت : تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 55
20 تبلور اصل عدالت اجتماعی در رویه ی قضایی: نقش دیوان عدالت اداری در پاسداشت حقوق مربوط به تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 2، شماره: 4
21 تحلیلی بر جایگاه حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 40
22 تضمین قضایی و اخلاقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 2
23 چیستی هنجار در ساحت نظم اجتماعی و نظم حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
24 حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان دوره: 2، شماره: 2
25 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 85
26 حوزه ها و محدودیت های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 16
27 خانواده گرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 10، شماره: 40
28 خواست تعدیل قدرت در کردار سیاسی نخبگان پیشا مشروطه (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 13، شماره: 51
29 دلایل موجهه ی اولویت های استخدامی ایثارگران و کهنه سربازان در حقوق ایران و امریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 7، شماره: 14
30 رسیدگی به اختلافات گمرکی در پرتو مقررات اقتصادی و ملاحظات اخلاقی بازار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 4
31 رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 62
32 سنجش قضاوت جمعی؛ نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 1
33 سنخ‌شناسی نگرش خبرگان قانون اساسی سال 1358 به رسانه‌های جمعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 27، شماره: 57
34 سویه های اخلاقی در مسئولیت مدنی دولت ها متناسب با نقش آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 12، شماره: 4
35 شرایط علمی ولی فقیه در نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 9، شماره: 18
36 شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 82
37 صلاحیت گزینشی ماموران انتظامی در مدیریت آزادی اجتماعات (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
38 صلاحیت های شوراهای محلی و اصول حاکم بر ارتقای کارکرد آنها در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی شوراهای اسلامی شهر و روستا (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 3
39 صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 61
40 طراحی مدل راهبردی چالش های صنعت نفت ایران از منظر مبارزه با فساد و تحقق حاکمیت قانون (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 56
41 ظرفیت استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
42 عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
43 قبای نظام حقوقی شایسته سالاری بر قامت کرامت انسانی به عنوان مفهومی اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 2
44 گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 56
45 مداخله دولت در صنعت خودروسازی با تاکید بر مولفه های مدیریت توسعه پایدار کشوری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
46 مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 22، شماره: 68
47 مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 59
48 نظارت بر کیفیت قوانین در رویه ی شورای نگهبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 18
49 نظارت نهاد پاسدار قانون اساسی بر شفافیت قوانین مطالعه تطبیقی شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 4
50 نقش شورا در مدیریت امور عمومی؛ تصمیم گیر یا تصمیم ساز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 13
51 نقش صلاحیت گزینشی در تمشیت امور اداری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 4
52 نقش نهادهای قضایی در توسعه و امنیت اقتصاد سیاسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 5
53 واکاوی تاریخی نظریه ی تعدیل قدرت در کشاکش مطلقه گرایی و مشروطه خواهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 3
54 واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصل محرمانه بودن مکاتبات اداری در حقوق ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
2 اصل محرمانه بودن مکاتبات اداری در حقوق ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی
3 اصل محرمانه بودن مکاتبات اداری در حقوق ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
4 گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
5 نظارت مالی دولت بر شوراهای اسلامی و شهرداری ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)