دکتر ناصر حافظی مقدس

دکتر ناصر حافظی مقدس هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ناصر حافظی مقدس

Dr. Naser Hafezi moghaddas

هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری(مطالعه موردی استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
2 اثرات زیست محیطی معدن کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 75
3 ارائه مدل هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی(Cc) در خاک های ریزدانه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 3
4 ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و ویژگی های ژئوتکنیکی افیولیت ها (مطالعه موردی: افیولیت های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 4
5 ارتباط بین ویژگی های سنگ شناسی، فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک های سازند ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 34
6 ارزیابی اثرات آبرفت و طبقه بندی زمین در شهر مشهد براساس روش نسبت طیفی امواج خرد لرزه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 1، شماره: 1
7 ارزیابی پهنه های فرار آب از سد استقلال میناب (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 4
8 ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب در وقوع زمین لغزش ( مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 12
9 ارزیابی حریم گسلش در مناطق شهری (مطالعه موردی گسل جنوب مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 15، شماره: 2
10 ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 1
11 ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 3
12 ارزیابی خطر گسلش و رده بندی گسل های فعال اطراف سد شهید رجایی ساری براساس میزان فعالیت (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 1
13 ارزیابی روش های گوناگون درون یابی به منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
14 ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست محیطی فلزات سنگین در خاک های حاصل از شیست های گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
15 ارزیابی شاخص شکنندگی S۲۰ سنگ آهک و بررسی عوامل موثر بر آن در حالت خشک و اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 3
16 ارزیابی ضخامت آبرفت در شهر مشهد بر اساس بررسی های میکروترمور (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 1
17 ارزیابی فرونشست زمین بهکمک تلفیق روش تداخلسنجی راداری و اندازهگیریهای میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 3
18 ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 4، شماره: 1
19 ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 6، شماره: 1
20 ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری نهشته های کواترنری و توده سنگ های رسوبی ساختگاه سد نرگسی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 1
21 ارزیابی ویژگیهای مهندسی سنگها و پیشنهاد معیار انتخاب مصالح سنگی برای احداث موج شکنهای توده سنگی در سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 66
22 الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 1
23 Landfill Siting for Municipal Waste: A Case Study in Ardebil (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 3
24 Spatial variability analysis of subsurface soil in Mashhad city, NE Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 50، شماره: 2
25 The role of geological factors on the destruction of Bam city due to the recent earthquake (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 3، شماره: 4
26 برآورد کلی جهات تنش اصلی و بردار لغزشی چیره در محدوده کوه بیرک (جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان- ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در علوم زمین دوره: 5، شماره: 14
27 بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین دست محل دفن زباله های شهری اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 3
28 بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS۱) (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 2
29 بررسی اثرهای محیط زیستی سازند گچساران در دشت میداوود، شرق خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 1
30 بررسی انحلال و زوال پذیری نمونه هایی از سنگ های ساختمانی در محلول های اسید سولفوریک و اسید نیتریک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 80
31 بررسی بی هنجاری های فروسرخ حرارتی (TIR) قبل از زلزله ۲۳ مهرماه ۱۳۸۳ راور کرمان (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 4
32 بررسی تاثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 2، شماره: 2
33 بررسی تاثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 3
34 بررسی تاثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل های آماری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 3
35 بررسی تاثیر کانی شناسی بر مقاومت سنگهای شیستی در معدن طلای موته (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 15، شماره: 3
36 بررسی تغییرات توپوگرافی در اثر معدنکاری سطحی با استفاده از تداخل سنجی راداری روشSBAS (مطالعه موردی:معدن سنگ آهن سنگان خواف( (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 15، شماره: 3
37 بررسی تغییرات توپوگرافی معادن روباز با استفاده از تداخل سنجی راداری الگوریتم PS - مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان خواف (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 120
38 بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه ارتکند ناشی از پساب مزارع پرورش ماهی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 4
39 بررسی خصوصیات مهندسی خاک های شهر کرمان و عوامل موثر بر میزان رمبندگی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 1
40 بررسی داده های سرعت موج برشی و برآورد عمق لازم برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 4
41 بررسی رفتار خزشی نمونه هایی از سنگ گچ سازند گچساران در شرایط دمای محیط و دمای پوش سنگ (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 6، شماره: 1
42 بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی دوره: 2، شماره: 2
43 بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 1
44 بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تاثیر آنها بر کیفیت آب سد (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 1
45 بررسی عوامل موثر بر هیدروژیوشیمی آبخوان زاهدان با استفاده از روش های تحلیل عاملی،نمایه های اشباع و نمودارهای ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
46 بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تاثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک ها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 3
47 بررسی مکانیسم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 1
48 بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 3
49 پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و مدل آماری دو متغیره ارزش اطلاعات و تراکم سطح در حوضه آبخیز گلورد نکا، مازندران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
50 تخمین پارامترهای ژئومکانیکی، تجزیه و تحلیل تنش های برجا، و تعیین پنجره وزن بهینه گل با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 5، شماره: 4
51 تخمین مدول یانگ استاتیکی و مقاومت تراکمی تک محوری بر اساس خصوصیات فیزیکی و دینامیکی سنگ آهک سازند آقچاگیل در حوضه خزر (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 3
52 تعیین آسیب پذیری آبخوان اردبیل با استفاده از روش دراستیک در GIS (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 3
53 تعیین تنشهای برجا و بررسی پتانسیل فعالیت مجدد شکستگی ها و گسل ها جهت تزریق CO۲ برای ازدیاد برداشت نفت در میدان نفتی گچساران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 14، شماره: 3
54 تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 3
55 تعیین واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوریتم های بدون نظارت یادگیری ماشین مبتنی بر نگاره های چاه های نفتی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 4، شماره: 4
56 زلزله های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون۳ (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 3
57 شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدلسازیژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی و تنوع ویژگیهای ساختاری میدان نوروز (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 26، شماره: 5
58 شناسایی مناطق مستعد دفن پسماندهای ویژه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 12، شماره: 3
59 شناسایی و طبقه بندی مناطق گردوغباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده ی MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 1
60 طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدل سازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 3
61 کاربرد روش موازنه فشار تزریق و فشار سطح آب مخزن در کنترل نشتی سد زاوین (استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 7، شماره: 3
62 کاربرد مدل های پیشرفته یادگیری ماشین جهت پیش بینی رخساره های سنگی در یکی از میدان های نفتی جنوب ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 6، شماره: 4
63 کاربرد نقشه های زمین شناسی مهندسی در برنامه ریزی کاربری زمین؛ مطالعه موردی منطقه چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 72
64 مدل زمین شناسی مهندسی سواحل باختری دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
65 مدل سازی سه بعدی ژئومکانیکی با استفاده از نشانگرهای لرزه ای (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1398، شماره: 172
66 مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 1
67 مطالعه ژئومورفولوژی مهندسی رودخانه سیستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 1
68 مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ دانه های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 2
69 مکانیابی محل دفن زباله های شهری در شهر گلپایگان با استفاده از سیستم GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 6، شماره: 1
70 مکانیابی مسیر راه بندبن -لایی در جنوب نکا با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزار بندی و رفتار نگاری سدهای خاکی و بررسی نفوذ آب از تکیه گاه ، بدنه و فونداسیون (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
2 اثر جاذبه ماه و خورشید بر وقوع زمین لرزه ها در زون های (دریافت مقاله) نخستین همایش پیش یابی زلزله
3 اثر خصوصیات مهندسی خاک در میزان فرسایش بادی در دشت سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
4 اثر سد الغدیر ساوه بر روی کمیت منابع آب زیر زمینی دشت ساوه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
5 اثر فرسایشآبی و باد بر سکونتگاه ها سیستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
6 اثرات توسعه شهری بر کیفیت منابع آب شهر کرمان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
7 اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهرکرمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 اثرات توسعه شهری برآلودگی نیترات در آبخوان دشت یاسوج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
9 اثرات زمین لرزه 5 دیماه 1382 بم بر روی قناتهای منطقه (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 اثرات زیست محیطی سد الغدیر ساوه در ایجاد زمین لرزه های القائی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 ارایه روابط تجربی بین مقاومت تراکمی تک محوری و پارامترهای دینامیکی سنگ آهک سازند آقچاگیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
12 ارایه مدل مکانیکی زمین جهت اهداف ژیومکانیکی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
13 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت یاسوج به روش دراستیک با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
14 ارزیابی آلودگی رواناب شهری در مناطق ورودی، داخلی و خروجی به فلزات سنگین: مطالعه موردی شهر نیشابور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
15 ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) محل دفن پسماندهای خطرناک مرجع در ایران مرکزی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهادرمناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
17 ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 ارزیابی اثرات زیست محیطی گزینه های منتخب احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 ارزیابی اثرات زیست محیطی مجموعه گردشگری ابرآکواریوم شاندیز- ابرده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
20 ارزیابی اثرات زیست محیطی مجموعه گردشگری ابرآکواریوم شاندیز-ابرده به روش ماتریس لئوپولد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
21 ارزیابی اثرات زیستمحیطی مکان دفن پسماندهای شهری مطالعه موردی شهرستان گلپایگان (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
22 ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس عسلویه (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
23 ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرائی در شهر آستانه گیلان در اثرزلزله و براساس آزمایش نفوذ استانداردSPT (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
24 ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
25 ارزیابی پایداری شیب های سنگی در آزاد راه خرم آباد-پل زال (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
26 ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
27 ارزیابی پتانسیل روانگرایی در عسلویه با استفاده از داده های میکروترمور (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
28 ارزیابی پریود بنیادی و شاخص اسیب پذیری برخی از پلهای شهر مشهد با استفاده از میکروترمور (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
29 ارزیابی پریود تشدید و ضریب تقویت آبرفت با استفاده از داده های میکروترمور مطالعه موردی شهرستان زابل (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
30 ارزیابی پهنه های فرار آب در سد خاکی دامغان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
31 ارزیابی تناسب مکان دفن زباله شهرستان زابل با استفاده از اندیکس اولکنو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
32 ارزیابی تناسب مکان دفن زباله شهرستان زابل با استفاده از اندیکس اولکنو (مطالعه موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
33 ارزیابی خصوصیات سنگهای آهکی تخریبی و فسیلی مورد استفاده در برخی از موج شکن های جنوب کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
34 ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک ساختگاه مجتمع تجاری اقامتی ضامن مشهد مقدس (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
35 ارزیابی خصوصیات مقاومتی سنگ آهک سازند داریان با استفاده از آزمایشات ساده و غیرمخرب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
36 ارزیابی خصوصیات مقاومتی و دوام داری سنگ‌های آذرین براساس اندازه دانه‌ها (مطالعه موردی موج شکن شهید رجایی) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
37 ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان: مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 ارزیابی دقت خصوصیات مهندسی خاک چهار شرکت ژئوتکنیکی در مشهد براساس روش های آماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
39 ارزیابی ریسک فرونشست زمین درمحدوده شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
40 ارزیابی زمینشناسی مهندسی ساختگاه سد گلستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
41 ارزیابی زیست محیطی گزینه های پیشنهادی محل دفن پسماند های ویژه در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
42 ارزیابی ژئوتکنیکی ساختگاه سد کوثر (نومل) در استان گلستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
43 ارزیابی ساختار سرعتی موج برشی در غرب مشهد به روش آرایه میکروترمورها (ReMi) و مقایسه آن با داده های درون گمانه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 ارزیابی سرعت موج برشی براساس عدد نفوذ استاندارد و دقت نتایج در گستره شهر مشهد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
45 ارزیابی شاخص اسیب پذیری عرشه برخی از پل های شهر مشهد با استفاده ازمیکروترمور (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
46 ارزیابی شاخصآسیبپذیر ساختگاه در شمال شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
47 ارزیابی شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) ابزاری برای اولویت بندی در تعیین محل مناسب دفن پسماندهای خطرناک مرجع در ایران مرکزی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 ارزیابی ضخامت آبرفت و عمق سنگ کف در بخش جنوبی شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
49 ارزیابی علل زمین شناختی فرونشست زمین در دشت مشهد و اثرات آن بر شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
50 ارزیابی غلظت فسفر در خاک حاشیه جاده استان گلستان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
51 ارزیابی فرونشست زمین در اثر اشباع شدگی در خاک های ریزدانه مناطق مرکزی شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
52 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سنگدانه های طبیعی برای کاهش تبخیر از مخازن آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 ارزیابی قابلیت رمبندگی خاکهای لسی شمال کلاله و خطارت ناشی از آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 ارزیابی کمی و کیفی رواناب های سطحی غرب شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
55 ارزیابی مخاطرات زمین شناختی دشت سیستان با استفاده از GIS و 3TIER (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
56 ارزیابی مدیریت نخاله های ساختمانی در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
57 ارزیابی مسیر گسل جنوب مشهد با استفاده از تحلیل جهت داری میکروترمورها (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
58 ارزیابی منشاء و مسیر حرکت توفان گرد و غباری 13 لغایت 17 تیر ماه 1388 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
59 ارزیابی میزان خورندگی خاک از طریق اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی خاک (مطالعه موردی منطقه ویژه پارس) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
60 ارزیابی نفوذ پذیری ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
61 ارزیابی نفوذپذیری توده سنگ ساختگاه سد آغ چای با استفاده از نتایج آزمایشات لوژان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
62 ارزیابی نفوذپذیری تودههای سنگی و فرار آب از مخزن سد میناب با استفاده از مدل تجربیHC (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
63 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد نرگسی با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویهSPI) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
64 ارزیابی نقش ویژگی های پتروگرافی در دوام و مقاومت سنگهای آذرین(مطالعه موردی موج شکن شهید رجایی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
65 ارزیابی وضعیت موجود مدیریت پسمانددرشهررامهرمز (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
66 ارزیابی هوازدگی نهشته های لسی فلات لسی ایران مطالعه موردی حوضه قرناوه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
67 ازریابی صحرایی، آزمایشگاهی و پتروگرافی عملکرد سنگهای لوماشلی (مطالعه موردی موجشکن کنگ، استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
68 استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
69 استفاده از سرعت موج P جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی پرکاربردترین سنگ نمای آهکی در شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
70 استفاده بهینه از روان آب شهری و پساب آب شیرین کن شهر زاهدان به منظور ارتقا منظر شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
71 اکتشاف گسل های پنهان به روش مقاومت سنجی الکتریکی در منطقه توس مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
72 امکان سنجی استفاده از پساب شهری و تصفیه خانه آب شهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
73 انتخاب گزینه نهایی محل دفن پسماند در شهر نکا بر اساس روش ارزیابی شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
74 اندازه گیری ویژگی های ریز ساختاری لس های استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
75 اولویتبندی پهنه های انتخابی جهت احداث لندفیل شهری با استفاده از ارزیابی شباهت به گزینه ایده آل ( TOPSIS )مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
76 اهمیت ارزیابی خطرات لرزه ای در توسعه شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
77 اهمیت شناسایی لغزشهای قدیمی در مطالعات مکان یابی پروژه های سدسازی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
78 ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس Microsoft Access (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
79 بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و اثرات آن در مرکز شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
80 برآورد پروفیل سرعت موج برشی بر اساس وارون سازی داده های روش تک ایستگاهی مایکروترمور ( مطالعه موردی جنوب شهر مشهد) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
81 برآورد خطرزمینلرزه در ساختگاه سد استقلال میناب به روش احتمالاتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
82 برآورد مساحت سازندهای مخزن سد گتوند و تغییرات کیفی آب سد در ترازهای مختلف پس از آبگیری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
83 برآورد منحنی دانه بندی خاک دانهای بر اساس تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
84 برآوردپاسخ لرزه ای ساختگاه رسوبی توسط ریزارتعاشات تک ایستگاهی مطالعه موردی ایرانشهر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
85 بررسی آماس پذیری مارن های سازند آغاجاری در منطقه عسلویه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
86 بررسی آنومالی های مادون قرمز حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
87 بررسی اثر تخلخل نرم بر رفتار الاستیک سنگ مخازن کربناته در مقیاس آزمایشگاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری
88 بررسی اثر شکل دانه ها در منحنی دانه بندی به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
89 بررسی اثر کانی شناسی و بافت بر روی سرعت گذر امواج الاستیک درون سنگ مخازن کربناته در شرایط خشک و اشباع در مقیاس آزمایشگاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری
90 بررسی اثرات زیست محیطی توسعه شهر بر آبخوان و منابع آب مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
91 بررسی اثرات سد شهید رجائی بر آبخوان دشت ساری - نکا (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
92 بررسی احتمال وجود گسل با استفاده از داده های نقطه میانی مشترک ژئورادار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
93 بررسی افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد جهت ایجاد ترک های کششی و فرونشست (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
94 بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه سیستان با استفاده از شاخصهای ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
95 بررسی اماری زلزله های القایی ناشی از آبگیری سد کرخه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
96 بررسی پارامتر های موثر در ریزگرد و آلودگیهوای شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا
97 بررسی پارامترهای نشست پذیری نهشته های آبرفت شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
98 بررسی پتانسیل روانگرایی رسوبات آستانه اشرفیه با استفاده خصوصیات میکروسکوپی و دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
99 بررسی تاثیر شاخص دوام بر ویژگی های مکانیکی ماسه سنگ های سازند نیزار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
100 بررسی تاثیرمحیط رسوبی برخصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهرکرمان (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
101 بررسی ترکیب و تغییرات فصلی شیرابه زباله جامد شهری شهرستان آمل (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
102 بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاکSPT)در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
103 بررسی تغییرات کیفی آب موجود در فرازبند سد گتوند علیا (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
104 بررسی تقلیل کیفیت آب در بعضی قسمتهای آبخوان کردکوی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
105 بررسی توالی پس‌لرزه‌ها و توزیع مکانی و زمانی آنها در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
106 بررسی جایگاه دفن فعلی زباله های شهری اردبیل بر اساس شاخص های محیطی و عملیات اجرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
107 بررسی حرکات دامنه ای در محدوده مخزن سد شهید رجائی ساری (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
108 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی توده سنگهای مارنی ساختگاه سدنرگسی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
109 بررسی خصوصیات مقاومتی سنگ آهک سازند آقچاگیل در استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
110 بررسی خصوصیات مهندسی مارن های پلیستوسن دشت مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
111 بررسی خصوصیات مهندسی ماسه سنگ های سازند نیزار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
112 بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی شمال شرق شهر مشهد (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
113 بررسی خطواره های جنوب استان سیستان و بلوچستان (چابهار) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
114 بررسی خواص ژئومکانیکی سنگ های شیستی (مطالعه موردی معدن طلای موته) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری
115 بررسی رابطه بین تاثیر جریان رودخانه بر خصوصیات فیزیکی ذرات خاک در شبیه سازی پدیده روانگرایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
116 بررسی رابطه بین خصوصیات زمین ریخت شناسی و تشکیل فروچاله ها در حوزه آبریز قرناوه در استان گلستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
117 بررسی رابطه تجربی بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در گستره شهر مشهد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
118 بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
119 بررسی روابط همب ستگی بین سرعت امواج فشاری و برخی خصوصیات فیزیکی سنگ آهک سازند مزدوران (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
120 بررسی روند توسعه شهر اهواز و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
121 بررسی روند فرونشست زمین در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
122 بررسی زمان رخداد زمین لرزه ها در ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش پیش یابی زلزله
123 بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی مطالعه موردی شهرستان مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
124 بررسی زمین شیمی زیست محیطی چشمه های آب گرم دامنه شرقی آتشفشان سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
125 بررسی شبکه فاضلاب شهری اهواز با تکیه بر مباحث زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
126 بررسی شواهد صحرایی لوله زایی چاه ها و مقایسه آن با نرخ فرونشست دشت مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
127 بررسی صحت میزان آسیبپذیری با توجه به میزان نیترات سفره های آب زیرزمینی در نواحی شهری با استفاده از روش GIS (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
128 بررسی علل فرونشست زمین در مسیر راه آهن کرمان - مشهد در محدوده بلاک نمکی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
129 بررسی عملکرد مته های دستگاه T,B,Mدر حفاری زیرزمینی شهری در سنگهای آذرین،توسط آزمایش سایش سرشار (Cerchar) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
130 بررسی فرکانس غالب خاک در شهر خلیل آباد با استفاده از مایکروترمورها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
131 بررسی کارایی و تکرارپذیری ابزار مکینتاش پروب جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
132 بررسی کمی و کیفی پساب استخرهای آبگرم سرعین (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
133 بررسی کیفی آب‌های زیرزمینی در پایین دست محل دفن زباله شهر مشهد (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
134 بررسی کیفیت آب زیرزمینی جهت مصارف شرب در حوضه آبریز اسفراین (استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
135 بررسی کیفیت رواناب شهر نیشابور از لحاظ مصارف کشاورزی، شرب و صنعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری
136 بررسی گرد و غبار ناشی از سد باطله کارخانه آلومینای جاجرم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
137 بررسی لرزه خیزی گسل توس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
138 بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه ویژه پارسجنوبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
139 بررسی مخاطرات ژئوتکنیکی خاکهای لسی شمال کلاله و روش های بهسازی آن با نگرش بر پروژه های راهسازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
140 بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
141 بررسی معیارهای گسیختگی و کیفیت توده سنگ های اولترامافیک جنوب مشهد با استفاده از نرم افزار Roclab 1.031 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
142 بررسی مقدماتی زمین لغزه واقع در شمال شرق بخش ترک شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
143 بررسی منابع آلوده کننده ی آب سد مخزنی زاوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
144 بررسی مورفوتکتونیک تاقدیس بورخ در شمال شهرستان بستک (زاگرس) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
145 بررسی مورفولوژی و تعیین قسمت های ناپایدار رودخانه سیستان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
146 بررسی میزان آلودگی خاک در محل های دفن زباله شهری شهرستانهای استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
147 بررسی ناپایداری شیبی در دره ابرده – زشک (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
148 بررسی نشت آلاینده ها از سد باطله کارخانه آلومینای جاجرم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
149 بررسی نفوذ آب شور دریای خزر در آبخوان کردکوی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
150 بررسی واگرایی و قابلیت فروریزی لسهای شمالغرب سرخس (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
151 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی رسوبات شهر خاش با نگرشی بر خصوصیات دینامیکی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
152 بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سازندهای شیلی و مارنی استان فارس برای تولید مصالح سبکدانه و ارزیابی اولیه از مصالح سبکدانه تولیدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
153 بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز اسفراین (استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
154 به کار گیری روش سلسله مراتبی تحلیلی AHP در مکانیابی تغدیه مصنوعی در شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
155 پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
156 پایداری آب از طریق استفاده بهینه از منابع آب غیر متعارف در شهر زاهدان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
157 پهنه بند شاخصآسیبپذیر زمین در حاشیه گسل جنوب مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
158 پهنه بندی آلودگی سرب وروی دراستان خراسان شمالی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
159 پهنه بندی اولیه منابع سنگی جنوب کشور جهت کاربرد در احداث موج شکن ها (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
160 پهنه بندی بافت خاک درگستره شهر شاهرود (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
161 پهنه بندی بافت و خاک رسوبی شهر آستانه با استفاده از نرم افزار RockWorks (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
162 پهنه بندی خطر ریزش سنگی در شمال شهر شاهرود (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
163 پهنه بندی خطر ریزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
164 پهنه بندی خطر زمین لرزه در طول مسیر آزادراه خرم آباد پل زال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
165 پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
166 پهنه بندی خطر فرسایش در شمالغرب سرخس با استفاده از GIS و روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
167 پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
168 پهنه بندی خطر لغزش در مسیر ساری - کیاسر (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
169 پهنه بندی دشت قره ضیالدین با نگرشی بر تاثیرات بارندگی بر روی تراز سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
170 پهنه بندی ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
171 پهنه بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC وGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
172 پهنه بندی فرسایش بادی با استفاده از خصوصیات مهندسی در دشت سیستان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
173 پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم) (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
174 پهنه بندی میانگین سرعت موج برشی در حاشیه ی جنوبی شهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
175 پهنهبندی نسبی پتانسیل لرزهزایی در محدوده سد شهید رجایی ساری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
176 پیشبینی تاثیر اجرای طرح فاضلاب بر سطح آب زیرزمینی ،مطالعه موردی:آبخوان شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
177 پیش‌بینی زلزله در ایران با بهره‌گیری از باندهای حرارتی تصاویر ماهواره‌ای: مطالعه موردی زلزله 1٬383 واور (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
178 تاثیر پرده آب بند بر میزان دبی نشت از پی سد خاکی دامغان با استفاده از نرم افزار seep/w (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
179 تاثیر شرایط زمین شناسی و تکتونیک بر میزان تخریب شهر بم در اثر زمین لرزه 5 دیماه 1382 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
180 تاثیر شیرابه ناشی از دفن زباله جامد شهری شهرستان آمل برمنابع آبی اطراف آن (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
181 تاثیر فرونشست زمین بر کیفیت آب های زیرزمینی دشت مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
182 تحلیل پایداری رخنمونهای سنگی تونل پوزه خون با استفاده ازنرم افزار راک پک سه Rock pack III (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
183 تحلیل خطر زمین لرزه ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
184 تحلیل داده های ایستگاه های غبار سنجی شهر مشهد و مقایسه آن باشرایط زمین شناسی (دریافت مقاله) همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا
185 تحلیل مقدماتی الگوی شکستگی های سازند مزدوران در زون گسلی کارده،شمال شرق مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
186 تحلیل هندسی تاقدیس بورخ درزاگرس چین خورده - رانده و برآورد بستگی قائم و افقی گروه دهرم آن (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
187 تخمین شاخص شکنندگی سنگ های گرانیتوئیدی با استفاده ازخصوصیات فیزیکی و شاخص بار نقطه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
188 تخمین قابلیت انتقال با استفاده از لاگ های حفاری در دشت مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
189 تخمین مقاومت فشاری تک محوری براساس آزمایشات ساده و غیرمخرب در سنگ های گرانیتوئیدی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
190 تشدید امواج لرزه ای در آبرفت در سطح شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
191 تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحهای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
192 تعیین حریم گسلش در بخش خاوری گسل خزر، استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
193 تعیین خصوصیات مهندسی خاک های دشت سیستان با استفاده ازکاوشگردینامیکی DCP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
194 تعیین رژیم تنش در یکی از چاه های دشت آبادان (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
195 تعیین روابط تجربی بین داده های ژیوالکتریک و پارامترهای ژیوتکنیکی ( با تاکید بر پارامترهای نشست) در شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
196 تعیین سرعت موج برشی ساختگاه به روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی ( مطالعة موردی در محوطة دانشگاه صنعتی شاهرود ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
197 تعیین سطح لغزش با مدلسازی معکوس دو بعدی داده های مقاومت ویژه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
198 تعیین مدل ژئومکانیکی مخزنی بنگستان در یکی از چاه های نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
199 تعیین مسیر تقریبی پهنه گسلی جنوب مشهد براساس داده های میکروترمور (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
200 تلفیق پارامترهای استاتیکی سطحی سازند داریان با نگاره های چاه پیمایی آن جهت تخمین پارامترهای مقاومتی در عمق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
201 تهیه بانک داده های ژئوتکنیک لرزه ای شهر مشهد در محیط WebGIS (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
202 تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
203 تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی پریود غالب خاک در شهر خلیل آباد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
204 تهیه نقشه های کری جینگ عدد نفوذ استاندارد و مواد ریزدانه در غرب مشهد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
205 تهیه نقشه های کریجینگ بافت خاک غرب مشهد با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
206 جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
207 خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
208 رابطه بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در شرق ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
209 رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
210 ررسی تکرارپذیری نتایج حاصل از نفوذ سنج دینامیکی مخروطی در دشت سیستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
211 روشهای پهنه بندی خطر لغزش (دریافت مقاله) اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
212 زمان وقوع زلزله و فازهای قمری در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
213 زمین لرزه های القائی ناشی از احداث سد: مطالعه موردی سد کرخه (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست
214 زمین لغزش های روستای بادله کوه دامغان (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
215 ساماندهی زیست محیطی نخاله های ساختمانی شاهرود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
216 شناخت دیرین لرزه خیزی با استفاده از زمین لغزه های تحریک زلزله ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
217 شناسایی شرایط زیرسطحی شهرزابل براساس مطالعات میکروترمور (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
218 شناسایی کانال مستعد خطر جریان های آبی کم عمق (Shallow Water Flows) در حوضه خزر جنوبی با استفاده از نشانگرهای لرزه ای (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
219 شناسایی ماسه های مستعد جریان های آبی کم عمق (SWF) در حوضه خزر جنوبی با استفاده از آنالیز رخساره های لرزه ای (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
220 شناسایی مسیر گسل شمال مشهد بوسیله چرخشدادهها میکروترمور (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
221 ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
222 طبقه بندی توده سنگ های اولترامافیکی جنوب مشهد بر اساس پارامترهای RMR ،GSI و Q (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
223 عوامل مؤثر در تغییرات مراکز جمعیتی و زیستی دشت سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
224 فرسایش خاک رس واگرا و بهسازی با استفاده از الیاف و آهک (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
225 کاربرد ابزار مکینتاش پروب در تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
226 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP) درمکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری در شهر گرمسار (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
227 کاربرد منطق فازی وروش ahp درپهنه بندی پتانسیل آلودگی خاک به عناصرسرب وروی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
228 گزارش مقدماتی از زمین لغزه های منطقه رامسر (دریافت مقاله) اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
229 لغزشهای تحریک جاده ای در محور ساری-کیاسر (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
230 محاسبه و تعیین شتاب حداکثری زمین لرزه احتمالی در گسل رشته کوه بینالود در ۱۵ کیلومتری مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
231 مدیریت فرونشست زمین در دشت مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
232 مدیریت مواد زاید جامد شهری در شهرستان گلپایگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
233 مروری بر روش های مختلف طبقه بندی رودخانهها و کاربرد آنها برای رودخانه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
234 مروری بر زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زیست محیطی شهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
235 مروری بر طرح پژوهشی بررسی عملکرد سنگ در موج شکنهای توده سنگی سواحل خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
236 مروری بر نقش استیولیت ها به عنوان فرآیندی موثر در هدایت جریان سیال با نگرشی ویژه بر مخازن کربناته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
237 مسیلها و مشکلات ناشی از آنها در گستره شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
238 مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
239 مطالعات خرد لرزه- سنجی جهت تعیین نوع ساختگاه در محدوده شهر سراوان (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
240 مطالعات زمین شناسی مهندسی لغزش کوی ولیعصر تبریز (دریافت مقاله) دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
241 مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک رودخانه سفید رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
242 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه سنگ های اطراف سد فریمان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
243 مطالعه کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر سرعین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
244 مطالعه موردی تخمین سرعت موج برشی در یک مخزن کربناته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
245 مطالعه موردی ساخت مدل سه بعدی ژئومکانیکی جهت اهداف حفاری (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی
246 مطالعه و ارزیابی حریم گسل در یکی از مناطق مهم گردشگری مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
247 معرفی آیین نامه ملی برای کاربرد سنگ در موج شکن ها و سازه های حفاظت (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
248 معرفی زمین لغزشهای مخزن سد ونیار تبریز و بررسی علل وقوع آنها (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
249 معرفی گسل شمال مشهد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
250 معرفی گسله کواترنری باباامان در منطقه بجنورد، شمال غرب استان خراسان (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
251 معیارهای امکان پذیری احداث مزارع پرورش میگو از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی آنها در نواحی جنوب دشت خوزستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
252 مقایسه اثر تخریبی محلول های سولفات سدیم و سولفات منیزیم روینمونه هایی از سنگ های ساختمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
253 مقایسه اثر محلول های اسید سولفوریک و اسید نیتریک بر دوام وارفتگینمونه هایی از سنگ های ساختمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
254 مقایسه پارامترهای بدست آمده از آزمایش پرسیومتری با پارامترهای استخراج شده از آزمایش سه محوریCU در خاکهای ریزدانه شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
255 مقایسه روشهای تحلیل قابلیتروانگرایی و شرایط زمین شناسی خاکهای ساحلی مطالعه موردی: سواحل جنوب شرق دریای خزر (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
256 مقایسه کارایی برخی روشهای زمین آماری جهت بررسی پراکنش مکانی آلودگی سرب در خاک سطحی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
257 مقایسه ی سرعت موج برشی حاصل از تحلیل برداشت مایکروترمورها و روش آزمون درون گمانه ای مطالعه موردی حاشیه ی جنوبی شهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
258 مقدمه ای بر راهکارهای مهم دوری از مخاطرات تقاطع گسل های فعال با مسیر خطوط لوله نفت و گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
259 مقدمه ای بر ریخت شناسی و منشا ساختاری بیرون زدگیهای سنگی زگیلی شکل درفلیش های جنوب شرقی ایران (منطقه خاش) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن کواترنری ایران
260 مکان یابی پسماندهای جامد شهری در شهر بجنورد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
261 مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان به روش AHP وارزیابی درجه حساسیت پذیری پارامترهای مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
262 مکان یابی دفن پسماندهای جامد شهری در شهرستان شاهرود با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
263 مکان یابی محل دفن پسماند شهری در شهر نکا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
264 مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک ( مطالعه موردی استان قم ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
265 مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره MCDM در ایران مرکزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
266 مکانیابی دفن پسماندهای ویژه استان خراسانشمالی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
267 مکانیابی لندفیل جهت دفن پسماندهای جامد شهری با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش امتیازدهی رتبهای مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
268 مکانیابی محل دفن زباله شهری با استفاده تحلیل سلسله مراتبی (AHP) درمحیط GIS مطالعه موردی شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
269 مکانیابی محل مناسب تغذیه مصنوعی در شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
270 مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
271 مکانیابی وارزیابی معیارهای مکان دفن پسماندشهریزد با استفاده ازسنجش ازدور و gis (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
272 مهندسی رودخانه سیستان براساس شاخصهای ژئومورفیک ازمحل سد کهک تا دریاچه هامون هیرمند (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
273 ناپایداری های شیبی در محدوده نیروگاه سد شهید رجایی ساری (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
274 نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
275 نقش مطالعات ریز پهنه بندی لرزه ای در طراحی پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
276 وضعیت زباله شهری و مدیریت زباله در مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
277 همبستگی شاخص دوام با ویژگی های مکانیکی ماسه سنگ های اطراف سد فریمان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور