دکتر ابوتراب طالبی

دکتر ابوتراب طالبی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر ابوتراب طالبی

Dr. Aboutorb Talebi

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی دیگری فرودست در رمان های دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 18، شماره: 55
2 بازنمایی دینداری در سریال‌های تلویزیونی (مطالعه موردی: سریال مادرانه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 27، شماره: 102
3 بازنمایی مسئولیت اجتماعی شرکت نفت و گاز در تجارب اجتماع محلی: ( مطالعه مورد: شهرستان کنگان (پارس میانی)) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 6، شماره: 22
4 بررسی چگونگی اعتماد و کناره گیری اجتماعیدر میان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 11
5 بررسی چگونگی جمع گرایی در مسیولیت پذیری اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 21، شماره: 66
6 بررسی گفتمانی فرایندهای ارتباطی و بیانیه های تبلیغاتی دربمب گذاری های سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 13، شماره: 17
7 تحلیلی بر توزیع فضایی سرانه مذهبی در محله های شهری (مورد مطالعه: شهر قم) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 7، شماره: 20
8 تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 40
9 خوانش شهروندان ازنقض قانون توسط نخبگان؛مطالعه موردی حضوردولتمردان درشبکه اجتماعی فیس بوک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 17، شماره: 34
10 دینداری عامیانه: واکاوی عریضه نویسی برای چاه جمکراناز منظر عریضه نویسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 23، شماره: 72
11 زمینه فرهنگی کنش اقتصادی؛ مورد مطالعه استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 15، شماره: 2
12 زمینه های فرهنگی کنش اقتصادی شهروندان کرمانشاهی در حوزه رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 49
13 علل و زمینه های گرایش به معنویت گرایی جدید در ایران (مطالعه ی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 83
14 عواطف اخلاقی و نگرش به مجازات مرگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 28، شماره: 92
15 عوامل و زمینه های گرایش به معنویت گرایی جدید در میان شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 3
16 فراتحلیل عوامل خطر موثر در ارتکاب مجدد جرم (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 4، شماره: 15
17 فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 11، شماره: 40
18 گونه شناسی زیارت و دینداری زایران معنا کاوی کنش زیارت زایران امام رضا (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 22، شماره: 69
19 گونه شناسی معنویت گرایان جدید (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 35
20 مساله هویت در کودکان بدون شناسنامه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 18
21 مسیولیت پذیری اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 59
22 مطالعه پدیدارشناختی تجربه تبعیض و نابرابری قومی در بین دانشجویان کرد در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 4
23 معنویت گرایی نوین به مثابه گفتمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 20، شماره: 62
24 مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 8، شماره: 1
25 مقاله پژوهشی: واکاوی کاربست رسانه ملی در ارتقای سرمایه اجتماعی (با تاکید بر آسیب شناسی امنیت فرهنگی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 2
26 موقعیت اخلاقی نخبگان نظام اداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 2
27 هویت خواهی و منازعه قومی (ارائه چارچوبی تحلیلی) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 11، شماره: 39
28 هویت طلبی قومی در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر تغییرات سبک زندگی بر فرهنگ کار، تولید، مصرف و اقتصاد روستاییان و لزوم توجه به آن در توسعه ی روستایی (مطالعه ی بین نسلی روستاییان شالیکار گیلان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 تحلیل گفتمان علم شناسی حوزه های علمیه در ایران بعد از انقلاب و نسبت آن با اسلامی سازی علوم (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی