دکتر محمدحسن ضیاء توانا

دکتر محمدحسن ضیاء توانا دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه: شهید بهشتی

دکتر محمدحسن ضیاء توانا

Dr. ZiyaTavana MH.

دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه: شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیامدهای فضایی توسعه صنعت گردشگری و سیاست های نوسازی و بهسازی در بافت تاریخی باغشهر میبد با تأکید بر عوامل کالبدی- محیطی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 1
2 روند تبدیل روستا به شهر و پیامدهای آن در شهرستان تالش (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 5، شماره: 10