دکتر ابوالفضل حسنی

دکتر ابوالفضل حسنی استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ابوالفضل حسنی

Dr. Abolfazl Hassani

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Monte Carlo Simulation of Chain Reaction Rear End Potential Collisions on Freeways (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
2 ارائه مدل پیشبینی مدول مرکب برشی G* و زاویه فازی δ قیر تحت اثرفرسودگی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
3 ارائه مدل تجربی تاثیر تغییرات ابعاد نمونه بتنی مسلح به الیاف ماکروسینتتیک بر انرژی شکست (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 1
4 ارائه مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی درصد مجاز استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
5 ارایه مدل خستگی در تیرهای بتن غلتکی مسلح شده با الیاف ماکروسنتتیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
6 ارزیابی ایمنی روسازی بتنی در آتش سوزی تونل (دریافت مقاله) نشریه مهندسی حفاظت از حریق دوره: 8، شماره: 48
7 ارزیابی تاثیر پلاستیک بازیافتی (PET) بر مشخصات مکانیکی و مقاومت سایشی روسازی بتنی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 3
8 ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن قلیا فعال حاوی متاکائولین و دوده سیلیسی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی عمران و فناوری های نوین دوره: 1، شماره: 1
9 امکان سنجی آزمایشگاهی استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
10 Prediction of Pervious Concrete Permeability and Compressive Strength Using Artificial Neural Networks (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
11 The Influence of Graphene Oxide on Mechanical Properties andDurability Increase of Concrete Pavement (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
12 بررسی اثرمشخصات سنگدانه ها درخواص بتن غلتکی مورداستفاده درروسازی راه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
13 بررسی تاثیرمیزان سیلیس و آلومین موجود درموادافزودنی برروند تثبیت ماسه های روان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
14 بررسی تأثیر پیرشدگی آزمایشگاهی دراز مدت بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره های قوس الکتریک و کوره اکسیژنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
15 بررسی و توسعه مدل شاخص کیفیت جهت خطوط بتنی در راه آهن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 1
16 پرکردن منافذ روسازی بتن متخلخل با مصالح خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 1
17 تعیین اثربافت درشت وسنگدانه درمقدارمقاومت لغزشی رویه های بتنی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
18 تعیین مقاومت لغزشی رویه های آسفالتی متخلخل،استخوان بندی سنگدانه ای و بتن آسفالتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
19 مدل سازی تاثیردرصد مصالح سنگی شکسته درمقاومت مارشال آسفالت با بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
20 مقایسه تاثیر الیاف مصنوعی میکرو و ماکرو بر خصوصیات مقاومتی روسازی های بتنی درزدار با در نظر گرفتن مقاومت خمشی پسماند (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روش بهینه تثبیت خاکهای باتلاقی منطقه پارس جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 ارائه ی روش تحلیلی برای ارزیابی کارآمدی ژئوتکستایل های اجرا شده در روسازی های آسفالتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارایه روش های افزایش مقاومت لغزشی و همواری در روسازی های بتن غلتکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارزیابی انواع روش های خود ترمیمی بتن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
5 ارزیابی ایمنی روسازی بتنی در آتش سوزی تونل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
6 ارزیابی تاثیر پلاستیک بازیافتی (PET) بر روسازی های بتنی و آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
7 ارزیابی دوام سایشی بتن حاوی محصولات بازیافتی حاصل از تایرهای فرسوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دوام بتن
8 ارزیابی گزینه های مختلف اساس، در طراحی روسازی بلوکی بتنی بندر شهید رجائی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 ارزیابی مقاومت خمشی بتن حاوی نانوساختارهای کربنی سیمانی در شرایط چرخه ذوب و یخ (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 ارزیابی نقش الیاف فلزی بازیافتی از لاستیک خودرو برخواص مکانیکی بتن حاوی تراشه های آسفالتی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
11 ارزیابی نقش الیاف فلزی بازیافتی از لاستیک خودرو برخواص مکانیکی بتن حاوی تراشه های آسفالتی (دریافت مقاله) بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن
12 استفاده از سرباره مس به عنوان ماده مناسب در بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
13 استفاده از ضایعات پلاستیک 1 PET در مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 امکان سنجی اجرای بتن غلطکی در راه های روستایی (مطالعه موردی: راه های جنوب استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
15 بررسی اثر استفاده از سرباره ی مس به عنوان جایگزین مصالح جدید بر دوام مخلوط های بازیافتی سرد درجا (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
16 بررسی اثر نانو ذرات خاکستربادی بر دوام رویه های بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
17 بررسی تاثیر بکارگیری روسازی های بتنی در ایمنی احتراق تونل ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
18 بررسی تاثیر طرح هندسی بر خرابی روسازیهای انعطافپذیر (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
19 بررسی تأثیر استفاده از خاکستر پوستهی برنج در بتن خود تراکم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
20 بررسی تغییر ریزبافت ها و مقاومت دربرابر لغزندگی دالهای گرانیتی درحین ساییدگی باماشین ساینده Aachen (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
21 بررسی تغییرات مقاومت لغزشی روسازی آسفالتی بر تصادفات، مطالعه موردی خیابان شهید رجایی تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
22 بررسی خصوصیات خستگی مخلوط های آسفالتی حاوی سرباره فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
23 بررسی روش های تعیین دوام رویه های بتنی در هوای سرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
24 بررسی روش های مضرس سازی در ایمنی رویه های بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
25 بررسی عوامل موثر بر ایمنی موتور سیکلت در مسیر های برون شهری با مدل سازی آمار تصادف راکبان در استان خراسان شمالی به وسیله نرم افزار Eviews (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
26 بررسی فاکتورهای موثربرچسبندگی بین ریل و چرخ قطار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
27 بررسی نقش الیاف بر خواص مکانیکی بیتن ساخته شده از نخاله های ساختمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
28 بررسی نقش سنگدانه بر خصوصیات بتن متخلخل (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
29 بررسی و تحلیل روش های طراحی روسازی های صلب (روش طراحی AASHTO و PCA و MEPDG) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
30 بررسی و مطالعه آزمایشگاهی میزان آب مورد نیاز مخلوط های بتن غلتکی روسازی (RCCP (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
31 بررسی ویژگی های بتن شبه خودتراکم و عملکرد آن در رویه های بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
32 بهبود دوام روسازی بتنی دارای نانوساختار کربنی سیمانی در شرایط چرخهی ذوب و یخ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
33 پایدارسازی ساختمانهای بنایی بر پی لغزشی در برابر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
34 پرکردن منافذ روسازی بتن متخلخل با مصالح خاکی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
35 تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر سایش بتن متخلخل در روسازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
36 تاثیر الیاف فولادی و تراشه های صنعتی در رفتار مکانیکی و فیزیکی بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
37 تاثیر انتخاب نوع مصالح سنگی بر مقاومت لغزندگی روسازی بتنی RCC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن
38 تاثیر جایگزینی سرباره قلیا فعال بجای سیمان بر مقاومت فشاری بتن ژیوپلیمری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
39 تاثیر دودة سیلیسی بر تقویت ناحیه تماس الیاف و شبکه بتن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
40 تاثیر مشخصات روسازی بتن آسفالتی قدیمی در پارامترهای مکانیکی روکش نازک بتن سیمانی غیرچسبنده (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
41 تاثیر مشخصات مقاومتی بستر راه در پارامترهای مکانیکی روکش نازک بتن سیمانی غیرچسبنده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
42 تاثیر نسبت آب به سیمان بر خصوصیات مکانیکی مخلوط های بتن غلتکی حاوی الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
43 تحلیل پارامترهای شیارافتادگی و خزش در مخلوطهای آسفالتی درشتدانه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 تحلیل عددی رفتار روسازی های بلوکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
45 تحلیل عددی روسازی راه آهن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 تعمیر و ترمیم بتن معمولی با هسته متخلخل با استفاده از محلول باکتری آلکالیفیلیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
47 تفاوت شعر و نثر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
48 تنظیم و کنترل زهرابه افلاتوکسین در رقم پسته اکبری در انواع لفاف بسته بندی در شرایط نگهداری مختلف به منظور صادرات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
49 توسعه مدل پیش بینی عملکرد روسازی با ارائه مدل های جهت احتمالاتی رگرسیون لجستیکلوجیت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 خواص بتن ژیوپلیمری حاوی سرباره قلیایی به عنوان جایگزین سیمان درروسازی های بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
51 دوام رویه بتن غلتکی با استفاده از سرباره کوره قوس الکتریکی در شرایط محیطی سرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
52 رضایت نسبی عمومی ازدسترسی و خروج ازمتروباتوجه به نوع حمل و نقل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
53 روسازی نیمه انعطاف پذیر به عنوان جایگزینی برای روسازی های آسفالتی در ایستگاه های BRT شهر تهران:مطالعه مروری جامع (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
54 روش های خودترمیمی بتن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
55 روش های سنتی و نوین در یخ زدایی روسازی بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
56 زمان بندی حرکت قطارهای تکت خطه با در نظر گرفتن تقاطع ( با استفاده از روش فرا ابتکاری(PSO (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
57 سیستم پی لغزشی برای ایزوله کردن پی ساختمان های کوچک (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
58 طراحی مخلوط های آسفالتی با دانه بندی باز برای روسازی های نیمه انعطاف پذیر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
59 عملکرد روسازی بتنی ژیوپلیمری در برابر سیکل ذوب و یخ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
60 عملکرد لایه ارتجاعی پلی اورتان درروسازیهای بتنی مترو برای مقابله با انتقال ارتعاشات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
61 کاربرد بتن غلتکی در روسازی های راه ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
62 کاربرد روش المان مجزا در تحلیل روسازی ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
63 محافظت و تعمیر سواحل و سازه های (بتنی) دریایی و بندری به کمک پیگمنتهای سرامیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
64 مروری بر انواع روش های ایجاد بافت بر روی روسازی های بتنی از نظر میزان مقاومت لغزندگی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
65 مروری بر انواع روش های ایجاد بافت بر روی رویه های بتنی از نظر میزان صدای اندرکنش لاستیک و روسازی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
66 معرفی روکش های بتنی با تکیه بر روکش های نازک و فوق نازک سفید بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
67 معرفی و مقایسه انواع روش های اندازه گیری سایش در روسازی های بتنی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
68 مقایسه تحلیلهای خطی و غیر خطی تنشهای حرارتی در روسازیهای بتنی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
69 نقش الیاف فولادی تولید داخل در بهبود خواص بتن مصرفی در سازه های دریایی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
70 نقش تک کت در اتصال ژئوسنتتیک ها با لایه های اساس و رویه و روش و فرایند طراحی روسازی های تقویت شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران