دکتر احمد برجعلی

دکتر احمد برجعلی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر احمد برجعلی

Dr. Ahmad Borjali

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پرسشنامه های صفات اسکیزوتایپی و شخصیت آیزنک: همگرایی و واگرایی دو دیدگاه روان پریشی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 2
2 آسیبشناسی روانی و رواندرمانی از دیدگاه مولانا: پیشفرضهای انسانشناسی، روانشناسی و روششناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 51
3 آموزه های قرآنی جهت مدیریت روابط و نقش های زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 20، شماره: 77
4 ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 4
5 اثر افزایشی ترکیب روش‎های رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغزی برکاهش ولع مصرف غذا در زنان با چاقی سطح یک و دو (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 4
6 اثر بخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 6، شماره: 1
7 اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 22
8 اثر بخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر کاهش هیجان خواهی در افراد وابسته به مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 2
9 اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر ادراک درد، در زنان مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 11، شماره: 31
10 اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه های افسردگی و اندیشناکی در افراد با سابقه یک دوره افسردگی اساسی: طرح تک موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 13
11 اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 2
12 اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی ( MBRP) در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 16
13 اثر بخشی مدیریت دفاع های تاکتیکی بر اساس روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت ISTDP بر تعارضات بین فردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 7، شماره: 2
14 اثر بخشی نمایش خلاق بر اعتماد به نفس کودکان ۶-۵ سال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 7
15 اثربخشی آموزش ابراز وجود فرهنگمحور بر عزت نفس فرزندان طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 64
16 اثربخشی آموزش بازشناسی هیجان ها بر مهارت های اجتماعی کودکان اتیستیک عملکرد بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 15
17 اثربخشی آموزش تحمل بلاتکلیفی به شیوه ی شناختی رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 4
18 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 34
19 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 16
20 اثربخشی آموزش دو نیمکره مغز بر خودپنداره و مهارت های اجتماعی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 3
21 اثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 53
22 اثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهرانDOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۶۴۵۴۹۵۵.۱۳۹۹.۱۵.۵۳.۱.۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 53
23 اثربخشی آموزش شفقت به خود بر گرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 23، شماره: 2
24 اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 20
25 اثربخشی آموزش مثبت نگری به شیوه ی گروهی برافزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 12، شماره: 45
26 اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق بر افزایش توانایی بصری - فضایی و سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 3
27 اثربخشی آموزش مهارت های فرزندپروری در کاهش تنیدگی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
28 اثربخشی آموزش و تمرین های تن آرامی بر اضطراب و ظرفیت حافظه کاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 6
29 اثربخشی آموزش همدلی بر زورگویی کودکان 6-4 سال در مراکز پیش از دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 1
30 اثربخشی آموزشی سرمایه روانشناختی مثبت گرا بر خودتنظیمی و سبک زندگی توسعه دهنده سلامت در دختران نوجوان افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
31 اثربخشی باز توانی شناختی رایانه یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی (نوع اغلب بی توجه) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 19
32 اثربخشی برنامه آموزشی "مرا محکم بگیر" بر صمیمیت، رفتارهای دلبستگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 9، شماره: 3
33 اثربخشی برنامه بازگشت به اجتماع در افزایش آمادگی برای ترخیص و سازگاری پس از ترخیص در بیماران مبتلا به اختلالات طیف اسکیزوفرنیا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 8، شماره: 1
34 اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت مبتلایان به سرطان پروستات: یک مطالعه نیمه آزمایشی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 1
35 اثربخشی درمان روایتی- سازهگرایانه به شیوه بازگشت به آینده بر کاهش نشانه های اختلال فشار روانی حاد ناشی از وقوع تصادف منجر به اغماء در همسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 27
36 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های اینترنتی با میانجی گری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 33
37 اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر سازگاری میان فرهنگی دانشجویان بین المللی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 33
38 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال افسردگی عمده در نوجوانان (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 3
39 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان شناختی افراد مبتلا به سرطان پروستات (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 8، شماره: 1
40 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی تهران (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 5
41 اثربخشی درمان مواجهه ای مبتنی بر واقعیت مجازی بر اضطراب سخنرانی در جمع دانشجویان خوابگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 11، شماره: 1
42 اثربخشی درمان هیجان محور بر خودکارآمدی والدگری و احساس گناه مادران کودکان دچار آسیب سوختگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 11، شماره: 43
43 اثربخشی روان درمانی بین فردی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پردازش پس رویدادی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
44 اثربخشی روان درمانی روان پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) بر بهبود رابطه متعارض مادر- فرزندی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 30
45 اثربخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای (PTSD) مزمن آزادگان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 1
46 اثربخشی روان درمانی مثبت گرابر افسردگی و رضایت زناشویی زنان افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 3
47 اثربخشی شناخت درمانی به سبک مایکل فری بر کاهش افسردگی زنان زندانی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 23
48 اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 3
49 اثربخشی طرح واره درمانی درکاهش فعالیت طرح واره های ناسازگاراولیه درزنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
50 اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان وابستگی به هروئین همبود با اختلال شخصیت ضداجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 18
51 اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 14
52 اثربخشی فعالیت های تربیت بدنی و هنری با تاکید بر موسیقی بر سلامتی و کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی، بر اساس مطالعات برنامه درسی راهبردی و الگوی برنامه ریزی چندبعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 51
53 اثربخشی مداخلات روان شناسی مثبت گرا بر تاب آوری بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 1، شماره: 3
54 اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 4
55 اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 8
56 اثربخشی هنر رنگ آمیزی با استفاده از نقاشی های مرحله ای بر عزت نفس کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 2، شماره: 3
57 اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 2، شماره: 2
58 ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 6، شماره: 1
59 ارائه مدل پیش بینی احساس تنهایی دختران بر اساس سبک های دلبستگی مادران با واسطه گری مشکلات تنظیم هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 51
60 ارزشیابی توصیفی با نظام سنتی بر اساس جو کلاس، ویژگیهای عاطفی و میزان خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 14
61 استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه پشتکار: سنجش روایی و پایایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 2
62 الگوی تحول «مایی» در زوج های موفق بر مبنای نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 75
63 الگوی خود در زنان با رگه اختلال شخصیت مرزی در بستر روایت زندگی آن ها: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 6
64 الگوی مشاوره ای خودپنداره تاله محور مبتنی بر مبانی انسان شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 2
65 Comparing Stress Management Strategies and Impulsivity in Opioids, Moderators, and Stimulant Abusers (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 28
66 Comparison of the Effectiveness of Compassion-focused Therapy and Mindfulness-based Stress Reduction on Cognitive Emotion Regulation among Patients with Coronary Heart Disease (دریافت مقاله) مجله کشت ها و گردش خون دوره: 1، شماره: 3
67 Developing the Job Stress Model for Airlines Flight crew (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 37
68 Prediction Modeling of Eating Behavior based on Attachment Styles Mediated by Anxiety among Adolescent Girls (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 8، شماره: 1
69 Research Paper: Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy in Pain Control in Multiple ScleroticWomen (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 4، شماره: 13
70 Role of Perfectionism and Body Image in the Prediction of Body Dysmorphic Disorder Symptoms (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 3، شماره: 3
71 The Effect of Puberty Education on Knowledge, Attitude and Function of Girl s Students (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 4، شماره: 3
72 The Role of Emotion Regulation Difficulties as a Mediator of the Relationship between Body Image Disturbance and Disordered Eating Behavior (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 3، شماره: 2
73 بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود اختلال افسردگی اساسی عود کننده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 12
74 بررسی تاثیر آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر اساس مدل گراس بر میزان پرخاشگری در افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 2، شماره: 1
75 بررسی تاثیر سبک مداخله (نظارت) در تماشای خشونت تلویزیونی بر پرخاشگری پسران ۱۱ ۹ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 15، شماره: 54
76 بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت در گروهی از دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 5، شماره: 1
77 بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی با واسطه گری خوش بینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
78 بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و میزان افسردگی کودکان پیش دبستانی شهرستان بوکان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 5
79 بررسی رابطه ترومای کودکی و احساس خشم با میزان افسردگی در افراد بالای ۱۸ سال شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 65
80 بررسی رابطه شخصیت های اسکیزوتایپی و مرزی در نمونه های غیربالینی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 1
81 بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا در دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 15
82 بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
83 بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 17
84 بررسی ساختار زیربنایی مقیاس هوشی وکسلر کودکان-۴ از طریق مقیاس بندی چندبعدی و روش های تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 2
85 بررسی علل زیربنایی وفرهنگی همبودی اختلال افسردگی عمده و وسواس فکری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و مراکز درمانی روانشناسی وروانپزشکی شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
86 بررسی علل زیربنایی وفرهنگی همبودی اختلال افسردگی عمده و وسواس فکری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و مراکز درمانی روانشناسی وروانپزشکی شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
87 بررسی مقایسه ای ازدواجهای پایدار رضایتمند و ازدواجهای در حال جدایی (مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 35
88 بررسی مقایسه ای ازدواجهای پایدار رضایتمند و ازدواجهای در حال جدایی (مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 35
89 بررسی نقش معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان جانبازان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 3، شماره: 11
90 بررسی و ارزیابی ماهیت (چیستی) روان شناسی اسلامی در مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 41
91 بررسی و مقایسه ویژگی های نقاشی خانواده در کودکان طلاق و کودکان غیر طلاق در دوره پیش دبستانی (دوره آمادگی) منطقه 11 شهر تهران، سال تحصیلی 86-1383 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
92 پیش بینی آسایش درونی بر اساس نگرش به دین با واسطه گری امید و معنای زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
93 پیش‎بینی رضایت جنسی بر‎‎ اساس سبک‎های دلبستگی،سبک‎های هویت و مثلث عشق (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 18، شماره: 2
94 تاثیر آموزش شفقت به خود بر نگرش به یائسگی زنان دارای علائم وازوموتور (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 5، شماره: 4
95 تاثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 2
96 تاثیر برنامه مهارت های زندگی (خودآگاهی، مقابله با استرس، همدلی) بر اساس فرهنگ بومی بر شادکامی و تاب آوری زنان مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 74
97 تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پیامدهای روانشناختی اضطراب،شدت درد و خستگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا:مطالعه با اثر انتظار (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 28، شماره: 4
98 تاثیر درمان مبتنی بر شفقت‌ورزی بر پیروی از درمان و مولفه‌های تیپ شخصیتی D در افراد با بیماری عروق کرونری (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 8، شماره: 1
99 تاثیرآموزش علاقه اجتماعی بر سبک زندگی نوجوانان قلدر و قربانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 3
100 تاثیرمداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPTدرکاهش علایم افسردگی بیماران مرد مبتلا به اعتیاد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 8
101 تأثیر آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و حالت‌های خلقی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 6، شماره: 3
102 تبیین افسردگی بر اساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 31
103 تبیین روابط علی بین انعطاف پذیری شناختی و رگه های اختلال شخصیت مرزی در دانش آموزان: نقش میانجی سبک های حل مسئله (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 2
104 تبیین نقش مولفه های فردی و سازمانی کارکنان به منظور تدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تاکید بر شایستگی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 27
105 تحلیل کیفی اثر تفاوت های زبانی و قومیتی در اعضای تیم ملی فوتسال بانوان در ضعف انسجام تیمی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
106 تحلیل مضامین ابعاد سلامت روان متاثر از همه گیری ویروس کرونا: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 2
107 تحلیل مضامین ابعاد سلامت روان متاثر از همه گیری ویروس کرونا: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 2
108 تدوین برنامه آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی برای زنان مطلقه: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 71
109 تدوین برنامه درمانی شناختی- اجتماعی اختلال­ های اضطرابی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشانه­ های اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 2
110 تدوین مدل ساختاری شیوه های فرزند پروری مادران بر اساس سبک های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
111 تدوین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان بهزیستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
112 تدوین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان بهزیستی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
113 تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی رشد پس از ضربه و اثربخشی آن بر انعطاف پذیری شناختی بیماران مبتلا به سرطان خون (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 2
114 تدوین و اعتباریابی بسته روان درمانی سیستمی فردی در تعلیق من افراد مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 3
115 تدوین و اعتباریابی بسته مداخله روانی حرکتی و اثربخشی آن بر حافظه کاری، توجه و علائم اضطراب آشکار در دانش آموزان دختر مضطرب (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 2
116 تدوین و اعتباریابی مدل علی موفقیت تحصیلی در دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 28
117 تدوین و مطالعه اثربخشی بسته آموزشی مقابله با استرس شغلی کادر پرواز (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 8، شماره: 1
118 تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 3
119 تعیین نیمرخ های نوعی مقیاس هوشی وکسلر کودکان با استفاده از تحلیل نیمرخ مبتنی بر مقیاس بندی چندبعدی (PAMS) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
120 خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
121 خواستگاری مبتنی بر آموزه های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 40
122 خود و اسکیزوفرنی مطالعه مورد پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 21
123 خودجرحی بدون خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: انگیزهها و احتمال خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 21
124 دقت آماره U(poly) در شناسایی الگوهای پاسخ ناهمسان موجود در دادههای چندارزشی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 39
125 رابطه ادراک فرد از والدگری پدر با روابط موضوعی و مکانیسم های دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 1
126 رابطه اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی با کیفیت زندگی: نقش میانجی گر تاب آوری در پرستاران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 8، شماره: 2
127 رابطه بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 3
128 رابطه بین استرس، تنش شغلی و سلامت اجتماعی با خستگی مزمن در کارکنان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 3، شماره: 38
129 رابطه بین باورهای فراشناختی و اضطراب با نقش میانجی سبک های حل مسئله در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران دوره: 6، شماره: 27
130 رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی روان آزرده خویی، برونگرایی، سازگاری، پذیرا بودن به تجارب و مسیولیت پذیری با رضایتمندی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 9
131 رابطه بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 9
132 رابطه بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 10
133 رویکرد آدلر-گلاسر به اختلال نافرمانی مقابله ای: مطالعه مروری نظامند (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 28
134 ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 20
135 ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 37
136 ساختار و الگوی کیفیت زندگی اسلامی مبتنی بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 22
137 شناخت فقدان های تجربه شده در تاریخچه ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 37
138 شناسایی ویژگی های روان شناختی در انتخاب معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 57
139 طراحی و اعتباریابی الگوی تعاملات والد- فرزندی مبتنی بر آموزه های قرآنی با تمرکز بر رویکرد سهم گذاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 10، شماره: 18
140 عوامل موثر بر تجربه شرم در خانوادههای بیماران با اختلال روان پزشکی: نقش انگ، حساسیت به طرد و ارزیابی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 23
141 فراتحلیل درمان های روان شناختی برکاهش اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 2
142 فراتحلیل رابطه متغیرهای شخصیتی با استرس شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 19
143 فراترکیب عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی بزرگسالان برای شناسایی جایگاه کاربرد اخلاق خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
144 کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 1
145 کاربردهای بالینی الگوی خلاقیت درمانی در بین دانشجویان: (دیدگاهی نوین در حوزه درمانگری بالینی سلامت روان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 7
146 کیفیت زندگی و ارتباط آن با استرس، اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به سرطان پروستات: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 8، شماره: 4
147 مدل تاثیر انگیزه تحصیلی با میانجی گری سرمایه روان شناختی بر موفقیت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 33
148 مدل سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
149 مدل یابی معادلات ساختاری راهبردهای مقابله ای دانشجویان بر اساس سبک های دلبستگی با واسطه گری سبک های فرزندپروری، آسیب های دوران کودکی و طرح واره های ناسازگار اولیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 35
150 مدلی ساختاری درباره ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی:تاثیر قد، وزن، شاخص توده ی بدنی، عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن انگاره (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 22
151 مقایسه اثر بخشی روشهای رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغزی برکاهش ولع مصرف غذا (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 6
152 مقایسه اثربخشی تکنیک های شناختی و هیجانی طرح واره درمانی بر کاهش طرح واره های ناسازگار اولیه افراد افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 18
153 مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و ذهن آگاهی بر سطح کورتیزول و تاب آوری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 4
154 مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و ذهن آگاهی بر سطح کورتیزول و تاب آوری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 5
155 مقایسه استعاره های به کار رفته توسط افراد افسرده و مضطرب کلینیک های شهر تهران با افراد عادی در مورد مفاهیم خود و زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
156 مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 3
157 مقایسه ترسیم خانواده کودکان دارای مادر شاغل و کودکان دارای مادر خانه دار (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 2
158 مقایسه رابطه ویژگی های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ های وانمود و صادقانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
159 مقایسه روایت های زندگی افراد افسرده و مضطرب با افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 7، شماره: 3
160 مقایسه سبک های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 29
161 مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرمآباد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 22
162 مقایسه فعالیت ها و عوامل والدینی در ورود موفق و ناموفق به مرحله نوجوانی چرخه زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 61
163 مقایسه ی رفتار خودکشی، رفتارهای خودآسیب رسان و ظرفیت شرم و احساس گناه در میان افراد با «صفات چهارگانه تاریک شخصیت» و افراد با «سه گانه آسیب پذیر شخصیت»؛ یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 1
164 مولفه های تجربه انگ بیماری در خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان پزشکی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 2
165 میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرن و عادی با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 11
166 نقش افسردگی، روابط خانواده و خودکارآمدی در پیش بینی آمادگی به اعتیاد در نوجوانان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 3
167 نقش پول در تصمیم گیری های روزمره زندگی: بررسی اثر راه انداز پول بر ابعاد تصمیم گیری با پیامدهای نامعین (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 4
168 نقش سبکهای دلبستگی و مشکلات هیجانی مادران در احساس تنهایی با واسطه گری سبکهای هویت در دختران نوجوان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
169 نقش سبکهای دلبستگی و مشکلات هیجانی مادران در احساس تنهایی با واسطه گری سبکهای هویت در دختران نوجوان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
170 نگرش به بستری شدن در مبتلایان به اسکیزوفرنیا و بررسی کیفی تاثیر برنامه بازگشت به اجتماع بر آن: مطالعه ای به روش تحلیل پدیدارشناختی تفسیری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 4، شماره: 4
171 ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی زندانیان دارای اختلال شخصیتی پسیکوپات در مقایسه با زندانیان عادی در گروهی از زندانیان شهرستان تهران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 6، شماره: 2
172 ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اختلال رسانههای اجتماعی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 38
173 همخوانی مقیاس های آسیب شناسی شخصیت (PSY-۵) پرسشنامه MMPI-۲-RF با صفات پیشنهادی محور دوم DSM-۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 12
174 هویت نوجوانان پسر ایرانی در بستر کلان روایت زندگی آن ها: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش درمان شناختی به شیوه ی مایکل فری بر رضایت زناشویی زنان در آستانه طلاق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
2 اثربخشی آموزش جرات ورزی بر رضایت زناشویی مورد مطالعه: دانشجویان زن متاهل دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
3 اثربخشی اموزش بخشایش گری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
4 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های اینترنتی با میانجی گری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
5 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
6 اثربخشی فعالیت های تربیت بدنی و هنری با تاکید بر موسیقی بر سلامتی وکاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی، بر اساس مطالعات برنامه درسی راهبردی و الگوی برنامه ریزی چندبعدی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
7 ارتقای تاب آوری و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس از خلال معنویت درمانی و آموزش ذهن آگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
8 Comparing the Personality Subtypes and Attachment Styles of Women with Advanced Breast Cancer and Breast Cancer Survivors: A Qualitative Study (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
9 PREDICTING OF ADDICTION POTENTIAL BASED ON VOLUNTARY FUNCTIONS, FAMILY COMMUNICATION PATTERN, COPING STRATEGIES AND DEMOGRAPHIC FEATURES IN YOUTH (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
10 The relationship between ten of irrational beliefs and severity of addiction (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
11 بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر افزایش مؤلفه های امید، تاب آوری و خودکارآمدی سرمایه های روان شناختی فرزندان جانباز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 بررسی اثربخشی برنامه آموزش شناخت اجتماعی با تاکید بر نظریه ذهن و بازشناسی هیجان بر نشانه های نافرمانی مقابله ای در کودکان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
13 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع طلاق به شیوه فراتحلیل (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
14 بررسی عوامل شخصیتی موثر بر وقوع طلاق به شیوه فراتحلیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
15 پیش بینی باورهای فراشناختی بر اساس سبکه ای والدینی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
16 پیش بینی کیفیت زندگی پرستاران در پاندمی کرونا براساس مولفه های تابآوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی
17 پیش بینی نشانه های وسواس براساس باورهای فراشناختی و سبک های والدینی ادراک شده در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
18 تاثیر معنویت درمانی و آموزش ذهن آگاهی بر سطح کورتیزول و میزان افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
19 چیستی و چرایی وچگونگی خودپنداره در دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه
20 رابطه بین سبک های دلبستگی، میزان اضطراب و میزان افسردگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
21 رابطه نگرشهای ناکارآمد و رفتار تقلبی دانشجویان کارشناسی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
22 رابطه ی اضطراب صفت و حالت و رفتار خرید تکانه ای، در دانشجویان دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
23 مطالعه اثربخشی مراقبه شکرگزاری بر استرس ادراک شده زنان یائسه دارای علائم وازوموتور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
24 مقایسه رضایت جنسی و نگرش به ازدواج در افراد با و بدون سابقه خیانت زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
25 مقایسه ویژگی های نقاشی دانش آموزان قربانی قلدری و عادی پایه ی پنجم ابتدایی از لحاظ ارزنده سازی والدین، ارزشیابی غنا و درجه تکامل نقاشی و پویایی ترسیم و تعامل بین اشخاص (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
26 مقایسه ویژگی های نقاشی دانش آموزان قربانی قلدری و عادی پایه ی پنجم ابتدایی از لحاظ جهت ترسیم، حذف خود، حذف دیگران و انطباق همسان سازی هشیار و ناهشیار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی