دکتر رضا دهملایی

دکتر رضا دهملایی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر رضا دهملایی

Dr. Reza Dehmolaii

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط ریزساختار با رفتار مکانیکی فلز جوش فولاد HSLA-۱۰۰ تولید شده با روش GTAW (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 15، شماره: 3
2 ارزیابی حرارت ورودی بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال آلیاژ آلومینیم 7020-T6 در جوشکاری TIG (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 31، شماره: 1
3 ارزیابی حساسیت به ترک گرم و خواص مکانیکی فلز جوش ER۳۱۰ در اتصالات جوش فولاد زنگ نزن ۳۰۴ با اعمال لرزش الکترومغناطیس (دریافت مقاله) مجله یافته ­های نوین کاربردی و محاسباتی در سیستم­ های مکانیکی دوره: 1، شماره: 2
4 ارزیابی رفتار خوردگی اتصال غیرمشابه آلیاژ اینکونل ۶۱۷ به فولاد کم آلیاژ A۳۸۷-Gr.۱۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 6، شماره: 2
5 ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهم سان فولاد A387-Gr.11 و فولاد A240-TP.316 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 27، شماره: 1
6 ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش اتصال غیرمشابه فولادهای API ۵L X۸۰/DSS ۲۲۰۵ تولید شده به روش PCGTAW (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 6، شماره: 2
7 Investigating the heat input effect of the GTAW process upon the microstructure and HAZ extension of HSLA-۱۰۰ steel weld joints using thermal cycles (دریافت مقاله) مجله ی بین المللی انجمن آهن و فولاد ایران دوره: 17، شماره: 1
8 بررسی تاثیر حرارت ورودی بر خواص اتصالات جوش فولاد HSLA-۱۰۰ ایجاد شده با فرایند SMAW (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 7، شماره: 1
9 بررسی تاثیر حرارت ورودی فرآیند جوشکاری زیرپودری بر رفتار و سازوکار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد خط لوله گاز X42 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی ریزساختاری فصل مشترک Ti/۳YSZ در اتصال نفوذی NI ۱۰۵/Ni/Nb/Ti/۳YSZ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 8، شماره: 1
11 بهبود مقاومت به ضربه فلز جوش فولاد کم آلیاژ استحکام بالای API X70 با اعمال لرزش الکترومغناطیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 5، شماره: 1
12 بهینه سازی پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن گاز پالسی برای دست یابی به بیشترین چقرمگی فلز جوش در اتصال غیرمشابه فولاد 316AISI به فولاد Gr.91 A387 به روش تاگوچی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 2، شماره: 2
13 تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، سختی و مقاومت به ضربه اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی ۲۲۰۵ با روش GTAW (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 9، شماره: 2
14 تاثیر لرزش الکترومغناطیس بر تغییرات ریزساختاری و رفتار فرسایش فلز جوش فولاد ۱۰۰- HSLA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 14، شماره: 36
15 مطالعه اثر پارامترهای فرآیند جوشکاری نوسانی قوسی تنگستن-گاز بر ریزساختار فولاد مقاوم به حرارت HP (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 7، شماره: 3
16 مطالعه اثر پیر شدن و آنیل انحلالی بر جوش پذیری سوپرآلیاژ اینکولوی ۸۰۰ به فولاد مقاوم به حرارت HP (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ترکیب شیمیایی بر ریزساختار و مقاومت به سایش ناحیه جوش فولادهای زنگ نزن فریتی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
2 اثر تعداد پاس در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژریختگی(A390)AL-Si (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
3 اثر شدت های مختلف میدان مغناطیسی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال جوش غیر همجنس فولاد زنگ نزن دوفازی 0022 به فولاد میکروآلیاژی استحکام بالا API X80 با روشGTAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
4 اثر لرزش الکترومغناطیس بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال جوشی فولاد کم آلیاژاستحکام بالای API X70 با استفاده از فرآیند SMAW (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
5 اثر نوع فلز پرکننده بر جنبه های ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولادهای زنگ نزن دوفازی 0022 به آستنیتی 316Ti با استفاده از فرآیند GTAW (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
6 ارزیابی حساسیت به ترک داغ فولاد St37 به وسیله آزمون وارسترینت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران
7 ارزیابی حساسیت به ترک داغ فولاد کم آلیاژ استحکام بالا 70 XL 5 API بهوسیله آزمون وارسترینت (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
8 ارزیابی حساسیت به ترک داغ فولاد کم آلیاژ استحکام بالا EN S700M به وسیله آزمون وارسترینت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
9 ارزیابی حساسیت به ترک داغ فولادساده کربنی به وسیله آزمون وارسترینت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
10 ارزیابی خواص مکانیکی اتصالات جوش API X70 تحت اعمال همزمان لرزش الکترومغناطیس و جوشکاری به روش GTAW (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
11 ارزیابی خواص مکانیکی و منطقه مخلوط نشده در اتصال غیر همجنس فولاد کمآلیاژ فریتیA387 -Gr.11 به فولاد زن گنزن آستنیتیA240-TP.316 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
12 ارزیابی رفتار خوردگی شیاری فولاد ساده کربنی تحت حفاظت کاتدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
13 ارزیابی رفتار خوردگی فلز جوش فولاد کم آلیاژ فریتی -A387 11.Grحاصل از فرایند SMAW تحت اعمال لرزش الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
14 ارزیابی ریز ساختار و سختی اتصال غیر مشابه فولاد هایS700MC/DSS 2205 تولید شده به روشGTAW (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
15 ارزیابی ریزساختار اتصال غیرمشابه اینکونل 625 به فولاد زنگ نزن 316L (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
16 ارزیابی ریزساختار اتصالات فولاد 100 - HSLA با فرایند قوس تنگستن گاز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
17 ارزیابی ریزساختار و سختی فلز جوش فولاد زنگ نزن دوفازی 2304 با روش GTAW (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
18 ارزیابی ریزساختاری و سختی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی316Ti به فولاد زنگ نزن دوفازی 2304 توسط فرایند قوس تنگستن-گاز (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
19 ارزیابی مقاومت به خوردگی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن 321 به سوپرآلیاژ اینکولوی 825 جوشکاری شده با روش GTAW (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
20 ارزیابی مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی اتصالات جوش غیر مشابه فولادهای API X80/316L با روش GTAW (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
21 ارزیابی منطقه انتقالی در اتصال غیر همجنس فولاد کمآلیاژ فریتی A387 -Gr.11 به فولاد زن گنزن آستنیتیA240-TP.316 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
22 استفاده از سیکل های حرارتی در بررسی تاثیر حرارت ورودی بر گسترش ناحیه متاثر از حرارت در اتصال غیرمشابه API 5L X80/DSS2205 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
23 انتخاب سیم جوش مناسب برای جوشکاری غیرمشابه دو آلیاژ فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کم آلیاژ استحکام بالا X80 جوشکاری شده به روش GTAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
24 انتخاب فلز پر کننده مناسب جهت اتصال غیر هم جنس فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کم آلیاژ استحکام بالای API 5L X80 با استفاده از فرایند تیگ پالسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
25 انتخاب فلز پرکننده مناسب برای اتصال سوپر آلیاژ اینکولوی 825 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
26 انتخاب فلز پرکننده مناسب برای جوشکاری غیرمشابه بین سوپرآلیاژ اینکونل 617 و فولاد زنگ نزن 316L (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
27 انتخاب فلز پرکننده مناسب در اتصال غیر همجنس فولادهای 2205 API 5L X80 / DSS (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
28 انتخاب فلز جوش مناسب در اتصال غیر مشابه 825AISI 310 / INCOLOY (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
29 بررسی اتصال نفوذی سرامیک زیرکونیای پایدار شده به تیتانیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
30 بررسی اثر حرارت ورودی بر ریز ساختار و سختی اتصال غیر مشابه فولاد هایS700MC/DSS 2205 تولید شده به روشGTAW (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
31 بررسی اثر فرایند جوشکاری قوس تنگستن گاز با جریان پالسی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش اتصال غیرمشابه فولادهای AISI316 و A387-Gr.91 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
32 بررسی اثر فریت دلتا بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فلز جوش در اتصال غیرمشابه AISI 316L / API 5L X80 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
33 بررسی اثر لرزش الکترومغىاطیس همزمان با جوشکاری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات فولاد زنگ نزن 304 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
34 بررسی اثرات عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشهای غیر مشابه فولاد زنگ نزن316L به فولادزنگ نزن 2205 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
35 بررسی اثرسرعت چرخشی ابزارفرآیند اصطکاکی اغتشاشی برریزساختارورفتارخوردگی آلیاژAA5083 H32 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
36 بررسی ارتباط ریز ساختار و خواص مکانیکی در فولاد مقاوم به حرارت 25Cr-35Ni (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹
37 بررسی اعوجاج، ریزساختار و سختی در فولاد زنگنزن آستنیتی 304 تحت فرآیند جوشکاری قوس تنگستن و جوشکاری با الکترود دستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
38 بررسی امکان استفاده از فلز پرکننده از جنس سوپر آلیاژ در جوشکاری فولاد زنگ نزن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
39 بررسی بهبود خواص مکانیکی سطح فولاد زنگ نزن 410 با استفاده از روکشکاری به روش TIG (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
40 بررسی پلاریزاسیون خوردگی سیکلی و خواص اتصال در جوشکاری غیرمشابه فولاد زنگ نزن AISI 316L به سوپر آلیاژ 825 Incoloy به روش جوشکاری الکترود تنگستن (GTAW) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
41 بررسی تاثیر آنیل انحلالی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و جوش پذیری آلیاژ اینکولوی 825 پس از 10 سال سرویس دهی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
42 بررسی تاثیر اعمال لرزش الکترومغناطیسی بر ریزساختار فلز جوش سوپر آلیاژ Incoloy825 با روش SMAW (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
43 بررسی تاثیر ترکیب آلیاژ بر جوش پذیری آلیاژهای ریختگی آلومینیوم -سیلیسیم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
44 بررسی تاثیر حرارت ورودی بر اتصال در جوش های غیر مشابه فولادAPI - X80 به فولاد API - X70 با فرآیند GTAW (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
45 بررسی تاثیر حرارت ورودی بر خواص اتصال در جوشهای غیرمشابه فولادهای 2205API 5L X80 / DSS (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
46 بررسی تاثیر حرارت ورودی بر خوردگی اتصالات جوش فولاد زنگنزن دوفازی 2205 جوشکاری شده با فرایند GTAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
47 بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴ با روش GTAW (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
48 بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و سختی اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی Ti 316 با فیلر 308ER با فرآیند GTAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
49 بررسی تاثیر سرعت فرآیند جوشکاری زیرپودری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد میکروآلیاژیAPI X 42 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
50 بررسی تاثیر فرآیندهای جوشکاری بر خواص مکانیکی اتصالات حاصل از فولاد زنگ نزن فریتی 409 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
51 بررسی تاثیر فلز پرکننده E۳۰۹ L و E ۲۲۰۹ بر ریز ساختار اتصالات فولاد زنگ نزن ۳۰۴ جوشکاری شده به روش GTAW (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
52 بررسی تاثیر لرزش الکترومغناطیس بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش در اتصالات سوپرآلیاژ اینکلوی 825 به روش GTAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
53 بررسی تاثیر لرزش الکترومغناطیسی بر ریز ساختار و سختی فلز جوش در اتصالات آلیاژ هستلوی x با روش قوس تنگستن گاز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
54 بررسی تاثیر میزان ولتاژ مصرفی در فرآیند جوشکاری زیرپودری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد خط لوله گاز X42 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
55 بررسی تاثیر نوع فرآیند جوشکاری بر رفتار خوردگی اتصال غیر مشابه API X80/API X70 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
56 بررسی تاثیر نوع فرایند جوشکاری بر خواص اتصالات فولاد HSLA-۱۰۰ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
57 بررسی تاثیر نوع فلز پر کننده بر بهبود جوش پذیری در جوشکاری غیر مشابه سوپر آلیاژ اینکونل 625 به فولاد زنگ نزن آستنیتی 321 به روش GTAW (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
58 بررسی تاثیر نوع فلز پرکننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال در جوشکاری غیرمشابه فولادهای میکروآلیاژی API ۵L X۵۲/X ۶۵ به روش GTAW (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
59 بررسی تاثیر نوع فلزپرکننده بر کیفیت اتصال در جوشهای غیرمشابه بین فولاد زنگ نزن403 و API5L-X70 در فرایندGTAW (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
60 بررسی تاثیردرجه حرارت عملیات حرارتی آنیل انحلالی بر جوش پذیری سوپر آلیاژ Incoloy 800 به فولاد مقاوم به حرارت HP (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
61 بررسی تأثیر حرارت ورودی بر خواص اتصالات فولاد 100-HSLA ایجاد شده با فرایند SMAW (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
62 بررسی تأثیر حرارت ورودی و فرآیند جوشکاری بر گسترش ناحیه متأثر از حرارت در اتصال غیر مشابه هستلوی به فولاد مقاوم به حرارت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
63 بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اتصال غیرمشابه فولاد میکروآلیاژی X80 به فولاد میکروآلیاژی X70 با فرایند جوشکاری GTAW (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
64 بررسی تغییر فرکانس لرزش الکترومغناطیس بر رفتار خوردگی و ریز ساختار فلز جوش در اتصالات سوپر آلیاژ اینکولوی 825 به روش GTAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالوژی
65 بررسی جدایش ماکروسکوپی جوش آلومینیم A359 جوشکاری شده به روش GMAW ونقش فیلر نامتشابه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
66 بررسی جریان الکترو مغناطیسی و پارامترهای فرآیند جوشکاری نوسانی قوس تنگستن با محافظت گاز خنثی، بر ناحیه مخلوط نشده فولاد مقاوم به حرارت HP (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
67 بررسی جنبه های ریز ساختاری و خواص مکانیکی در اتصالات جوش آلیاژ ریختگی آلومینیم- سیلیسیم به روش GTAW (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
68 بررسی جنبه های ریز ساختاری و سختی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن 316 تیتانیوم حاصل از فرایند SMAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
69 بررسی چقرمگی شکست فلز جوش در اتصالات فولاد میکرو آلیاژ ی X۹۰ API-۵L تولید شده با فرآیند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
70 بررسی خواص اتصال در جوشهای غیر مشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205و فولاد آستنیتی L 316 به روش GTAW 1 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
71 بررسی خواص ریزساختاری و مکانیکی نانو کامپوزیت Al5083/CeO2 تولید شده با فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
72 بررسی رفتار خوردگی اتصال غیر هم جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی A240-TP.316 به فولاد کم آلیاژ فریتی A387-Gr.11 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
73 بررسی رفتار خوردگی کامپوزیت سطحی Al5083/CeO2 توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی در محیط NaCl (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
74 بررسی ریز ساختار اتصالات فولاد زنگ نزن AISI ۳۰۴ با فرایندهای GTAW,SMAW (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
75 بررسی ریز ساختار فولاد HP در شرایط ریختگی و پیر شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عملیات حرارتی
76 بررسی ریز ساختاری تغییر حرارت ورودی در جوشکاری فولاد زنگ نزن 316L با استفاده از فلزپرکننده اینکونل 617 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
77 بررسی ریزساختار اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 0022 به آستنیتی 316Ti با بکار بردن فلزات پرکننده مختلف و استفاده از فرایند GTAW (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
78 بررسی ریزساختار اتصال غیرمشابه فولادهای زنگ نزن دوفازی 2507 و فولاد آستنیتی 316Ti (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران
79 بررسی ریزساختار فلز جوش اتصال غیرمشابه فولادهای AISI316 و 1-X10CrMoVNb9 حاصل از فلزهای پرکننده ER309L و 3-ERNiCrMo (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
80 بررسی ریزساختار لای همیانی تیتانیوم - نیوبیوم در اتصال نفوذی Zr۷۰۲ به فولاد کربنی A۵۱۶ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
81 بررسی ریزساختار و استحکام کششی فلز جوش در اتصالات آلیاژ آلومینیم 6 T 6806 جوشکاری شده با فرایند - GTAW (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
82 بررسی ریزساختاری فصل مشترک اتصال Ti/۳YSZ در اتصال نفوذی NI ۱۰۵/Ni/Nb/Ti/۳YSZ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
83 بررسی ریزساختاری فلزات جوش جوشکاری غیرمشابه بین فولادهای زنگ نزن فریتی 1.4742 و آستنیتی 310S با استفاده از فلزات پرکننده مختلف (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
84 بررسی علل شکست و تاثیر پوشش های حرارتی در غلتک حمام مذاب خط گالوانیزهشرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
85 بررسی میکروساختار و رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت سطحی AA5083/SiC تولید شده توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
86 بررسی و مقایسه ریز ساختار و خواص مکانیکی در اتصالات غیرمشابه API X80/X70 با دو روش GMAW و SMAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
87 بهبود جوش پذیری فولاد مقاوم به حرارت 25Cr-35Ni و آلیاژ 800 پیر شده و بررسی اثر ترکیب شیمیایی فلز پرکننده بر خواص اتصال با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
88 بهبود خواص مکانیکی فلز جوش آلیاژ آلومینیوم 6082 حاصل از روش GTAW (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
89 بهبود خواص مکانیکی فلز جوش در اتصالات فولاد زنگنزن 304 با اعمال لرزش الکترومغناطیس (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
90 بهبود ریزساختار اتصالات جوش سوپر آلیاژ اینکونل 925 با اعمال لرزش الکترومغناطیس (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
91 تاثیر ارتعاش الکترومغناطیس بر ریز ساختار و سختی اتصال جوش فولاد کم آلیاژفریتی A387-Gr.11 به روش SMAW (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
92 تاثیر ارتعاش الکترومغناطیس بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش در اتصالات سوپر آلیاژ اینکولوی 825 به روشGTAW (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
93 تاثیر اعمال لرزش الکترومغناطیس بر خواص مکانیکی اتصالات جوش فولاد HSLA-100 به روش قوس تنگستن-گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
94 تاثیر افزودن پودرهای اکسیدی بر ریز ساختار و سختی اتصال جوشقوس تنگستن-گاز فولاد HSLA-100 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
95 تاثیر پارامترهای فرآیند FSW بر خواص اتصال در آلیاژ ریختگی آلومینیوم سیلیسیم A356 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
96 تاثیر پارامترهای فرآیند GTAW بر خواص مکانیکی اتصال جوش های سوپر آلیاژHastalloyB2 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
97 تاثیر پارامترهای فرایند GTAW بر ریزساختار و سختی نواحی مختلف جوش فولاد زنگ نزن فریتی 409 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
98 تاثیر پارامترهای فرایند GTAW بر میزان خوردگی فلز جوش و ناحیه متاثر از حرارت (HAZ) در اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن 316L به فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
99 تاثیر پارامترهای فرایند GTAW در خواص اتصال غیرمشابه اینکونل 625 به فولاد زنگ نزن 316L (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
100 تاثیر پارامترهای فرایند تیگ پالسی بر منطقه انتقالی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن دو فازی 2205 به فولاد کم آلیاژ استحکام بالای X80 APL 5L (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
101 تاثیر تغییر فرکانس لرزش الکترومغناطیس بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش در اتصالات سوپر آلیاژ اینکولوی 825 به روشGTAW (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
102 تاثیر حرارت ورودی بر چقرمگی شکست فلز جوش در اتصال غیرهمجنس AISI 316L/API X80 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
103 تاثیر حرارت ورودی بر خواص اتصال در جوشهای غیر مشابه فولاد زنگ نزن 316L به فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
104 تاثیر حرارت ورودی بر خواص اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی 316Ti و فولاد زنگ نزن دوفازی 2304 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
105 تاثیر حرارت ورودی بر خواص اتصالات جوش سوپرآلیاژ اینکونل 526 با روشGTAW (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
106 تاثیر حرارت ورودی بر خواص مکانیکی اتصالات جوش سوپرآلیاژ اینکولوی 825 با روش SMAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
107 تاثیر حرارت ورودی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش غیرمشابه دو آلیاژ اینکلوی 825 و فولاد زنگنزن 310 با روش جوشکاری TIG (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
108 تاثیر حرارت ورودی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی ناحیه جوش در اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کم آلیاژ استحکام بالا X80 جوشکاری شده به روش GTAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
109 تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار فلز جوش اتصال غیرمشابه فولاد زنگنزن AISI316 و فولاد مقاوم به حرارت A387-Gr.91 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
110 تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار نواحی مختلف جوش در اتصالات جوش غیر مشابه فولاد API X80 به فولاد زنگ نزن 304L (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
111 تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهم جنس فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد API 5L X80 به روش جوشکاری تیگ پالسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
112 تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش فولاد 100 - HSLA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
113 تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 با روش GTAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
114 تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و سختی اتصالات اینکونل 625 جوشکاری شده با روش تیگ پالسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
115 تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار وکنترل ترک های اتصال جوش نیمونیک 105 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
116 تاثیر حرارت ورودی بر سیکلهای حرارتی و ریزساختار اتصالات جوش فولاد HSLA-100 به روش جوشکاری قوس الکترود دستی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
117 تاثیر حرارت ورودی فرآیند GTAW بر ریز ساختار و چقرمگی شکست فلز جوش دراتصالات فولاد میکرو آلیاژ X۹۰ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
118 تاثیر حرارت ورودی فرآیند SMAW بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش اتصالات فولاد API ۵L X۶۵ روکش شده با سوپر آلیاژ INCOLOY ۸۲۵ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
119 تاثیر حرارت ورودی فرایند GTAW بر ریز ساختار و چقرمگی شکست فلز جوش در فولادمیکروآلیاژ X۹۰ تولیدشده با فلز پرکننده ER ۹۰S-B۳ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
120 تاثیر حرارت ورودی فرایند GTAW بر ریز ساختار و مقاومت خوردگی فلز جوش در فولادمیکروآلیاژ X۹۰ تولیدشده با فلز پرکننده ER ۱۲۰S-G (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
121 تاثیر حرارت ورودی فرایند قوس تنگستن گاز بر ریزساختار و رفتار خوردگی ناحیه متاثر از حرارت فولاد کم آلیاژ استحکام بالا HSLA-100 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
122 تاثیر درصد Si بر خواص اتصال آلیاژهای ریختگی آلومینیوم -سیلیسیم با روشFSW (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
123 تاثیر دمای اتصال نفوذی بر ریزساختار و لایه واکنشی در فصل مشترک Zr/Ti در اتصال نفوذی Zr۷۰۲ به فولاد A۵۱۶ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
124 تاثیر سرعت دوران ابسار در فرآینذ اصطکاکی و اغتشاشی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ ریختگی(A390)AL-Si (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
125 تاثیر شدت ارتعاش الکترومغناطیس بر ریزساختار و سختی جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 310 به روش SMAW (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
126 تاثیر شدت جریان بر ریزساختار و خوردگی اتصالات اینکونل 625 جوشکاری شده با روش تیگ پالسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
127 تاثیر عملیات حرارتی پیشگرم بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال درز جوش فولاد ریل به روش جوشکاری قوس دستی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
128 تاثیر فرآیند جوشکاری بر خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصال غیر همجنس فولادAPI-X80 به فولاد API-X70 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
129 تاثیر فرکانس پالس فرایند تیگ پالسی بر ریزساختار اتصال دوفازی 2205 به فولاد کم آلیاژ استحکام بالای API 5L X80 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
130 تاثیر فشار پرس و MnO2 بر چگالی زیرکونیای تتراگونال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
131 تاثیر فلز پر کننده بر ریزساختار اتصالات جوش فولاد API ۵L X۶۵ روکش شده با سوپر آلیاژ INCOLOY ۸۲۵ تولید شده با فرآیند SMAW (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
132 تاثیر لرزش الکترومغناطیس بر ریزساختار و سختی اتصالات فولاد زنگ نزن 304 جوشکاری شده به روش GTAW (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران
133 تاثیر لرزش الکترومغناطیسی بر خواص اتصال جوش سوپر آلیاژ اینکولوی 825 به روش GTAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
134 تاثیر لرزش الکترومغناطیسی بر ریزساختار فلز جوش آلیاژ آلومینیوم 6082 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
135 تاثیر لرزش الکترومغناطیسی بر ریزساختار و سختی فلز جوش حاصل از فرآیند جوشکاری قوس تنگستن گاز برروی فلز پایه AISI 310 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
136 تاثیر نوع فرایند اتصال بر ریزساختار و سختی نواحی مختلف جوش فولاد زنگ نزن فریتی 904 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
137 تاثیر نوع فلز پر کننده بر ریز ساختار و خوردگی فلز جوش در اتصالات فولاد API ۵L X۶۵ روکش شده از سوپر آلیاژ INCOLOY ۸۲۵ در فرآیندSMAW (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
138 تاثیر نوع فلز پرکننده بر خواص اتصالات اینکونل 625 جوش داده شده با روش تیگ پالسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
139 تأثیر درجه حرارت عملیات حرارتی آنیل انحلالی سوپر آلیاژ Incoloy 800 بر ساختار میکروسکوپی و جوش پذیری جوش های غیر مشابه بین فولاد مقاوم به حرارت HP و سوپر آلیاژ Incoloy 800 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
140 تأثیر فرکانس پالس بر خواص مکانیکی اتصال غیر هم جنس فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کم آلیاژ استحکام بالای API X80 با استفاده از فرایند PCGTAW (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
141 تدوین استراتژی تأمین وتوسعه منابع انسانی مطالعه موردی شهرداری بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
142 تغییرات ریزساختار و سختی ناحیه متاثر از حرارت اتصالات جوش آلیاژ آلومینیوم AA۶۰۸۲-T۶۵۱ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
143 تولید کامپوزیت درجای زمینه آلومینیمی تقویتشده با نانوذرات Al3Ti با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی FSP (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
144 جنبه های ریز ساختاری جوش غیر مشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 و فولاد آستنیتی 316L به روش GTAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
145 جنبه های ریزساختاری در اتصالات جوش فولاد A387-Gr.11 به روش SMAW (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
146 جنبه های ریزساختاری در اتصالات جوشسوپر آلیاژ اینکولوی 825 با تغییر حرارت ورودی در روش SMAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
147 جنبه های ریزساختاری در اتصالات غیرمشابه بین فولاد API X80/316L با روش GTAW (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
148 جوشکاری غیرمشابه فولاد زنگ نزن 321 به سوپرآلیاژ اینکولوی 825 با روش GTAW و ارزیابی خواص اتصال (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
149 جوشکاری غیرمشابه فولاد زنگ نزن AISI 316L به سوپر آلیاژ 825 Incoloy به روش جوشکاری الکترود تنگستن (GTAW) و بررسی خواص اتصال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
150 درشت جدایش در جوش آلیاژ های آلومینیم، جوشکاری شده با پرکننده غیر مشابه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
151 مدلسازی اثر تغییر هیدروکربنهای گاز پالایشگاه بیدبلند بر روی محصولات احتراق هیتر کوره بوسیله شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
152 مروری بر آلیاژهای آنتروپی بالا و اتصال نفوذی این دسته از آلیاژها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
153 مروری بر آلیاژهای آنتروپی بالا و خواص مکانیکی این آلیاژها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
154 مروری بر الیاژهای آنتروپی بالا و روش های تولید آنها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
155 مروری بر جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیم سری 5xxx (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
156 مشخصه های ریز ساختار و خواص مکانیکی در منطقه ی جوش آلیاز ریختگی آلومینیم -سیلیسم A413 و A380 به روش GTAW (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
157 مطالعه تاثیر حرارت ورودی بر گسترش ناحیه مجاور جوش اتصال غیرمشابه فولاد مقاوم به حرارت HP به سوپر آلیاژ اینکولوی 800 با استفاده از سیکل های حرارتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
158 مطالعه تاثیرناحیه مخلوط نشده ودانه های ذوب نشده برخوردگی فصل مشترک فولاد HP، فلزجوش اینکونل ER-NiCr3 واینکونل 716 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
159 معرفی یک فلز پر کننده جدید جهت استفاده در اتصال غیر مشابه سوپر آلیاژ Incoloy 800 به فولاد مقاوم به حرارت HP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
160 مقایسه ریزساختار و سختی فلز جوش، مرز ذوب و ناحیه متاثر از حرارت فولادهای زنگ نزن AISI 409 و AISI 304L جوشکاری شده با فلزپرکننده ER310 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
161 نقش حرارت ورودی در جدایش ماکروسکوپی جوش آلومینیم A356جوشکاری شده به روش GMAW (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
162 یررسی تغییرات ریز ساختاری سوپر آلیاژ اینکولوژی 800 بر جوش پذیری این آلیاژ به فولاد مقاوم به حرارت HP (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی