دکتر فرزاد اسکندری

دکتر فرزاد اسکندری هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر فرزاد اسکندری

Dr. Farzad Eskandari

هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment Estimation Modeling of the Midpoint Coefficient for Imprecise Data (دریافت مقاله) مجله آمار و مدل محاسباتی دوره: 1، شماره: 1
2 برآورد بیزی همبستگی پارامترهای دو متغیر تصادفی پواسون: کاربردی برای تصمیم گیری بنگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 66
3 برآورد یک سیستم چند متغیره تصادفی با استفاده از رو شهای داده کاوی (مطالعه موردی: وجه نقد مورد نیاز شعب بانک تجارت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 64
4 بررسی تاثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 21، شماره: 2
5 تحلیل آماری عوامل موثر بر نمره آزمون کارشناسی ارشد با استفاده از مدل لگ خطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
6 تحلیل بیزی مدلهای خطی تعمیم یافته پویا در داده های گسسته و مقایسه آن با دو نگرش بیز معمولی و بیز تجربی با کاربردی در وضعیت بیکاری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 23
7 توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته ) 2008 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
8 عوامل موثر بر شکل گیری مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 89
9 کاربرد روش های مونت کارلوی زنجیره مارکوفی در مدل های بیمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 1
10 مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRT چندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analyzing of Identifiability in Dynamic Stochastic General Equilibrium Models with Restrictions (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
2 Approach in Identifiability Conditions of DSGE Models With Emphasis on Structural Constraints (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
3 استخراج ویژگی های مهم اجتماعی جهت اندازه گیری میزان نفوذ کاربران در توییتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر
4 Classifying uncertain unlabeled data (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
5 پیادهسازی سیستم آبیاری هوشمند خورشیدی مبتنی بر شبکه حسگر بیسیم (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
6 پیش بینی خشکسالی با استفاده از شبکه عصبی (منطقه مطالعاتی : استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
7 تحلیل داده های شکلی تصاویر MRI با روش بیزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
8 تحلیل شبکه های اجتماعی با استفاده از یادگیری ماشین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی موناکو
9 ربات هوشمند سمپاش قابل هدایت از طریق شبکه بیسیم Wi-Fi در مزارع کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت