دکتر جواد حاتمی

دکتر جواد حاتمی استاد، علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جواد حاتمی

Dr. Javad Hatami

استاد، علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Azimuth-Based Assessment of Spatial Orientation Performance: A Diagnostic Tool for Cognitive Impairment (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
2 آسیب شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه ای (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
3 آسیب شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه ای (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
4 اثربخشی تلفیق راهبردها و پیام های کنترل ارادی با طراحی انگیزشی آموزش الکترونیکی بر بارشناختی و ابعاد کنترل ارادی دانشجویان (پژوهش آمیخته) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 2
5 ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین با رویکرد بلوغ روانشناختی و آمادگی روانی برای تجاری سازی و کارآفرینی (شاهد تجربی: مراکز علمی کاربردی استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 1
6 ارائه الگوی گستره پژوهی ابزار-پشتیبان مبتنی بر نظریه فعالیت برای مرور پیشینه در پژوهش های علوم رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 96
7 ارائه یک الگوی طراحی تعامل در محیط های یادگیری الکترونیکی مشارکتی با توجه به نقش توانمندی زیبای یشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 26
8 ارتباط بین الگوی بصری و توجه در طراحی آموزشی با کمک کامپیوتر برای کودکان با اختلال ADHD (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 4
9 ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 19
10 ارزیابی سیستم یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی (مطالعه موردی دانشکده آموزش پزشکی شهید بهشتی) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
11 الگوی تکیه بر بنیادهای اخلاقی در بازنمایی ذهنی یک نمونه ی ایرانی از جامعه ی آرمانی و رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 3
12 Evaluation of the quality of provided instruction in e-learning center of Tarbiat Modares University (TMU) from students’ and educational experts’ point of view (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 1، شماره: 3
13 Factors Affecting Academic Achievement of High School Students in Distance Education Centers in Kashan (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 1، شماره: 3
14 Instructional design: missing loop in e-learning educational softwares for medical education (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 4
15 بررسی آزمون تداعی ضمنی (IAT): مقایسه بین سازه ای و راهبردهای پاسخ دهی آزمودنی ها (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 1
16 بررسی اثر ارجاع به خود و ارجاع به دیگری در پردازش صفات مثبت و منفی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 4
17 بررسی ارتباط حضور آموزشی، اجتماعی و شناختی با عملکرد تحصیلی فراگیران دوره های آموزش الکترونیکی: یک مطالعه تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
18 بررسی پردازش عصب شناختی ریتم در موسیقی دستگاهی ایران با استفاده از روش های تصویربرداری از مغز (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 12، شماره: 3
19 بررسی تاثیر آموزش زبان دوم (انگلیسی) بر میزان عزت نفس و الگوی انواع لکنت در زبان اول (فارسی) و زبان دوم (انگلیسی) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 3
20 بررسی تفاوت نمرات نفرات برتر گروه های آزمایشی ریاضی،تجربی و علوم انسانی در کنکور سراسری 1390 بر اساس سطوح شناختی بلوم (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
21 بررسی چگونگی تاثیر آموزش های ضمن خدمت کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر بهبود عملکرد آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 5
22 بررسی کیفی اصول حاکم بر طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه انعطاف پذیری شناختی در ترکیب با راهبردهای داربست سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 59
23 بررسی نقش آموزش محیط زیست در جوامع محلی برکاهش تعارض انسان و حیات وحش (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
24 بررسی و مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی-جبری با افراد سالم (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 3
25 بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه های مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 3، شماره: 3
26 پتانسیل های وابسته به رویداد (ERPs) در دو تیپ شخصیتی (تکانشگر) BAS و BIS (مضطرب) حین انجام تکلیف حافظه کاری عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 4
27 پدیدارشناسی تجارب مادران در زندگی با کودکانADHD (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 1
28 تاثیر آموزش از طریق چندرسانه ای بر میزان یادگیری درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 6
29 تاثیر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 2
30 تاثیر بکارگیری اپلیکیشن های هوشمند آموزش ریاضی، بر مهارت حل مساله و گرایش اجتناب-حل مساله دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 2، شماره: 8
31 تاثیر توان بخشی شناختی رایانه ای بر عملکرد حافظه ی فعال بیماران مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 4
32 تاثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 45
33 تاثیر نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس فیزیک (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 11، شماره: 1
34 تاثیرپذیری از تصورات قالبی جنسیتی در شغل گزینی: تمایز بین دانشجویان ریاضی فنی و علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 3
35 تاملی بر فلسفه وجودی دروس عمومی در برنامه های درسی آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 25
36 تحلیل محتوای کتاب های «بخوانیم و بنویسیم» پایه سوم ابتدایی بر اساس مولفه های کارکردهای اجرایی: روش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 6، شماره: 1
37 تحلیل نیمرخ انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی بر اساس دیدگاه خود تعیین گری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
38 تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 12، شماره: 1
39 ترس از ارزیابی منفی نوجوانان و توجه انتخابی آنها به کلمات تهدیدکننده اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 3
40 تصمیم گیری پرخطر افراد اضطرابی برای خود و دیگری: مطالعه ای مبتنی بر پتانسیل فراخوانده (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 3
41 توسعه یک معماری شناختی محاسباتی به منظور شبیه سازی تاثیر اضطراب صفتی بر حافظه ی کاری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 4
42 چالش آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
43 رابطه باورهای هوشی، هدف های پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 21
44 رده بندی شناختی سوالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
45 روا سازی و اعتباریابی نسخه فارسی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی در محیط های یادگیری مبتنی بر وب (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 31
46 سیاست پژوهی ایمنی غذایی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 95
47 شناسایی اصول حاکم بر برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر نظریه کنشگر – شبکه بر اساس رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 72
48 طراحی الگوی یادگیری همیارانه در محیط های یادگیری برخط (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 3
49 طراحی الگویی برای آموزش های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
50 طراحی سازمان ملی ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 3، شماره: 3
51 طراحی و اعتباربخشی الگوی بهینه برنامه درسی سواد مالی برای دانش آموزان دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 71
52 طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته های کاردانش با رویکرد کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
53 قابلیت های اینترنت امکانی برای تسهیل و تقویت پژوهش های تربیتی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 1
54 محاسبه خصوصیات فیزیکی برف با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری و تصاویر سنجنده ترا سارایکس باند (TerraSAR-X) و مودیس (MODIS) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 2
55 مدل سیاست پژوهی آموزش محیط زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
56 مقایسه تاثیر محتوای دروس دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و قالب متداول در میزان یادگیری و یادداری دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 17، شماره: 28
57 مقایسه جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 11
58 مقایسه میزان سازگاری اجتماعی در کودکان نابینا و عادی در مدارس ابتدایی شهر مشهد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 1
59 مقایسه میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی بر سنجش اصیل و سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 15
60 نقش سطوح پردازش و همخوانی خلقی در بازشناسی واژه های هیجانی در افراد دارای ناگویی خلقی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی (تما) بر یادگیری مباحث فیزیک علوم پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
2 بهینه سازی روش آموزش افتراقی بر اساس الگوی ارزشیابی آموزشی کرک پاتریک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
3 تبیین تاثیر آموزش خلاق بر ارتقای کارآفرینی فردی(مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
4 تجزیه و تحلیل فرآیند توسعه برنامهدرسی بر اساس سه مدل مدرنیسم وپست مدرنیسم ونظریه کنشگر –شبکه (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
5 چالش ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
6 مطالعه تطبیقی - تحلیل محتوای کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی بود که ابتدا روی کشورهای ایران و پاکستان بر اساس هوش های چندگانه گاردنر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
7 مقایسه ی برنامه ی درسی تعلیمات اجتماعی ایران و استرالیا ازمنظر جهانی شدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
8 میزان سازگاری برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و تجربه شده درس دین و زندگی: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی